En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Mikael Bäckström

Mikael Bäckström (plats 6)

Vilket år är du född?

1962

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Aneby kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Lantbrukare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

3

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Dire Straits

Vilken är din favoritbok?

Harry Potter

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Harry Potter

Vilken är din favorithobby?

Bygga

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien för kulturen.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: Var stort.

Svar i valkompassen:

Mikael Bäckström

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Skog är nationell kompetens.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Bäckström
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: Här får alla länder hjälpa till med att bidra.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: Krävs att det blir en tvåstatslösning.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mikael Bäckström
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Bäckström
  Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: Vi behöver planerbar energi.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mikael Bäckström
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: EU ska verka för ett hållbart jordbruk och att vi säkrar våran livsmedelsförsörjning.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mikael Bäckström
  Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Det är inte motorn som är problemet utan drivmedlet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mikael Bäckström
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Bäckström: Svenska modellen arbetsgivare och arbetstagares organisationer gör upp - inte ett EU-uppdrag.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Mikael Bäckström
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Mikael Bäckström
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Bäckström: Med folklig acceptans, realistiska mål och en respekt för landsbygdens förutsättningar.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Mikael Bäckström
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Bäckström: För att ha en gemensam marknad behöver EU jämna ut skillnaderna mellan länder.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Mikael Bäckström
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig EU ska fokusera på fred, frihet och fri inre marknad.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Mikael Bäckströms val:

 • Energi
 • Jordbruk
 • Utrikesfrågor

Så svarar Mikael Bäckström: Jordbruk. Vi behöver ha en stark förmåga att producera livsmedel. Energi. Ska vi klara våra ambitiösa klimatmål så är energi en förutsättning. Utrikesfrågor. Ett starkt Europa som medverkar till att försvara demokratin, människors rättigheter och fred i världen.