En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Stefan Sarmes

Stefan Sarmes (plats 9)

Presentera dig själv

Jag är en 25-årig ekonom från Bara i Skåne. Jag är en varm EU-vän som vill se att vi ska få mer pang för skattepengarna, inte minst på EU-nivå. EU är nämligen alldeles för viktigt för oss och vår framtid för att inte vilja sätta gränser. Jag brinner särskilt för säkerhet, familj och tillväxt. Jag ogillar överstatlighet och vill jobba för att öka friheten i Europa.

Vilket år är du född?

1998

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, serbiska, lite danska och grundskolespanska

Vad har du för yrke?

Förbundsordförande

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett Europa som fokuserar på kärnuppgifterna fred, frihet och frihandel, där grön omställning går hand i hand med tillväxt. Det är ett EU som ökat sitt oberoende från omvärlden och ökat konkurrenskraften. EU har hjälpt Ukraina besegra Ryssland och istället flödar investeringar in i Ukrainas återuppbyggnad. Det är ett EU där friheten, tryggheten och framtidsoptimismen är större än nu.

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan är en förebild i hur han var en tydlig och modig röst för den fria världen.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Luke Combs

Vilken är din favoritbok?

Lars Wilderängs "Fallet"

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Friends

Vilken är din favorithobby?

Spela golf och följa Malmö FF.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Spanien tycker jag är fantastiskt trevligt att besöka. Det är smidigt att ta sig dit, god mat och skön kultur.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2006 - Finland - "Hard Rock Hallelujah" - Lordi

Motivering: Eurovision 2006 är mer ett otroligt varmt barndomsminne än någon skönsång. Jag minns att jag fastnade mycket för Lordis dräkter och tyckte att hela uppträdandet var häftigt. Därför har den här låten nog också fastnat som en favorit.

Svar i valkompassen:

Stefan Sarmes

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Stefan Sarmes
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Om ett land bryter mot gemensamma mål ska det finnas sanktionsmöjligheter. Klimatomställningen klarar vi dock bäst genom dialog och överenskommelser. Samtidigt måste EU underlätta en samhällsekonomisk omställning. Det är problematiskt att EU:s egna regelverk gör det svårare att nå målen. Ex tydligare incitament för kärnkraft, ett aktivt skogsbruk och förutsägbara tillståndsprocesser för industrin.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Kristdemokraterna kräver bättre kontroll över EU:s yttre gränser. Det är nödvändigt för att komma åt illegal migration, människosmuggling och inflöde av narkotika och illegala vapen. Jag vill tredubbla Frontex till 30 000 gränsvakter. EU har redan idag byggt stängsel där migrationstrycket varit högt, det står KD bakom och behöver fortsätta där nödvändigt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Stefan Sarmes
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: KD är i grunden positiva till utvidgning och stödjer bland annat Ukrainas väg mot medlemskap. Samtidigt kan en fortsatt utvidgning inte ske till vilket pris som helst, och en aspirerande medlem som inte uppfyller anslutningskriterierna ska inte bli medlem. Europa som en värdegemenskap, och respekt för den, ska ligga till grund för utvidgningen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Stefan Sarmes
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Alla kvinnor ska ha möjlighet till en laglig och säker abort i Sverige, och i resten av EU. Vi har röstat för att inkludera rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, en icke-bindande resolution. I stadgan ingår bland annat rätten till frihet, liv och säkerhet. Svensk abortlag ska likväl bestämmas av Sverige, då sociala frågor hör hemma i medlemsländerna.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: EU är viktigt för fred, säkerhet och tillväxt i Europa. Att lämna samarbetet skulle försvaga Sveriges och Europas möjligheter framåt. KD vill dock se ett smalare men vassare EU det är bland annat viktigt för fortsatt legitimitet hos svenska medborgare. Folkomröstningar bör enbart tillämpas i extraordinära fall.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Stefan Sarmes
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: All övervakning kräver en avvägning mellan personlig integritet och effektiv brottsbekämpning. Det kan finnas goda skäl att övervaka viss digital kommunikation i brottsförebyggande syfte, särskilt grova brott som sker online, såsom sexualbrott mot barn. Men det måste också finnas tydliga begränsningar. Massövervakning i likhet med Chat Control är extremt ineffektivt och jag tänker motverka det.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Stefan Sarmes
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: KD står bakom den svenska modellen, där kollektivavtal verkar tillsammans med lagstiftningen. Modellen ska värnas, särskilt mot EU:s klåfingrighet i arbetsmarknadspolitiken. Problemet är att EU-lagstiftning inte tar hänsyn till överenskommelser mellan parterna i tillräcklig utsträckning. Det måste ändras, så att partsmodellen värnas och EU-lagar genomföras via överenskommelser mellan parterna.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Sverige, och de flesta andra länder, har anslutit sig till FN:s allmänna narkotikakonvention, som begränsar narkotikaanvändningen till medicinsk och vetenskaplig användning. Jag motsätter mig drogliberalism och föredrar andra förebyggande åtgärder för att minska skadorna av narkotika. Skademinimering måste vara fokus i narkotikapolitiken.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Extra viktig Skogspolitiken ska beslutas hemma i Sverige. Det är självklart att skyddsvärd skog ska skyddas men de besluten fattar vi i Sverige - inte nere i Bryssel. Problemet är att kontinentaleuropéer inte förstår sig på svenskt skogsbruk. Det måste ändras - eftersom skogen är en stor tillgång i den gröna omställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Tillgången på metaller och mineral är avgörande när vi bygger ett grönare, säkrare och mer digitalt samhälle. Vi måste också minska vårt beroende av metaller från länder som Kina. EU ska göra det enklare att öppna gruvor genom att uppdatera gammal lagstiftning som idag riskerar att stoppa gruvbrytning. Att göra det lättare innebär inte att EU går in och bestämmer vilka länder som ska ha gruvor.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: A-traktorn är viktig för frihet och flexibilitet för många ungdomar, inte minst på landsbygden. En höjd åldersgräns skulle försämra många svenska ungdomars mobilitet och försämra förutsättningarna att leva i hela landet.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Kristdemokraterna har länge jobbat för att Sverige ska ha rådighet över vår egen vargstam. Tillväxten av t ex varg i Europa har nått en gynnsam bevarandestatus. EU:s så kallade art- och habitatdirektivet bör revideras för att spegla detta.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Extra viktig KD arbetar för att prövning av människors skyddsskäl i högre grad ska ske vid mottagningscenter utanför EU:s gränser. En sådan ordning skulle innebära färre splittrade familjer och en effektivare hantering av mottagarländernas resurser. Den urvalsprocess som ska ligga till grund ska ta hänsyn till integration och ge möjligheter att hjälpa de med störst skyddsbehov.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Stefan Sarmes
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: KD vill att EU, precis som Sverige, ska ha ett generöst och effektivt bistånd. Det är EU:s moraliska skyldighet att bistå människor i nöd, oavsett var i världen de befinner sig. KD vill inte öka EU:s biståndsbudget, däremot vill vi se en satsning i biståndet på flickor och kvinnors rättigheter i världen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Stefan Sarmes
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Med en hög arbetslöshet finns det redan arbetskraft i landet för lågtröskeljobb. Vi måste prioritera de som är arbetssökande i Sverige och samtidigt hitta vägar för att säkerställa personalförsörjningen inom de bristyrken som finns. Däremot är det nödvändigt att fortsätta välkomna högkvalificerad arbetskraftsinvandringför att säkra kompetensen och tillväxten i svenska företag.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Stefan Sarmes
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Brottsutvecklingen är brutal och måste bekämpas med full kraft. Ny teknik och AI bör användas i högre utsträckning för att bekämpa grova brott. Men det måste ske på ett välavvägt sätt mellan integritet, risker och effektiv brottsbekämpning. Vi ska inte ha en generell massövervakning - men kunna använda ansiktsigenkänning för att lösa akuta situationer - exempelvis terrorhot.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Stefan Sarmes
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Det svenska alkoholmonopolet bidrar till bunkring av alkohol och en osund alkoholkultur. Alkoholmonopolet borde avskaffas till förmån för ett licenssystem där detaljhandeln ska ta över försäljningen av alkohol, men där det samtidigt finns en tydlig kontroll av näringsidkarna för att förebygga kriminalitet och langning.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Stefan Sarmes
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: En förlängning av den gemensamma marknaden är den gemensamma valutan. Kristdemokraterna är dock av uppfattningen att folkomröstningsutfallet från 2003 fortsatt ska respekteras och att det för närvarande inte är aktuellt för Sverige att ansluta sig till eurosamarbetet.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Extra viktig KD har i grunden en budgetrestriktiv hållning. Vi motsätter oss gemensam upplåning och vill att EU:s budget ska finansieras med medlemsavgifterna. KD vill dock agera för ett fortsatt och långsiktigt politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina. Vi utesluter därför inte att sådana åtgärder kan behöva vidtas för att bidra till lösningar på akuta kriser på vår kontinent.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Stefan Sarmes
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: KD säger nej till en EU-armé, men ja till EU som en stark säkerhetspolitisk aktör. Unionen ska i synnerhet stärka och effektivisera strukturerna kring gemensamma försvarsmateriels- och ammunitionsanskaffningar som pressar ner priser och leveranstider. Detta är även en avgörande del i EU:s utökade förmåga att stötta Ukraina. Försvarsmobiliteten behöver också öka och fler byråkratiska hinder rivas.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: KD förespråkar en tvåstatslösning på Israel-Palestina-konflikten. Det var fel och förhastat av Sverige att erkänna Palestina 2014. Palestina uppfyller inte de folkrättsliga kriterierna för att utgöra en stat samt det faktum att ett eventuellt erkännande bör föregås av ett slutgiltigt fredsavtal med Israel. Att vi hade rätt visar inte minst Hamas fruktansvärda attack på Israel den 7 oktober 2023.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Det finns definitivt anledning att vara orolig för att Tiktok används av kinesiska myndigheter för att både samla in information och för att styra vilken information eller vilka ämnen som användarna tar del av - eller inte får ta del av. Tiktok bör därför förbjudas eller säljas vidare till en acceptabel aktör, utanför den kinesiska statens kontroll.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Stefan Sarmes
  Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Extra viktig Tack vare Kristdemokraterna har kärnkraften nu kommit att bli en EU-fråga, något den inte sågs som tidigare. Vi har bl a fått på plats att kärnkraften kan räknas som hållbar investering inom taxonomin och att elmarknadsdesignen öppnar för stödmodeller som inkluderar kärnkraft. Vi jobbar nu för att EU ska ha en gemensam reaktortypsprövning för att sänka kostnader och korta ledtider.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Forskning visar att ekologisk odling kan vara sämre ur klimatsynpunkt och den har dessutom sämre avkastning vilket riskerar att vi inte skulle kunna producera tillräckligt med livsmedel. Däremot ska det självklart vara högt ställda miljö- och livsmedelskrav på maten men ekologiskt är inte det enda spåret. KD vill ha färre särkrav i jordbruksstödet och mer av generellt stöd till jordbruket.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Stefan Sarmes
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Vi är emot fossila utsläpp men förbränningsmotorn är i sig inte ett problem. Vi måste vara öppna för teknisk innovation och måste skriva lagar som är så teknikneutrala som möjligt. Det är därför dåligt att detta redan ingår inom ramen för Fit for 55.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Stefan Sarmes
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Sarmes: Jämställda löner är självklart viktigt. Men det är inte en fråga för EU att besluta om. Jämställdhetspolitiken ska bedrivas med subsidiaritet som ledord och den ska vara nationell kompetens.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Stefan Sarmes
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Sarmes: EU har stora problem som är kopplade till invandring. Det finns en gemensam vilja att komma tillrätta med dessa problem genom att kontrollera och minska migrationen. KD vill se en migrationspakt 2.0 där huvudprincipen är att man söker asyl och får sin sak prövad utanför EU och därefter får komma till det land man antas till.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Stefan Sarmes
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Sarmes: Vi står bakom Fit for 55 och att EU ska bli klimatneutralt till 2050. EU har redan högt ställda klimatmål. Kristdemokraterna kommer dock inte använda valrörelsen för att delta i ett budgivningskrig, med landsbygd och konkurrenskraft som insats. Vi vill arbeta för ett samhälle där hållbarheten har tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. Alla tre delarna behöver vara med.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Stefan Sarmes
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Sarmes: Det finns fortfarande regioner i Europa som släpar efter utvecklingsmässigt. Därför behövs särskilda åtgärder för dessa regioner och för unionens sammanhållning. Fortsatt stöd till de fattigaste regionerna kommer att behövas för att hålla samman unionen. EU:s regionalpolitik behöver reformeras i takt med att EU:s regioner uppnått ökad levnadsstandard och inte längre behöver särskilda stödinsatser.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Stefan Sarmes
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Sarmes: Extra viktig KD vill att EU:s makt ska utgå från det som hanteras bäst gemensamt, och sådant som hör hemma nationellt bör unionen hålla sig borta ifrån. EU bör härvid ta stora kliv tillbaka inom bland annat social-, skogs- och arbetsmarknadspolitik samtidigt som EU:s kompetens bör stärkas inom utrikes-, säkerhets-, migrations- och handelsfrågor. Sammantaget innebär detta ett något smalare, men vassare, EU.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Stefan Sarmess val:

 • Försvar
 • Klimat
 • Migration

Så svarar Stefan Sarmes: Frihandel, klimat och säkerhet är helt centrala frågor som EU borde fokusera mest på. Det är frågor som uppenbart är gränsöverskridande och lämpar sig särskilt bra för EU att hantera.