En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Svante Linusson

Svante Linusson (plats 3)

Presentera dig själv

Disputerade tidigt och blev professor vid 30 års ålder. Älskar att lära mig nya saker. Vill använda min erfarenhet och kompetens i EU. Driver utveckling av AI, digitalisering, tech och värnar personlig integritet online. Klimatet, miljö och Ukraina är också centralt för mig. Tre barn, men endast dottern med Downs syndrom bor kvar hemma. Brinner för varje människas rätt att forma sitt eget liv.

Vilket år är du född?

1969

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska flytande. Enklare tyska och franska.

Vad har du för yrke?

Professor på Kungliga Tekniska högskolan

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från/studier vid forskarutbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett Europa där alla européer kan ha ett stort inflytande på sitt liv; utbildning, jobb, bostadsort, livsåskådning och äger sin egen data. Ett EU som verkar för god miljö och mänskliga fri- och rättigheter; i Europa och i resten av världen. Ett EU som har kommit ikapp USA inom AI och tech, med en blomstrande arbetsmarknad, världsledande universitet och har utvidgat med fler länder bl. a. Ukraina.

Vem är din politiska förebild?

Al Gore. Jag är mycket imponerad av hur han folkbildat kring klimatproblemen även efter avslutad partipolitisk karriär.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag röstade nej till euron 2003. Och det har gagnat Sverige väl att stå utanför rent ekonomiskt. De ekonomiska argumenten för att stå utanför har dock blivit svagare de senaste åren. Den svenska kronan bedöms av helt andra anledningar än om det går bra för oss ekonomiskt. Och det har blivit allt tydligare att det ur ett politiskt perspektiv finns fördelar med att gå med i euron.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Piratpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Lyssnar på så mycket olika musik att det är svårt att säga bara en favorit.

Vilken är din favoritbok?

Oj, det finns så många bra böcker. Men den jag lägger mest tid på är tyvärr Facebook ;-)

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Just nu är det "3 body problem". Riktigt bra science fiction.

Vilken är din favorithobby?

Dansa argentinsk tango, spela spel, åka längdskidor och vara på och vid vatten på sommaren.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien - maten, naturen, människorna, konsten, historien!

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1990 - Italien - "Insieme: 1992" - Toto Cutugno

Motivering: Insieme betyder tillsammans. Unite Europe! Berlinmuren hade just fallit, Ceausescu störtats i Rumänien och Stasis terror mot den egna befolkningen upphört. Sovjetunionen var i upplösning och järnridån genom Europa var borta. Äntligen kunde öst och väst mötas igen. Medryckande låt som förmedlar tidsandan om gemenskap, hopp och att framtiden var bara ljus. För Europa och för världen.

Svar i valkompassen:

Svante Linusson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Svante Linusson
  Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Klimatet är en stor ödesfråga. Tillsammans kan EU trycka resten av världen framför sig mot en bättre framtid utan drastiskt förändrat klimat med de många negativa konsekvenser av försämrade levnadsvillkor det skulle innebära. Då måste alla hjälpas åt. Då vissa regeringar försöker smita från sitt ansvar (som den svenska nu) måste EU ha mekanismer för att hindra smitare. Det ska kosta att släppa ut.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Svante Linusson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU ska även i fortsättningen kontrollera sina yttre gränser och vilka som reser in och ut ur unionen. En fysisk mur eller ett stängsel är dock inte önskvärt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Svante Linusson
  Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande. Fler länder innebär också större marknad för svenska företag.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Svante Linusson
  Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Kvinnors möjlighet till fria och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Vi vill därför att aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna så att alla kvinnor inom EU får tillgång till lagliga och säkra aborter.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Svante Linusson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: All erfarenhet visar att det gynnar ekonomiskt välstånd att samarbeta. EU är också viktigt för freden, vår fria rörlighet är vårt bästa verktyg att bekämpa klimatförändringarna. Sverige och svenskarna tjänar väldigt mycket på EU. England har stora problem efter brexit.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Svante Linusson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Det vore en demokratisk katastrof att släppa in staten att kunna följa precis all vår privata kommunikation. En auktoritär ledares våta dröm. Många människor har goda anledningar att kommunicera krypterat: visselblåsare som tipsar en journalist, en kvinna på Malta som vill göra en illegal abort, affärshemligheter eller bara vill ha sitt privatliv i fred. Kriminella kan man komma åt på andra sätt.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Svante Linusson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det är inte och ska inte vara en fråga som EU bestämmer om.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Svante Linusson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Detta är inte och ska inte vara en fråga som EU får bestämma om.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Svante Linusson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU har infört lagar för artskydd där man kräver totalt förbud för avverkning om någon i området sällsynt art lämnat spår där. Detta berövar i ett slag skogsägaren sin mark och sin möjlighet att försörja sig på marken. Biologisk mångfald är viktigt, men det är skandal att det inte finns ersättning till skogsägare som drabbas på det sättet.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa. Gruvpolitiken är i första hand ett svenskt ansvar och vi behöver förbättra våra tillståndsprocesser.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: När hastigheten höjs till 45 km/h för EPA-traktorerna, så är det rimligt att höja åldersgränsen till 16.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Svante Linusson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU har varit dåliga på sin rovdjurspolitik och jag anser att detta bättre beslutas av Sverige. Det syns särskilt för regler kring djur som varit hotade men inte är det längre som, t.ex. skarv och vitkindad gås. De ställer till mycket problem och ändå är det svårt att få begränsa deras utbredning p.g.a. EU-regler.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Svante Linusson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Svante Linusson
  Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Svante Linusson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin. Ansiktsigenkänning kan vara ett verktyg vid bekämpning av riktigt grova brott, men bör användas med försiktighet. De lagar EU beslutade i år ger alldeles för långtgående befogenheter även vid mindre brott som t ex skadegörelse.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Svante Linusson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Detta är inte och bör inte vara en fråga där EU beslutar. Jag anser inte heller att monopolet ska avskaffas.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Detta är ju inte heller en fråga där EU beslutar utan det är en fråga för kommande riksdagsval. Centerpartiet anser att detta måste övervägas noga i en ny utredning. Min bild är att det är övervägande dåligt ur ekonomisk synvinkel, men bra ur en politisk (Sverige får vara med vid fler beslut).

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Svante Linusson
  Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Det är viktigt att EU gemensamt tar till alla de verktyg vi har för att fortsätta att stötta Ukraina. EU har inte råd att Ryssland vinner. Ukrainas försvar måste få kosta.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU ska kunna hantera många olika hot och risker, inklusive militära. EU behöver dock framförallt fördjupa sitt säkerhetspolitiska samarbete, mer än försvarssamarbetet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det är inte EU utan medlemsstaterna som har makten att erkänna andra stater. EU ska verka för en tvåstatslösning, och där ingår frågan om erkännande av Palestina. Det är målsättningen även om det är svårt som läget är just nu.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Svante Linusson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU kan inte förbjuda enskilda företag eller appar på magkänsla hos politiker. Detta drivs främst av politiker som gillar stora rubriker och är rädda för ny teknik. Vad EU däremot borde göra är att skärpa regelverket för hur sociala medier likt Tiktok får fungera för att inte påverka användarna negativt. Och se till att de regler som redan finns följs.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU har begränsat inflytande över varje lands val av energi- och kraftslag. Att arbeta med standarder och harmoniseringar som kan möjliggöra ny fossilfri teknik är dock alltid positivt. EU och Sverige måste satsa på utbyggnad av fossilfri energi, men vare sig EU eller Sverige ska subventionera ny kärnkraft mer än t ex vindkraft eller solkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Svante Linusson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Vi i Centerpartiet tycker att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart. Vi välkomnar ett ökat ekologiskt jordbruk inom EU men det får inte ske på ett sätt där det övriga jordbruket missgynnas eller att det hotar livsmedelsförsörjningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Svante Linusson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet. Volvo Cars har tillverkat sin sista dieselbil. Att nu ändra reglerna i efterhand, vore dessutom att försämra för svensk industri.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Svante Linusson har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Svante Linusson
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Svante Linusson: EU måste fortsätta ta emot flyktingar. Nu har vi en gemensam lagstiftning för att fördela flyktingar inom EU. Då ökar möjligheterna att få till en bra integration.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Svante Linusson
  5

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Att få bukt med klimatet är en ödesfråga. Vi är stolta över de förändringar som vi i Centerpartiet har varit med och drivit igenom, framförallt om handeln med utsläppsrättigheter. Men vi måste fortsätta och driva på. Målet med 90% lägre utsläpp till 2040 vill vi skärpa till 95% lägre utsläpp.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Svante Linusson
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Svante Linusson
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Svante Linussons val:

 • Ekonomi
 • Energi
 • Klimat

Så svarar Svante Linusson: Själva grunden för att EU ger oss i Sverige så mycket tillbaka är att den inre marknaden fungerar och den fria rörligheten för både varor och människor. EU är ett fredsprojekt. Först för att hindra krig inom EU och nu även i vårt närområde. Klimatet är den fråga där EU har allra störst vikt internationellt.