En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen (plats 7)

Presentera dig själv

Jag vill stärka rösten för freden, friheten och klimatet. Jag vill kämpa för att HELA Sveriges unika möjligheter och behov ses i Bruxelles. Jag vill kämpa för att EU blir en starkare kraft på det digitala området samtidigt som medborgarnas rätt till privatliv respekteras.

Vilket år är du född?

1978

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Malmö stad

I vilket land är du född?

Danmark

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Danska, engelska, tyska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som har säkrat seger i Ukraina hela vägen till Krim. Ett EU med en stark internationell röst för individuella friheter. Jag vill se ett EU som respekterar medborgarnas friheter. Ett EU som förstår sina begränsningar och håller sig från tex arbetsmarknaden. Jag vill se ett EU med nära noll fossila utsläpp. Ett EU med stark och grön tillväxt.

Vem är din politiska förebild?

Jag har inte någon enskild förebild. Jag tror inte på att idealisera någon enskild.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Turkiets medlemskap. Jag var för att få in Turkiet i EU, men som Turkiet har utvecklats är det i dagsläget uteslutet.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Piratpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Min bebis när hon spelar piano! Låter inte bra men ändå:)

Vilken är din favoritbok?

Mamma Mu just nu. Läses varje dag!

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Game of Thrones

Vilken är din favorithobby?

All idrott med en boll samt att snickra.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien - en liten landsbygd i Toscana. Sol, vin, bad och fantastisk mat. Gött!

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: Euphoria var första låten jag nånsin tyckte var bra nog för att ringa in och rösta på.

Svar i valkompassen:

Niels Paarup-Petersen

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Extra viktig Man är rätt puckad om man tror att man man bygga stängsel eller murar längs till exempel alla Spaniens, Italiens och Greklands kuster. Kan vi snälla få lite mer seriös politik?

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Ukraina och andra länder måste få en väg in i Europas värme. Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Ja, principen om abort är en viktig mänskligt rättighet som vi måste kämpa för att ge alla Europas kvinnor. Dock är det viktigt att dess praktiska utförande lagstiftas om nationellt, så att vi inte riskerar att få striktare abortregler i Sverige.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Swexit skulle göra Sverige fattigare och ge oss mindre inflytande i världen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Extra viktig Jag har varit en av de starkaste rösterna i kampen mot Chat Control och liknande förslag. Vi har alla rätt att kommunicera privat. Oavsett om det är i sovrum eller våra chattar. Utan konkret misstanke ska människor inte övervakas.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer som fortsatt bör värnas både i Sverige och i EU. Regler för arbetsmarknaden bör skötas primärt av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Niels Paarup-Petersen
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det är i grunden en fråga för medlemsländerna. Men mycket talar för att gå samma väg som Tyskland och legalisera cannabis under strikta regler.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas om på nationell nivå och inte i EU. Vi vill värna äganderätten i skogen och kämpa för det hållbara svenska skogsbruket som är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Niels Paarup-Petersen
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Nej, nej, nej. 15 år även fortsättningsvis!

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Niels Paarup-Petersen
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Varg måste kunna jagas. Men måste också ha livskraftig status.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Storbritannien har precis gjort ett avtal med Rwanda om att skicka asylsökande dit. Det kommer enligt brittiske finansinspektionen kosta runt 20 miljoner kronor. Per asylsökande. Det är alltså inte bara kasst ur ett humanitärt perspektiv men även rent ekonomiskt.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Niels Paarup-Petersen
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Extra viktig Sverige och EU står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ändå vill SD och regeringen göra det svårare att få arbetskraft till Sverige. Det är dumt.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Extra viktig Ansiktsigenkänning kan absolut användas till att hitta misstänkta för grova brott i sparat material. Men de nya reglerna som i praktiken öppnar för att hela tiden övervaka offentliga platser med ansiktsigenkänning är orimligt långtgående och öppnar för missbruk.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Ja. Men det är inte upp till EU. Det är upp till riksdagen och regeringen!

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Fördelar och nackdelar måste så klart utredas men det är dags att inse att den svenska ekonomin är så starkt bunden till den europeiska att kronan bör bindas till euron (som det fungerar i Danmark) eller euro införas i Sverige.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Niels Paarup-Petersen
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Fler pengar behövs till Ukraina. Men lån är inte rätt väg.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Niels Paarup-Petersen
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det är viktigt att EU samarbetar mer i frågor som rör cybersäkerhet och försvarsindustri, men detta bör ske som ett komplement till Nato som är vårat huvudsakliga militära samarbete. Det finns redan ett samarbete i frågorna inom EU.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Ja. Men Hamas måste bort!

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Niels Paarup-Petersen
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Tiktok är en potentiell säkerhetsrisk. Det måste man vara ärlig med. Därför har jag jobbat för att den inte ska få användas i tex riksdagens mobiler. Men att förbjuda appen i sin helhet är i dagsläget inte rimligt. Däremot måste kraven på Tiktoks öppenhet öka!

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Niels Paarup-Petersen
  Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det är upp till medlemsländerna vilken energi som ska byggas ut. Men det är bra att samarbete om alla fossilfria energislag.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Niels Paarup-Petersen
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Svenska bönder är bäst i klassen. Europas lantbruk behöver bli mer hållbart och minska sina utsläpp. Samtidigt behöver vi öka lönsamheten i jordbruket och producera tillräckligt med livsmedel. Vi i Centerpartiet tycker därför att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart, snarare än att sätta siffersatta mål för hur mycket som ska vara ekologiskt.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Niels Paarup-Petersen
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Löneskillnaderna måste minska. Men det är inte EUs område. Arbetsmarknaden ska regleras av arbetsmarknadens parter och nationell lagstiftning.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Niels Paarup-Petersen
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Asylrätten är en viktig princip och en grundsten i internationell rätt som måste respekteras och skyddas. De som försöker komma till Europa måste räddas om båtar kantrar etc.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Niels Paarup-Petersen
  5

Så svarar Niels Paarup-Petersen: EU är vårat och kanske världens viktigaste klimatverktyg. Utsläppen känner inga nationsgränser. Centerpartiet vill ta ansvar för klimatpolitiken och se nya ambitiösa klimatmål på global nivå. För att göra detta krävs ledarskap och höga ambitioner på hemmaplan. Vi vill bland annat se ett nytt klimatmål till år 2040 samt införa nya klimatmål för negativa utsläpp.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Niels Paarup-Petersen
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Niels Paarup-Petersen
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niels Paarup-Petersen: EU måste ha starkt inflytande över klimatpolitiken tex. Och en stark gemensam röst i säkerhetsfrågor. Andra områden som skog, arbetsmarknaden etc ska EU i större omfattning lämna till nationell reglering.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Niels Paarup-Petersens val:

 • Demokrati
 • Energi
 • Klimat

Så svarar Niels Paarup-Petersen: EU ska prioritera de områden som varje land inte kan hantera själv. Frihandel borde ha varit med på listan:)