En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Mursal Isa

Mursal Isa (plats 8)

Presentera dig själv

Mitt namn är Mursal Isa, bor i Borlänge med familj. Jag kom till Sverige November 2003 som asylsökande från Somalia. Jag har arbetat med olika yrken, bland annat studieorganisatör, affärsbiträde, tolk och förtroendevald i kommun och region. Jag är en föreningsmänniska. Jag brinner för demokrati och mänskliga rättigheter samt klimatfrågor.

Vilket år är du född?

1981

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Borlänge kommun

I vilket land är du född?

Somalia

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska.

Vad har du för yrke?

Folkbildare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision för EU är att EU ska vara champion för demokratin och mänskliga rättigheter. EU ska vara på framkanten när det gäller klimatfrågor.

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela är min poliska förebild.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritbok?

Jag är Zlatan

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Trevligt folk av Flip och Fredrik.

Vilken är din favorithobby?

Titta på fotboll.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Paris

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2023 - Sverige - "Tattoo" - Loreen

Svar i valkompassen:

Mursal Isa

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mursal Isa
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det är viktigt att säkerställa abortmöjligheten i alla EU-länder.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det går inte att generalisera alla privata digitala kommunikationer.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Varje land måste bestämma hur frågor om cannabis ska hanteras. Jag är emot legaliseringen av cannabis.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Alla krafter som kan bidra till att skydda skogen är välkommet.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Alkohol i samhället måste begränsas.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mursal Isa
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Förbjud mot digitala verktyg löser inte problem.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mursal Isa
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mursal Isa
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Mursal Isa
  5

Så svarar Mursal Isa: Människor på flykt ska alltid få möjlighet att få sin asyl prövad.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Mursal Isa
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Mursal Isa
  4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Mursal Isa
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Mursal Isas val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Miljö och natur