En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Nina Larsson

Nina Larsson (plats 5)

Presentera dig själv

Jag är en erfaren och engagerad försvarsexpert och jag jobbar för att göra EU till den fria världens ledare. Jag har en lång bakgrund inom försvar och säkerhetsområdet; officer inom Armén, riksdagsledamot under två mandatperioder och arbete inom utredningar och kommittéer. Jobbar som totalförsvarsexpert inom det privata näringslivet. Jag bor på Dalarö i Haninge med mina två döttrar och hund.

Vilket år är du född?

1976

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Haninge kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Försvarsexpert

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år är den Europeiska Unionen den fria världens ledare! Sverige behöver bygga vår säkerhet och vårt försvar tillsammans med andra och EU är vårt främsta forum. EU är vår garant för ekonomisk tillväxt, ökat välstånd och innovativ och modern teknisk utveckling.

Vem är din politiska förebild?

Arnold Schwarzenegger

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Sia

Vilken är din favoritbok?

Stjärnklart, Lars Wilderäng

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Dips av Maria Agerhäll, SVT

Vilken är din favorithobby?

Styrketräning

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Andalusien, Spanien. God mat, gott vin, härligt klimat och massor att göra

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2022 - Ukraina - "Stefania" - Kalush Orchestra

Motivering: Ukrainas vinnarbidrag satte ljuset på att varje land måste få bestämma sin egen framtid. Ukraina vill vara hemmahörande i EU, inte i Ryssland. Rysslands invasion måste upphöra.

Svar i valkompassen:

Nina Larsson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Larsson: Det varierar dock beroende på vad medlemslandet gränsar mot. Vi ska inte bygga en mur mot Norge.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Nina Larsson: Ukraina bör komma med i EU så snart de uppfyller kraven och vi bör se till att det sker så snart som möjligt.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Nina Larsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Nina Larsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Nina Larsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Nina Larsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Nina Larsson: Det bör vara en nationell angelägenhet men EU kan underlätta genom modern miljölagstiftning och regelförenklingar generellt.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Nina Larsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Nina Larsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Nina Larsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Nina Larsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Nina Larsson: Använd också konfiskerade ryska medel. Åtminstone räntan.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Nina Larsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Nina Larsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Larsson: EU ska jobba med att stärka informationssäkerheten och arbetet mot desinformation. Inte förbjuda appar, det löser inte de långsiktiga utmaningarna.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Nina Larsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Nina Larsson
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Nina Larsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Nina Larsson
  4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Nina Larsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Nina Larsson
  5

Så svarar Nina Larsson: Beror på i vilka frågor. Inom försvar och säkerhet kommer det bli allt viktigare att EU och en gemensam linje är viktigare än exempelvis Ungerns nationella obstruerande mot att ge stöd till Ukraina.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Nina Larssons val:

 • Ekonomi
 • Försvar

Så svarar Nina Larsson: EU behöver rusta upp det militära och civila försvaret tillsammans med Nato. Ett starkt försvar behöver en stark ekonomi.