En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Rebecka Le Moine

Rebecka Le Moine (plats 7)

Vilket år är du född?

1990

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Norrköpings kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Naturvårdsbiolog

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som ligger i framkant i de viktiga frågorna som kräver ett internationellt samarbete. Där finns lagstiftning som ser till att internationella avtal blir verklighet, vad gäller klimat, natur, miljö, kemikalier och djurvälfärd.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Frågan om dödshjälp. Jag tycker att alla bör ha rätt att på ett smärtfritt sätt avsluta sitt liv. Detta efter att en anhörig gått bort och jag på nära håll följt händelseförloppet.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen:

Rebecka Le Moine

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Rebecka Le Moine
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig Sveriges skogsvårdslag är ett hån mot miljön, och den kom till innan vi gick med i EU. Mycket har hänt sen dess, men det återspeglas inte i den nationella skogspolitiken. Kalhyggesmodellen gynnar främst industrin på bekostnad på skogsägaren. De sista urskogarna måste få ett skydd och de som äger dem måste få betalt för detta.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Rebecka Le Moine
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig Frågan om att skjuta vargar har blivit en populistisk fråga, frikopplad från vetenskap och effektiva metoder för att förhindra att rovdjur tar tamboskap. Idag skiljer sig antalet vargar och deras populationer åt mellan olika medlemsstater, där vi i Sverige tex har väldigt få vargar som dessutom är enormt inavlade. Så i Sverige krävs det snarare åtgärder för en större och mindre inavlad population

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Rebecka Le Moine
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Rebecka Le Moine
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Rebecka Le Moine
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Extra viktig Vi vill värna det småskaliga och ekologiska jordbruket, snarare än det storskaliga och industriella. Vi vill att EU:s pengar ska riktas mot de som med sitt jordbruk bidrar till klimat, biologisk mångfald och som har hög djurvälfärd.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Rebecka Le Moine
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rebecka Le Moine: Det vore att backa i klimatarbetet och skapa ryckighet och därmed osäkerhet för industrin som behöver tydlighet och långsiktighet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Rebecka Le Moine
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Rebecka Le Moine
  5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Rebecka Le Moine
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Rebecka Le Moine
  5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Rebecka Le Moine
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Rebecka Le Moines val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Miljö och natur