En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Sofie Eriksson

Sofie Eriksson (plats 5)

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i Sandviken, bor nu i Grängesberg, Ludvika kommun i Dalarna. Har engagerat mig politiskt sedan 2006. Blev förbannad på orättvisor omkring mig. Som när jag såg hur rika blev snuskigt mycket rikare samtidigt som andra ständigt tvingas kämpa i motvind. För mig är politik på riktigt. Vi behöver mer sammanhållning, mindre splittring. Mer bruksort i Bryssel!

Vilket år är du född?

1992

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Ludvika kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år är EU-samarbetet starkare och tryggare. Vi är inte längre beroende av fossila bränslen från diktaturer. Demokratin har stärks runtom på kontinenten. Ekonomin har utvecklats i Sverige och Europa och alla människor har en bättre levnadsstandard. Det är fred. EU sysslar med rätt saker, svenska kollektivavtal gäller för alla som arbetar här.

Vem är din politiska förebild?

Bernie Sanders. Jag inspireras mycket av hans långa kamp för en värdig sjukvård och ökad jämlikhet, i ett land där motståndet varit oerhört. Han har inte gett upp utan fortsätter kämpa.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Inte någon tydlig jag kan komma på. Men det är intressant att se hur EU utvecklats, från att framförallt fokusera på företagens intressen och marknadsekonomi, till att också göra saker för vanligt folk. Som att avskaffa roamingavgifterna och minska klimatutsläppen. Det är bra. Men viktigt framöver att det sker på rätt sätt, tycker inte att EU ska detaljreglera för mycket.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Wardruna, ett norskt band. Folkmusik inspirerat av fornnordisk kultur. Mycket rogivande.

Vilken är din favoritbok?

Jag for ner till bror av Karin Smirnoff

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

The Lord of the Rings

Vilken är din favorithobby?

Brodera slagord på begagnade dukar.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Irland. Naturen, dialekten, historien, kulturen.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2006 - Finland - "Hard Rock Hallelujah" - Lordi

Motivering: Under Eurovision 2006 var jag 13 år, nyfrälst hårdrockare och det var så osannolikt häftigt att Lordi kunde vinna. Det var en stor lycka, även om jag egentligen lyssnade på ännu hårdare musik :)

Svar i valkompassen:

Sofie Eriksson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Det är så redan idag, och jag tycker det är viktigt att det fortsätter så. Det kommer vara svårt att klara våra klimatmål om det inte får några konsekvenser att strunta i dem. Vi måste minska utsläppen, och göra det på ett rättvist sätt där bördorna och välståndet som skapas inte ökar ojämlikheten.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sofie Eriksson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Den yttre gränsen går idag mot länder som Norge och Ryssland. Det ser olika ut på olika platser. Vi vill inte tvinga fram byggande av stängsel men inte heller hindra länder som känner ett behov av att göra det.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sofie Eriksson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Ja, men det får inte innebära sänkta krav på demokrati, stabil ekonomi och låg korruption.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Ja, vi vill att rätten till abort blir en del av de grundläggande rättigheter som gäller alla EU-medborgare.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Sammanhållningen i EU är oerhört viktig för vår trygghet, särskilt nu när krig härjar i Europa och konfliktnivån ökar.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sofie Eriksson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Att kunna kommunicera krypterat är viktigt, men vi måste också kunna bekämpa den organiserad brottligheten, terrorism och komma åt de som begår sexualbrott mot barn.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Detta är mycket viktigt. Vi vill skriva in de fackliga rättigheterna i fördraget nästa gång det revideras.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi vill inte se någon uppluckring av lagstiftning eller legalisering av narkotika.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sofie Eriksson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Skogsförvaltningen är nationell kompetens. Men skogen har en viktig roll att spela både för att ersätta fossila produkter och som kolsänka.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: För att öppna gruvor krävs flera tillstånd och de bygger ofta på gemensam europeisk miljölagstiftning. Så även om frågan om huruvida en gruva ska få tillstånd är och ska vara en fråga för Sverige är det viktigt att det inte hindras av EU-regler.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Unga ska ha goda möjligheter att röra sig där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte räcker till. Därför har vi drivit frågan om att reglerna ska gälla från 15 år men med högre krav på teori- och körprov. På så vis ökar säkerheten samtidigt som friheten för unga på landsbygden kvarstår.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi har arbetat för att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska kunna ändras från "strikt skyddad" till "skyddad". Det ökar den lokala rovdjursförvaltningens möjligheter att exempelvis bedriva skyddsjakt när det behövs, så att vi minskar konflikterna mellan människor och varg, exempelvis i områden där vargförekomsten är relativt tät och tamdjurshållning tydligt påverkas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sofie Eriksson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Det har visat sig praktiskt svårt och i många fall i strid med internationell rätt.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sofie Eriksson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi vill se en stram EU-budget, men ser stora möjligheter att omfördela resurser inom den. Det är viktigt att fler länder också tar ett ansvar för bistånd till utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi vill begränsa arbetskraftsinvandringen till att omfatta arbeten där det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Vi vill ha en arbetsmarknadsprövning. Till stor del handlar det om vissa kvalificerade yrken där det råder stor brist och där arbetskraft inte går att hitta vare sig i Sverige eller inom EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: För att bekämpa grov organiserad brottlighet och terrorism behöver vi kunna använda modern teknik och nya metoder.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi försvarar det svenska Systembolagets monopol som vi inte vill ska avregleras av EU.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi ser ingen anledning att ompröva det svenska folkets uttalade i folkomröstningen om EMU.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sofie Eriksson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi behöver öka stödet till Ukraina - humanitärt, ekonomiskt och militärt. Det finns andra sätt att finansiera det ekonomiska stödet till Ukraina än att öka EU:s skuldsättning, som första alternativ - till exempel genom att använda frysta ryska tillgångar, omfördelning inom EU:s budget eller använda medel som inte kommit till användning.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Vi vill se ett stärkt försvarssamarbete till exempel när det gäller att öka den europeiska produktionen av försvarsmateriel, det är inte samma sak som att vi vill se ett gemensamt EU-försvar.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig För att underlätta fredssamtal och nå en uppgörelse krävs mer jämlika parter. Att EU och fler stater erkänner Palestina bidrar till det och stärker de palestinska krafter som vill jobba för en fredlig lösning med Israel. Målet är en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fredlig samexistens. Våldet vi ser nu måste upphöra.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sofie Eriksson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: När vi nu ser hur USA bedömt Tiktok som en säkerhetsrisk och vidtar åtgärder finns det alla anledning för oss att också undersöka frågan närmare. Här måste givetvis en bedömning göras utifrån sakkunskap och underrättelse, snarare än tyckande, men vi utesluter inte något.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sofie Eriksson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Sofie Eriksson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi vill inte binda upp oss i ett långsiktigt fossilberoende, det är viktigt för att vi ska frigöra oss från beroende av diktaturer, men begagnade fossildrivna bilar kommer fortsatt finnas kvar efter 2035.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sofie Eriksson
  Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Ökad jämställdhet är ett viktigt mål och det är bra att också EU tar steg i den riktningen, men i Sverige ska det även fortsatt vara arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Sofie Eriksson
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofie Eriksson: EU har precis beslutat om en ny migrationspakt. Sverige har redan tagit ett stort ansvar vilket flera andra länder inte har gjort och nu behöver göra.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Sofie Eriksson
  5

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Vi vill se till att fler länder ska göra mer för att få ner klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen, för oss, våra barn och våra barnbarns framtid. Europa ska gå före och driva utvecklingen mot det hållbara samhället.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Sofie Eriksson
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Sofie Eriksson
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofie Eriksson: Vi vill inte se att mer makt flyttas från Sverige till EU, och i vissa frågor behöver EU ha ökad förståelse för svenska förhållanden - exempelvis när det gäller vår arbetsmarknadsmodell. Men det är viktigt att EU får ett ökat inflytande i välden.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Sofie Erikssons val:

 • Demokrati
 • Energi
 • Klimat

Så svarar Sofie Eriksson: Det finns många frågor som är viktiga, men centralt är att stärka demokratin, minska utsläppen och minska vårt beroende av diktaturer.