En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Patrik Jönsson

Patrik Jönsson (plats 4)

Presentera dig själv

Patrik Jönsson, man på 51 år, född i och trogen Hässleholm. Dotter på 27 år med familj. Jobbat så gott som hela mitt vuxna liv på SJ, Banverket och Trafikverket. Alltid varit politiskt intresserad sedan lågstadiet och migrationsfrågan har alltid engagerat mig. Gillar att vandra, springa och försöker gå till gymmet en gång i veckan. Som skåning gillar jag mat och matlagning.

Vilket år är du född?

1972

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Hässleholms kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska någotsånär, tyska hjälpligt

Vad har du för yrke?

Eldriftledare på Trafikverket

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

21

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag ser framför mig ett EU som går tillbaka till att vara vad det tidigare var, en handelsgemenskap utan överstatliga mål. Ett smalare EU där vi fortsatt kommer överens om gemensamma standarder, fortsätter att underlätta handel och goda europeiska relationer, men där EU:s makt över lagar, förordningar och direktiv fasas ut till förmån för nationellt självbestämmande.

Vem är din politiska förebild?

Nigel Farage som föredömligt ledde Storbritannien ut ur EU då EU mer missgynnade än gynnade Storbritannien.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Inte vad jag kan komma på.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Många! Allt från pop och rock till EPA-dunk.

Vilken är din favoritbok?

Svårt, men Swede Hollow av Ola Larsmo troligen.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Herr Talman

Vilken är din favorithobby?

Matlagning

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Älskar Kanarieöarna! Där är det alltid behagligt klimat och livet känns lättare.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2011 - Azerbajdzjan - "Running Scared" - Ell and Nikki

Svar i valkompassen:

Patrik Jönsson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Sverige är redan idag ett av de länder i Europa som släpper ut minst koldioxid och klimatmålen är extremt högt satta. Det är inte rimligt att slå på den hästen som drar, jag står inte bakom idén om att ett överstatligt EU skall kunna påföra avgifter på Sverige eller andra länder. Överhuvudtaget bör varje land själva ansvara för sin miljöpolitik.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Patrik Jönsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet har under decennier haft en högre invandring än vi mäktar med. Alla rimliga åtgärder bör vidtagas för att stoppa migrationen till Europa och Sverige. Dessutom skulle dessa hinder försvåra till exempel vapen- och narkotikasmuggling.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: För att fungera som medlem i EU måste kriterier inom demokrati, korruption, organiserad brottslighet, rimlig levnadsstandard med mera uppfyllas, vilket flertalet av ansökarländerna inte uppfyller. Dessutom minskar Sveriges inflytande vid fler länder i EU. Dock ser vi en geopolitisk dimension beträffande Ukraina i synnerhet men även Moldavien där detta måste vägas in.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Sverigedemokraterna står tydligt bakom den svenska abortlagstiftningen. Dock är detta en fråga som bör regleras inom varje nations suveränitet. Skulle EU besluta i frågan skulle det kunna leda till skärpta regler i Sverige vilket varken vi som parti eller sannolikt en majoritet av svenska folket önskar.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Patrik Jönsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Den ständigt ökande maktförskjutningen till Bryssel är verkligen inget vi står bakom. Oavsett om det gäller reduktionsplikt, tvångsskrotning av veteranfordon eller att förbjuda vitt snus som exempel. Om det går till en gräns där EU:s makt missgynnar Sverige för mycket är vi öppna för en folkomröstning av medlemskapet.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Att övervaka all privat digital kommunikation är ett alldeles för stort ingrepp i integriteten och påminner om forna Östtyskland. Det måste finnas en brottsmisstanke eller en koppling till gängbrottslighet. Risken för missbruk är stor.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Patrik Jönsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Den svenska arbetsmarknadsmodellen har tjänat oss väl och något vi Sverigedemokrater stöder helhjärtat. Vi värnar starka fackliga rättigheter och vill bevara dessa.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Sverigedemokraterna står bakom en hård narkotikalagstiftning. Droger leder till kriminalitet, elände och misär. Nationernas självbestämmande skall råda, även om jag ser med oro på hur länder i Europa öppnar upp för en legalisering av cannabis.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Sverige har en extremt välskött skog och den politik vi för skall inte EU lägga sig i! Näst efter Finland är vi EU:s mest skogsbeklädda land och länder som knappt har någon skog har heller ingen kompetens att styra över den svenska skogen. Förslaget om svensk skog som kolsänka kommer utöver att Sverige tappar tusentals arbetstillfällen även långsiktigt minska skogens kraft som kolsänka.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Detta är inte heller en fråga för EU utan en nationell fråga. Att i svensk lagstiftning förenkla processer för gruvindustri är vi positiva till, men inte en EU-byråkrati.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Vår 15-årsgräns skall bevaras! Punkt! Det finns ingen anledning att ha överstatliga regler för detta, varje land kan med fördel själva bestämma åldersgräns utan EU:s inblandning. Körkort för A-traktor, blivande B1-körkort, är en enorm frihet för våra 15-åringar som inte skall beskäras. Dock välkomnar vi att man under utbildningen måste visa på att man kan framföra ett fyrhjuligt fordon.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Patrik Jönsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det måste stå varje land fritt att besluta i denna fråga. Givet att EU tyvärr har denna makt är det dock positivt att vi får större möjlighet att öka skyddet för våra bönders djurhållning. Något komiskt att förslaget kommer efter det att Ursula von der Leyens ponny rivits av en varg.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Patrik Jönsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Detta har provats med stor framgång i Australien som drastiskt minskade "döden på havet". Även de som får asyl i EU bör beviljas sitt skydd i det land utanför Europa där ansökan behandlats. Att minska de ekonomiska incitamenten att ta sig till EU för att söka asyl måste stärkas.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Just nu finns det inget som är så viktigt som att anslå resurser till att stödja Ukraina såväl militärt som humanitärt. En redan alldeles för hög och ansträngd EU-budget skall inte belastas med ökade utgifter. Inget land skall ges bistånd om man inte förbinder sig att ta emot återvändande migranter från EU.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Varje land skall själva bestämma över sin arbetsmarknadspolitik. Det finns redan en stor inre arbetsmarknad med 27 länder inom EU där man kan söka arbetskraft. Skulle det ändå inte gå att finna lämplig högkvalificerad arbetskraft inom EU skall det stå varje land fritt att söka utanför EU, men att öka arbetskraftinvandringen är inget självändamål.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Patrik Jönsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Givet att AI används i det syftet kan detta verktyg vara tillåtet. Det får dock absolut inte användas till massövervakning av befolkningen som i Kina till exempel. Strikt regelverk måste medfölja AI.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Sverigedemokraterna står bakom att bevara Systembolagets monopol. En undersökning från Göteborgs universitet visar på att ungefär dubbelt så många svenskar vill bevara monopolet i relation till att avskaffa det. Dock är Sverigedemokraterna positiva till gårdsförsäljning av alkohol. Som skåning uppväxt nära Danmark och Tyskland kan jag dock personligen uppskatta friheten att köpa vin i en mataffär.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: I folkomröstningen 2003 sa 56% nej till euron och 42% ja. Vår självständiga valutapolitik och krona har tjänat oss väl. De länder som ingår i valutaunionen från norra Europa har tvingats betala enorma summor i stöd till misskötta ekonomier i södra Europa.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Från Sverigedemokraternas sida vill verkligen göra vårt yttersta från såväl svensk sida som från EU:s sida att stötta Ukraina. Både militärt stöd som ekonomiskt. Vi ser dock inte lån som den givna lösningen utan anser att det måste gå att prioritera i EU:s enorma budget. Om det påstås inte gå när det råder krig, hur skall det då gå någonsin?

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: När vi nu blivit medlemmar i NATO måste detta vara prioriterat. Inte att skapa parallella strukturer. Med hänsyn till hotet från Ryssland menar vi dock att länder måste öka sin egen försvarsproduktion.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Palestina uppfyller inte de kriterier som krävs för en självständig stat och skulle sannolikt befästas och styras som islamistisk stat. Detta skulle spela Irans intresse i händerna.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Man kan förvisso anta att Tiktok används för kinesiskt spioneri, varför myndigheter, arbetsgivare, skolor och andra organisationer begränsar eller hindrar användande av denna app. Frågan om yttrandefrihet är dock upp till varje enskilt lands beslut. Skulle ägandet övergå från Kina till annat västligt land hade problemet sannolikt lösts.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Patrik Jönsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Skall en elektrifiering och skärpta klimatmål ha en möjlighet att lyckas måste mer väderoberoende el produceras. Kärnkraft skall få samma villkor som andra fossilfria alternativ. EU:s regelverk bör främja SMR, små modulära reaktorer och man kan utreda möjligheten att harmonisera byggen av konventionella kärnkraftverk inom EU.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Patrik Jönsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Även om Sverigedemokraterna ser positivt på ekologisk produktion måste efterfrågan komma underifrån, från konsumenterna. Inte från krav från Bryssel.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Patrik Jönsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det kommer inte att vara möjligt att elektrifiera fordonsflottan i den takt som EU kräver. Bristen på elproduktion och möjligheten att överföra el på ländernas stam-, regional-, och lokala elnät är begränsande och hinner inte byggas ut i nödvändig takt. Vi ser positivt på fler elfordon men det måste ske i rimlig takt och fungera.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Patrik Jönsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Lika lön för lika arbete oavsett kön är en självklarhet. Sverige är långt framme i detta arbete genom den svenska modellen. Frågan är inget Bryssel skall lägga sig i och skulle de göra det kommer garanterat utfallet bli byråkratiskt och dåligt.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Patrik Jönsson
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Det finns väldigt många länder utanför EU närmre oroshärdar som inte alls tar emot asylsökande. EU har redan tagit emot avsevärt fler asylsökande än vi på ett bra sätt kan hantera. Det finns internationella konventioner att förhålla sig till men som är i behov av modernisering. Väldigt många migrerar av ekonomiska skäl, vilket är förståeligt, men ej grund för asyl. EU måste minska asylmottagandet.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Patrik Jönsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Det är viktigt att i en rimlig takt minska utsläppen. Här har länder som Indien och Kina mycket att jobba på. Allt för hårda krav gör att industrin flyttar ut till betydligt smutsigare länder vilket inte gynnar miljön globalt. Härav bör EU:s Fit for 55 omförhandlas, då det är snudd på omöjligt att nå målen inom utsatt tid.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Patrik Jönsson
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Sverige är en av EU:s största nettobidragsgivare. Det är inte rimligt när vår egen sjukvård går på knäna, vår infrastruktur faller samman samtidigt som våra pengar går till nya fina höghastighetståg i södra Europa som exempel. Vi vill se en minskad EU-budget och slimmade regionalstöd.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Patrik Jönsson
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: En undersökning från SOM-institutet (Göteborgs universitet) konstaterar att 11% av svenskarna vill se mer makt till Bryssel och 48% vill se mindre. Sverigedemokraterna vill minska EU:s makt och stärka det svenska självbestämmandet. Demokratin urholkas när andra länders politiker bestämmer över svenska folket och beslut tas utan verklighetsförankring.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Patrik Jönssons val:

 • Demokrati
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Patrik Jönsson: Motvilligt tvingas nu länder ta emot asylsökande annars får man böta 220 000 kronor för varje man anvisad man inte tar emot. Detta trots Sverige tagit emot bland de det högsta antalet per capita historiskt. Att skydda våra gränser mot narkotika, vapen och kriminalitet är viktigt för vår säkerhet. Demokrati så till vida att svenska folket skall återfå mer självbestämmande.