En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Roger Haddad

Roger Haddad (plats 6)

Presentera dig själv

Jag är tidigare riksdagsledamot och bor med min familj i Västerås. Jag är väldigt intresserad av politik och historia. Mesta tiden går självklart till familjen och barnen. Jag gillar att resa, gärna till Frankrike men även till Libanon, men just nu är situationen i Mellanöstern inte den bästa. Jag har också en hög av böcker som jag gärna vill läsa, men det får bli efter EU-valet lagom till sommar.

Vilket år är du född?

1978

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Västerås stad

I vilket land är du född?

Libanon

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska och lite tyska

Vad har du för yrke?

Oppositionsråd i Västerås

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

21

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU åter består av länder som värnar den liberala demokratin med fokus värdegrunden som en gång samlade EUs stater. Att unionen fortsätter vara världens bästa organisation för klimatet men också innovation och forskning. Att migrationsfrågan som splittrat hela unionen är löst med en ansvarsfull fördelning. Att samarbetet kring trygghet är väletablerat.

Vem är din politiska förebild?

Aung San Suu Kyi i Burma som i decennier ofta ensam stått emot militärjuntan.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det gäller den sociala pelaren inom arbetsmarknadspolitiken där jag tidigare inte ansett att EU ska reglera, men jag står bakom den senaste större reformeringen med minimiregler som EU tog fram och som jag var med och beslutade i Sveriges riksdag.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Har många favoriter från 1970-och 80-talet.

Vilken är din favoritbok?

The Shahs last ride om shahens fall i Iran 1979 har jag säkerligen läst 2-3 gånger.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Crash Landing on You är bra, om en sydkoreansk företagsledare som hamnar i Nordkorea.

Vilken är din favorithobby?

Besöker gärna friluftsmuseet med barnen.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Frankrike för kulturen, maten och språket.

Svar i valkompassen:

Roger Haddad

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: Ukraina måste tas in i unionen. UK måste uppmuntras att återinträda som medlem, det var ett misstag anser jag att de lämnade EU.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Roger Haddad
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: Sverige hör hemma i unionen och nu är det dags att även ta steget och införa den gemensamma valutan euro.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Roger Haddad
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: Endast om det handlar om väldigt grova brott som terrorism, människohandel och brott som begås mot barn ska rättsvårdande myndigheter ha denna typ av access.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Roger Haddad
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: Det ska dock ske i samverkan med den svenska regeringen.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Roger Haddad
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: Tycker att detta ska skötas av svenska myndigheter utifrån vår nationella bedömning.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Roger Haddad
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Roger Haddad
  Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: I första hand ska det prioriteras utifrån den budget EU förfogar över.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Roger Haddad
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Roger Haddad
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Roger Haddad
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Roger Haddad
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Roger Haddad
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Haddad: Arbetsmarknadspolitik och partsmodellen som vi har i Sverige ska värnas - så detta ska ske nationellt.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Roger Haddad
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Roger Haddad
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Roger Haddad
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Roger Haddad
  4
 5. 5

Så svarar Roger Haddad: T.ex inom det polisiära samarbetet och mot terrorism.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Roger Haddads val:

 • Demokrati
 • Ekonomi
 • Lag och ordning