En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Philip Sandberg

Philip Sandberg (plats 4)

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i Växjö, Detroit och Mexiko City med min småländska far och mexikanska mor. Idag bor jag strax utanför Lund tillsammans med fru och tre döttrar. Under perioden 2018-2022 var jag kommunstyrelsens ordförande i Lund. Nu kandiderar jag till Europaparlamentet och står på fjärde plats på Liberalernas valsedel. Jag brukar säga att: jag lovar inte allt, men jag ger allt.

Vilket år är du född?

1981

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Lunds kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Spanska, engelska och tyska.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Lunds kommun

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Europa ska återigen ta täten. Jag vill att EU ska vara världens mest ambitiösa miljö- och klimatorganisation. Jag vill att vi européer ska ta fler nobelpris, skapa fler företag och fler jobb istället för att Europa blir ett museum för rika amerikaner och kineser. Jag vill att Europa ska bli fredens kontinent igen. Och jag vill ha ett EU som blir bättre på att ha örat mot marken.

Vem är din politiska förebild?

Politiker som Angela Merkel och Helmut Kohl har, även om de kan ifrågasättas för en hel del, visat stort ledarskap för Europa och att vi tillsammans blivit starkare.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Min syn på att EU-medlemmar ska kunna tvingas lämna samarbetet om de inte uppfyller demokratiska kriterier. Idag anser jag att det är rätt rimligt att man ska uppfylla kriterierna mer än dagen då man blev medlem i EU. Vi har sett flera länder även inom EU som utvecklats i tveksam riktning ur demokratisk synvinkel.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Lars Winnerbäck

Vilken är din favoritbok?

Vete, vapen och virus

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

En oväntad vänskap

Vilken är din favorithobby?

Baka med barnen, läsa, träffa vänner och resa

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag tycker om att resa till Spanien och Italien. Underlättar att jag även har spanska som modersmål. Mycket trevligt att resa i södra Tyskland, Österrike och Slovenien också.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1990 - Italien - "Insieme: 1992" - Toto Cutugno

Motivering: När jag var 8 år gammal föll Berlinmuren. Jag minns hur mina föräldrar satt som klistrade framför TV:n och såg det känsloladdade ögonblicket då tiotusentals människor rev muren med sina bara händer. Sedan dess har gränser öppnats och gett oss friheten att resa, studera och arbeta i 26 andra europeiska länder. Det har förändrat mitt liv. Det var så jag träffade min fru och nya vänner för livet.

Svar i valkompassen:

Philip Sandberg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Det är rätt rimligt att de länder som inte lever upp till sina mål kan behöva betala en avgift för att kompensera för uteblivna satsningar på klimatet. Det kan också ge ett tydligt incitament till en snabbare klimatomställning.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: I den bästa av världar hade det inte behövts. Men som det ser ut idag behöver den yttre kontrollen av gränserna stärkas. I vissa delar kan det vara en mur eller stängsel som är lösningen (t.ex. bygger Finland stängsel i delar av gränsen mot Ryssland).

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Extra viktig Ukraina, Moldavien och länderna på västra Balkan (Albanien, Nordmakedonien, Serbien och Montenegro till att börja med) samt möjligen Georgien borde i framtiden bli medlemmar den dagen de uppfyller villkoren. Albanien och Nordmakedonien har kommit långt och borde få gå med så snart som möjligt. Det är bra för Sverige och bra för Europa.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: För mig är kvinnors rätt till sina egna kroppar och aborträtten en mycket viktig fråga.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Philip Sandberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Tänk att vi kan resa, studera, jobba, starta företag, få sjukvård eller pensionera oss i 27 olika länder. Sedan Sverige gick med i EU har den svenska varuexporten till länder inom EU ökat med 285%. Det har lett till många nya arbetstillfällen. De svenska matpriserna sjönk efter vårt inträde i EU. Dessutom är EU ett stort fredsprojekt. Vore hål i huvudet att lämna EU.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Philip Sandberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Jag ser en fara för den personliga integriteten om övervakningen kan bli så långtgående samtidigt som ordningsmakten behöver fler verktyg för att komma åt den organiserade brottsligheten. Jag tror på en europeisk polisstyrka, en EU-polis, med möjlighet att agera både i Sverige och i andra EU-länder.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Philip Sandberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Sverige behöver en mer flexibel arbetsmarknad. Och att tro att vi ska kräva att resten av hela EU ska ha kollektivavtal som standard är långsökt.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Philip Sandberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Det bör vara en nationell fråga.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Det är bra med en gemensam EU-strategi mot global avskogning. Vad gäller den svenska skogen är syftet bra, men det måste också tas hänsyn till sådant som lokala förutsättningar, sysselsättning, tillgång till förnybar råvara.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Vi behöver bli mindre beroende av Kina och Ryssland. Samtidigt behöver vi göra det på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt värnar om viktiga naturvärden.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Philip Sandberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: I större delen av EU saknas den typen av glesbygd som finns i till exempel norra Sverige och Finland. Därför saknas kanske förståelsen för EPA-körkortets betydelse, men jag tycker att det ska vara kvar som det är och att EU ska backa.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Vargarna har ökat markant under de senaste två decennierna och de lever över en allt större yta inom EU-länderna. Det finns nu fler än 20 000 vargar med allmänt ökande stammar och växande utbredningsområde i 23 EU-medlemsstater. I vissa regioner har de ökat väldigt mycket i antal. Det här kan leda till utökad möjlighet att förvalta vargstammen.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Problemet med förslaget är att det kan strida mot internationell rätt eller att man inte kan garantera rättssäkerheten. Det är viktigt att man värnar asylrätten och särskilda hänsyn tas till barn. Men om detta är något som kan överbryggas kanske man kan göra det på prov vilket även de socialdemokratiska regeringarna i Danmark och Tyskland öppnat upp för.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: EU är redan idag världens största biståndsgivare. Det vore bra att ha en slags "Marshallplan" i form av riktade bistånd (som gör nytta och får effekt) för att höja levnadsstandarden i EU:s närområde- och därmed minska trycket att vilja migrera till EU. Tänker främst på västra Balkan, Kaukasus och Nordafrika. Ett varningens finger dock för korruption i mottagarländerna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Arbetskraftsinvandring i bristyrken eller högspecialiserad arbetskraft behöver vara lättare. Idag väljer alltför många bort Europa för att istället söka sig till exempelvis USA. Europa ska inte bli ett museum för rika amerikaner och kineser.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Ja, i princip. Samtidigt är det viktigt att värna om de personliga integriteten och om varje lands rätt att fatta den typen av beslut. Det kan inte vara tillåtet överallt samtidigt, däremot vid särskilda händelser, t.ex. vid ett terrorattentat. För att komma tillrätta med gränsöverskridande kriminalitet så som svenska gäng som gömmer sig på spanska solkusten behöver vi en EU-polis.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Jag tycker att vi är mogna nog att köpa en starköl eller en flaska vin på Ica, Willys eller Coop precis som man kan göra i de flesta andra länderna i världen.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Extra viktig Vi har blivit kollektivt fattigare med kronan och vi rear nu ut svenska tillgångar. Det är inte hållbart och vi behöver vara en del av ett starkt och stabilt valutaområde. Dessutom är vi en liten exportberoende ekonomi och huvudparten av vår handel är med resten av EU. Det naturliga är att vara med i euron, ju förr desto bättre - framför allt av politiska skäl.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Extra viktig Idag kämpar ukrainarna även för vår demokrati, fred och frihet. Förlorar de kriget som startats av Putinregimen så står någon annan på tur. Vi behöver hålla i och hålla ut i vårt stöd.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Extra viktig Med nyckfulla ledare inom Nato så som Erdogan, och eventuellt Trump igen, behöver vi utveckla vårt eget försvarssamarbete och ha ett starkt europeiskt försvar. Friheten är värd att försvaras.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: En tvåstatslösning är enda vägen till hållbar fred. I slutändan är det dock upp till varje medlemsland att själva avgöra om de vill gå vidare med ett erkännande.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Vi kan inte vara naiva inför spionage från länder som Kina och här skulle ett förbud av TikTok kunna vara en del av detta.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Philip Sandberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Det bör vara är en nationell fråga. Däremot kan det ske olika former av samarbeten för mer kärnkraft eller initiativ som underlättar att kärnkraften byggs ut. Vi behöver vara mindre beroende av rysk gas.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Philip Sandberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Att säga att bara det ekologiska jordbruket ska öka riskerar att driva upp priser och slå ut marknadens funktioner. Detta borde i stället drivas fram ur marknadsmässiga villkor.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Philip Sandberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Det sätter press för tekniska innovationer och grön teknik som blir avgörande för nästa generations fossilfria fordonsflotta.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Philip Sandberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Philip Sandberg: Löneskillnaderna är alldeles för stora och i den här takten dröjer det flera decennier innan lönegapet försvunnit i Sverige. Däremot är det inte riktigt en EU-fråga.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Philip Sandberg
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Philip Sandberg: Det är nödvändigt att migrationen av asylsökande minskar för att även integrationen ska kunna fungera inom EU. Men man ska komma ihåg att migrationen fördelas väldigt skevt i Europa, vissa delar tar inte emot några alls. Dessutom ligger nyckeln i att skapa framtidstro och nya livschanser på de platser människor migrerar ifrån. Asylrätten är en viktig princip.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Philip Sandberg
  5

Så svarar Philip Sandberg: Extra viktig Jag vill att EU ska vara världens mest ambitiösa miljö- och klimatorganisation för att möta klimathotet. Men det måste göras klokt och inte genom att vi gör oss beroende av ryska och kinesiska råvaror eller att vi tror att sänkt levnadsstandard är lösningen. Istället behöver vi teknikutveckling, grön tillväxt och incitament som påskyndar omställningen.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Philip Sandberg
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Philip Sandberg: Precis som Sverige bedriver en egen regionalpolitik bedrivs det även på EU-nivå. Det har varit framgångsrikt och tidigare fattiga länder som Spanien, Italien, Grekland och Portugal har lyft sin levnadsstandard så att de nu semestrar hos oss och efterfrågar varor och tjänster från svenska företag. Det skapar arbetstillfällen även här hemma. En win-win situation.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Philip Sandberg
  4
 5. 5

Så svarar Philip Sandberg: Gemensamma utmaningar löser vi tillsammans. Europa behöver mer samarbete, inte mindre. Det är bara så vi kan vara en motvikt till andra handelsblock som USA eller Kina. Tillsammans är vi en ekonomisk jätte med en stark röst. Ensamma är vi en liten dvärg i en stor och komplex värld.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Philip Sandbergs val:

 • Demokrati
 • Ekonomi
 • Klimat

Så svarar Philip Sandberg: EU behöver vara mer öppet och lättillgängligt för medborgarna. Mer av örat mot marken. Europa får inte heller bli ett museum för rika kineser och amerikaner. Vi behöver återigen ta täten. För att lyckas, och vara en motpol till USA och Kina, behöver vi satsa ännu mer på forskning, utbildning, infrastruktur och gynnsamma villkor för företagande och handel.