En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Simona Mohamsson

Simona Mohamsson (plats 3)

Presentera dig själv

Jag heter Simona och är göteborgare, socialpolitiker och fotbollssupporter. Tidigare har jag jobbat i äldreomsorgen och drivit eget företag. Det gör mig arg att skurkstater tillåts förtrycka människor världen över och att vi som lever i demokrati inte gör tillräckligt åt det. Jag har länge arbetat med demokratifrågor, bland annat bistånd i Mellanöstern och demokratirörelsen i Hongkong.

Vilket år är du född?

1994

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Göteborgs stad

I vilket land är du född?

Tyskland

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska och engelska. Talar även arabiska.

Vad har du för yrke?

Masterstuderande

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

I mitt drömmarnas Europa tar vi ansvar i omvärlden som den globala frihetens försvarare. EU är världens bästa klimatorganisation och självklart kan du älska vem du vill, ta beslut om din egen kropp och vara trygg i ditt eget bostadsområde oavsett i vilket EU-land du råkar bo.

Vem är din politiska förebild?

Hans Nestius och Torgny Segerstedt för deras modiga gärningar som politiska aktivister.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritbok?

Frihet av Jonathan Franzen

Vilken är din favorithobby?

Fotboll, står gärna i hemmaklacken på Rambergsvallen.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Tjeckien. Prag är en prisvärd weekendstad för sin historia och goda öl.

Svar i valkompassen:

Simona Mohamsson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Extra viktig Skurkstater som Ryssland, Kina och Iran ökar sitt inflytande i världen och EU:s närområde. Det är viktigt att fler länder blir medlemmar i EU istället för att hamna i klorna på auktoritära regimer. Länder som lever upp till kraven ska steg för steg bjudas in i samarbetet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Extra viktig Varför ska man ha mindre rätt till sin egen kropp bara för att man råkar födas i fel EU-land? Begränsad aborträtt är en fruktansvärd frihetsinskränkning som ytterst handlar om liv och död. Du ska ha samma rätt till din kropp oavsett var du bor i unionen.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: De krafter som föreslår en Swexit behöver kunna förklara vad som är alternativet. Sverige har gynnats enormt av samarbetet och EU kommer att spela en avgörande roll för vår fred och frihet även framöver.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Självklart inte. För att verkligen kunna motverka kriminalitet i EU behövs en spetsig och fokuserad EU-polis. Istället för att upprätta ett övervakningsmaskineri som det kinesiska kommunistpartiet bara kan drömma om behövs ett europeiskt FBI som kan bekämpa denna typ av brott med större precision.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Simona Mohamsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Jag välkomnar att fler länder nu avkriminaliserar och legaliserar eget bruk av cannabis. Men jag anser också att detta inte borde vara en fråga som regleras på EU-nivå, utan det borde vara upp till enskilda medlemsstater.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Simona Mohamsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Simona Mohamsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Simona Mohamsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Att flytta asylprocessen till center i andra länder är inte ett alternativ, men en väg som bör utredas närmare är att låta flyktingar i UNHCR:s flyktingläger i vissa fall söka asyl och få sin sak prövad utan att ta den farliga rutten till Europa - förutsatt att det inte undergräver rätten att söka asyl. Det skulle även kunna bidra till en mer jämställd och feministisk migrationspolitik.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Simona Mohamsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Jag vill villkora bistånd med demokrati-, jämställdhets- och klimatarbete. Jag ser dessutom gärna att vi tecknar fler frihandelsavtal, för det är det bästa och mest långsiktiga sättet att bekämpa fattigdom.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Bristen på arbetskraft är stor i både Sverige och andra länder. Därför behövs insatser för att attrahera både högkvalificerad arbetskraft och andra personer som den europeiska industrin behöver. Jag vill utveckla EU:s system med "blåkort" och underlätta för personer som fått arbetstillstånd i ett EU-land att arbeta i hela unionen utan ytterligare byråkrati.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: När ett brott eller en terrorakt begås på allmän plats behöver polisen snabbt kunna se vad som händer, och för att öka uppklarningsmöjligheten är ansiktsigenkänning effektivt i kameraövervakning. Det innebär dock inte att det är en bra idé att tillåta övervakning hela tiden - dels för att det hotar integriteten, dels för att det skapar en förutsägbarhet som kriminella element kan förbereda sig på.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Simona Mohamsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Det statliga alkoholmonopolet är en förlegad kvarleva från en tid där politiker tog sig friheten att bestämma var, när och hur vuxna människor konsumerade sin alkohol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Att byta till euron skulle ge oss mer inflytande över frågor som påverkar ekonomi, jobb och välfärd i Sverige.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Extra viktig Kriget i Ukraina vinns kula för kula. Om Ukraina förlorar betyder det att hela den demokratiska västvärlden förlorar. Det skulle vara ett direkt resultat av att vi andra inte var villiga att bidra tillräckligt. Europeiska investeringsbanken (EIB) ska få rätt att finansiera investeringar i försvarsindustrin.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Självklart.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Simona Mohamsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: För att en långvarig fred ska komma på plats mellan Israel och Palestina är den enda hållbara lösningen en tvåstatslösning där israeler och palestinier kan leva i säkerhet. EU bör driva på samt hjälpa till med förhandlingar. En del av en tvåstatslösning är ett internationellt erkännande av Palestina.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Extra viktig Den Kinaägda spionappen Tiktok är ett allvarligt säkerhets- och integritetshot. Vi kan inte tolerera att en kommunistisk diktatur samlar på sig personliga uppgifter om oss och skadar vår frihet med desinformation och påverkanskampanjer.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Simona Mohamsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Simona Mohamsson: Ekologiskt jordbruk gynnar den biologiska mångfalden lokalt, men samtidigt innebär det att större ytor tas i bruk för att föda Europa. Det ökar klimatpåverkan och trycket mot ekosystemen i hela världen. Därför behövs ett europeiskt jordbruk som är produktivt och tar god hänsyn till både klimat och natur. För att det ska bli möjligt krävs större öppenhet för nya teknologiska lösningar.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Simona Mohamsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Simona Mohamsson
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Simona Mohamsson
  4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Simona Mohamsson
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Simona Mohamsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Simona Mohamsson: EU är ett freds-, frihets- och frihandelssamarbete, inte en bankomat.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Simona Mohamsson
  5

Så svarar Simona Mohamsson: Ett starkare Europa är ett starkare Sverige. Det måste bli enklare för unionen att fatta beslut så att man kan agera effektivt för att hantera stora samhällsproblem. Särskilt viktigt är det inom utrikes- och säkerhetspolitiken, för att undvika att enskilda länder blockerar stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Simona Mohamssons val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Utrikesfrågor