En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet

Mikael Oscarsson (plats 7)

Vilket år är du född?

1967

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Uppsala kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Projektledare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen:

Mikael Oscarsson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Oscarsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Oscarsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Oscarsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Oscarsson
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Oscarsson
  Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Oscarsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Oscarsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Oscarsson
  Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Oscarsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Oscarsson
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Oscarsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Oscarsson
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mikael Oscarsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Oscarsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Oscarsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Mikael Oscarsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Mikael Oscarsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Mikael Oscarsson
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Mikael Oscarsson
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Mikael Oscarssons val:

 • Energi
 • Försvar
 • Lag och ordning