En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Pär Holmgren

Pär Holmgren (plats 2)

Presentera dig själv

Pappa till tre, morfar till två. Det var när jag blev förälder för drygt 30 år sedan som jag blev engagerad i klimatfrågan på allvar. Innan dess, som student och doktorand var klimatförändringarna främst något teoretiskt spännande. Efter 20 år på SVT som meteorolog har jag sedan 2009 i olika roller arbetat heltid med klimat- och hållbarhetsfrågorna; författare, föreläsare, klimatexpert.

Vilket år är du född?

1964

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Uppsala kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite tyska

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker, meteorolog, författare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från/studier vid forskarutbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Vad har du för vision för EU om 10 år?

I mitten av 2030-talet är hela EU så gott som fossilfritt. Alla länder och alla samhällssektorer har en tydlig plan för att bli socialt och ekologiskt hållbara, med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati. Samarbetet i EU har stärkts. Sverige är avgörande för att hela Europa är på väg att lyckas med en grön rättvis omställning. EU har dessutom en tydlig ledarroll i det globala klimatarbetet.

Vem är din politiska förebild?

Många olika, exempelvis: Rachel Carson, Caroline Lucas, Dalai Lama, Al Gore. Historiskt: Dag Hammarskjöld och Ernst Wigforss.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag röstade emot ett medlemskap i EU, 1995. Debatten då hade nästan inget fokus på klimat och miljöfrågor. Sedan dess har klimatfrågan och andra stora utmaningar, som den snabba förlusten av biologisk mångfald, blivit allt mer akuta och allvarliga. Det är globala utmaningar som kräver globala lösningar och samarbete. EUs roll är idag en annan än för 30 år sedan.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

King Crimson, Rosalie Cunningham, Peter Gabriel, Beatles, Kate Bush, Deep Purple, Frank Zappa m fl.

Vilken är din favoritbok?

Omöjligt att lyfta fram en bok! Läser mycket; allt från rockmusik-biografier till populärvetenskap.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Beror helt på vilket humör jag är på men när det gäller filmer antagligen någon av Stanley Kubricks.

Vilken är din favorithobby?

"Barnbarn" är ingen hobby, men jag försöker ha så mycket fritid som möjligt med dem. Övrigt: Musik.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Irland. Har alltid dragits till de brittiska öarna, och nu när Storbritannien tyvärr har lämnat EU är det Irland som återstår.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1997 - Storbritannien - "Love Shine a Light" - Katrina and the Waves

Motivering: För att de hade en så oerhört bra dirigent! Don Airey, numera keyboardist i Deep Purple.

Svar i valkompassen:

Pär Holmgren

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Extra viktig Straffen ska både vara morot och piska för att länderna ska anstränga sig ytterligare för att nå klimatmålen. Men de ekonomiska påföljderna får inte slå fel - ofta är det EU:s fattigaste länder som har svårast att ställa om. Varje EU-land som missar klimatmålen är ett misslyckande för hela EU. Därför måste EU och medlemsländerna gemensamt framförallt se till att det inte sker från första början.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Våra gemensamma skattepengar ska inte läggas på att bygga stängsel eller murar. Denna fråga, och vem som isf ska finansiera det, är dessutom att flytta fokuset från de verkliga utmaningar som EU står inför. Vad som krävs är alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för migrationen, och att EU bidrar till en värld där färre tvingas på flykt, exv genom att fokusera på klimatfrågan.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Pär Holmgren
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Fler länder i EU är ett av våra starkaste verktyg för att säkra fred, välstånd och grundläggande rättigheter och värderingar i Europa. Men vi ska fortsätta att ställa tydliga krav på de länder som vill komma in i EU. Det är viktigt att kriterierna för bland annat demokrati och rättsstat måste uppfyllas i utvidgningsprocessen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Självklart ska vi garantera rätten till abort i hela EU! Idag är aborträtten hotad eller begränsad i flera medlemsländer. Ingen i EU ska nekas valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet. För oss är aborträtten en grundläggande rättighet som måste grundlagsskyddas på EU-nivå.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Vi behöver mer samarbete inom EU, inte mindre, inte vara 27 stater som drar i 27 olika riktningar. Europa, och hela världen, står inför stora utmaningar, inte minst kriget i Ukraina och den eskalerande klimatkrisen. Folkomröstning är visserligen ett bra verktyg för den här typen av frågor, men Sverige har redan haft en sådan.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Vi är emot massövervakning av privat kommunikation utan brottsmisstanke och domstolsbeslut i det enskilda fallet. EU ska inte ägna sig åt massövervakning av oskyldiga medborgares privata kommunikation. EU-medborgare har rätt till integritet och det vore dessutom ineffektivt att övervaka all kommunikation. Det bidrar inte till att fler brott klaras upp, vilket också är en prioritet för oss.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Arbetare på samma arbetsplats ska ha rätt till lika lön och rättigheter, oavsett vilket EU-land arbetarna kommer ifrån och det ska gälla jämlika villkor för svenska och utländska företag på den inre marknaden. För att detta ska ske behöver respekten för fackliga rättigheter skärpas i EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Miljöpartiet vill inte legalisera cannabis, då vi bedömer att det skulle öka tillgängligheten till cannabis i samhället. För att minska missbruket och beroendet av cannabis och andra droger så är det viktigt med förebyggande sociala insatser liksom att hjälpa människor ut ur missbruk.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Extra viktig Skogspolitiken måste göra det mer lönsamt för skogsägare att bidra med klimatnytta! EU behöver politik för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och öka naturens klimatnytta. Det globalt antagna målet att skydda minst 30 procent av landytan till 2030 vill vi ska bli EU-lag. Varje EU-land ska utifrån nationella förutsättningar välja vilka områden som skyddas och hur stödsystemen utformas.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: EU kommer att behöva en del nya gruvor. Men de bör bara öppnas efter en noga undersökning av miljöpåverkan, med full respekt för principen om lokalbefolkningens fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden och med full respekt för samers rättigheter. Gruvor behövs, men den potentiella nyttan av en ny gruva ska alltid vägas mot påverkan på natur och människor. Beslut ska inte tas lättvindigt.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Miljöpartiet tycker att åldersgränsen för att ta EPA-körkort fortsatt bör vara 15 år.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Den svenska vargstammen lider av inavel, den är isolerad, och med några hundra individer är den långt ifrån långsiktigt livskraftig. Vi vill därför inte att EU ska ändra skyddet av vargen och öppna upp för ökad jakt. Vi vill att vargen och andra vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Asylrätten ska alltid värnas. Asylcenter i tredjeland är dyrt och ineffektivt och inhumant. Vi vill inte ha ett system som inte kommer att fungera och som dessutom syftar till att EU-länderna ska ta så lite ansvar som möjligt för människor på flykt. Förslagen om asylcenter i tredjeland är oförenliga med både flyktingkonventionen och EU-rätten.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Minst 1 procent av EU:s BNI ska gå till globalt bistånd. Detta bistånd ska utgå ifrån feministisk utrikespolitik och grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Biståndet ska alltid utgå från behovet hos mottagarna, inte baseras på egna intressen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Det är idag kompetens- och arbetskraftsbrist i delar av Sverige och i flera regioner inom EU. Vi har en åldrande befolkning, med lägre andel av befolkningen i arbetsför ålder. Att EU kan attrahera arbetskraft från länder utanför EU är viktigt. Kompetensförsörjningen är avgörande såväl för vår näringslivsutveckling och konkurrenskraft som för att upprätthålla en god välfärd och samhällsservice.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Självklart ska vi använda verktyg för att bekämpa allvarlig brottslighet, men att tillåta att AI används för massövervakning är inte rätt väg att gå. Vi är positiva till att EU nu har en AI-lag som innehåller ett generellt förbud mot ansiktsigenkänning i realtid, med några få undantag.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: De skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi vill därför ha kvar Systembolagets alkoholmonopol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Nej, Sverige ska inte införa euron som valuta. Vi i Miljöpartiet respekterar folkomröstningsresultatet. Sverige tjänar på att kunna bedriva en självständig penningpolitik anpassad efter Sveriges ekonomiska förhållanden.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Pär Holmgren
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: EU och medlemsländerna ska fortsätta att stötta det ukrainska folket humanitärt, ekonomiskt och militärt. I första hand ska befintliga medel och det som medlemsstaterna bidrar med finansiera stödet - men om det krävs kan vi behöva överväga lån. En annan viktig del för det fortsatta stödet är att stoppa flödet av resurser till Putins krigsmaskineri genom importen av fossil energi från Ryssland.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Pär Holmgren
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: EU:s medlemsländer behöver stärka sin försvarskapacitet pga det säkerhetspolitiska läget. Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla försvarssamarbetet på mellanstatlig nivå med andra medlemsstater inom EU. Vi står bakom den nuvarande gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som även rör EU:s fredsinsatser och internationell krishantering.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser. Vi verkar för en rättvis fred och för ett självständigt och demokratiskt Palestina. Ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel. Vi förordar en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Pär Holmgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Vi miljöpartister har inget förslag på ett förbud mot Tiktok. Men det finns stora risker med hur användares data används. EU bör i alla sammanhang verka för att skydda människor, i synnerhet barn och unga, från olagligt, skadligt och beroendeframkallande material. Men vi vet också att många har glädje av och använder Tiktok och vill inte begränsa tillgången till sociala medier.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Beslut om ett land ska bygga ut kärnkraft eller inte är nationell kompetens och inte EU-politik. Det är viktigt att EU inte skapar fördelar för kärnkraft gentemot förnybar energi. Det kan snedvrida konkurrensen och därför även försena klimatomställningen. Kärnkraften är dessutom dyr, tar decennier att bygga och är så långt ifrån cirkulär det går att komma.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Extra viktig EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver göras om i grunden! Småskaligt/ekologiskt jordbruk ska gynnas - inte storskaligt/industriellt. EU:s pengar ska gå till de bönder som är i framkant på miljöområdet och bidrar till klimatmål, biologisk mångfald och hög djurvälfärd. Ska vi lyckas med våra klimat- och miljömål behöver bönderna bli fler och få det stöd som krävs för den gröna omställningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Pär Holmgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Det skulle vara en katastrof för klimatet, och skicka hel fel signal till både bilister och bilindustrin! Tydliga och långsiktiga beslut är oerhört viktiga för industrin, och att riva upp beslutet skulle därför skada svensk industri som redan tagit steg för att nå målen, skada EUs konkurrenskraft jämte länder som USA och Kina som satsar på elbilar, och omöjliggöra att vi når våra klimatmål.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Pär Holmgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Pär Holmgren: Lönegapet mellan kvinnor och män i EU har legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren. Både medlemsländerna nationellt och EU behöver arbeta för att minska löneskillnaderna, och gemensamt bidra till att utvecklingen går åt rätt håll. Vi anser att EU kan göra mer för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. EU bör anta tydliga mål för hur lönegapet ska minska under de kommande fem åren.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Pär Holmgren
  5

Så svarar Pär Holmgren: Människor i behov av skydd från krig och förföljelse som kommer till EU, ska få skydd. Om alla EU-länder tog ett gemensamt ansvar för migrationen skulle vi klara av att erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget land i EU ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar. Vi står för en reglerad invandring.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Pär Holmgren
  5

Så svarar Pär Holmgren: Extra viktig EU:s klimatpolitik måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet och vetenskapen. Tack vare gröna politiker har EU tagit en del steg framåt, men takten måste ökas. EU behöver ett netto-positivt mål till 2040, där vi släpper ut mindre koldioxid än vi binder i skog och mark. Klimatpolitik handlar om att skydda människor, natur och samhällen från farliga extremväder, även globalt.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Pär Holmgren
  4
 5. 5

Så svarar Pär Holmgren: Nuvarande medel ska justeras för att bättre stötta resurssvaga EU-länder, men det ska i första hand inte ske genom att ekonomiskt starka länder betalar en högre avgift. Vi anser istället att de gemensamma (EU-) fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU, med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Pär Holmgren
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär Holmgren: Vi står inför flera globala utmaningar som vi behöver samarbeta kring, och där EU kan och bör visa ett globalt ledarskap. Miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter är gemensamma angelägenheter som kräver gemensamma svar.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Pär Holmgrens val:

 • Jordbruk
 • Klimat
 • Miljö och natur

Så svarar Pär Holmgren: EU står inför flera stora utmaningar detta årtionde, inte minst Rysslands invasionskrig mot Ukraina och klimatomställningen, som hela tiden blir mer och mer brådskande. EU bör prioritera frågor som hjälper oss att gemensamt lösa de här två utmaningarna. Mycket av lösningarna för klimatomställningen finns i skogsbruket och jordbruket, men då behöver även jordbruket bli fossilfritt.