En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Michaela Hollis

Michaela Hollis (plats 5)

Presentera dig själv

Michaela Hollis, bor med man och tre barn i Hässelby. Kommer ifrån Gränna. Efter studenten har jag främst bott i Stockholm. Jag har även bott i Belgien, Nya Zeeland, Tyskland och Trinidad. Jag har en filosofie magisterexamen. Idag är jag generalsekreterare på Kristdemokratiskt Internationell Center. Vi arbetar med att stärka demokratin i länder som har bristande demokrati eller ingen alls.

Vilket år är du född?

1980

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, tyska. Håller på att lära mig spanska.

Vad har du för yrke?

Generalsekreterare för en biståndsorganisation

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

7

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU fortsatt är en garant för fred och säkerhet i Europa. Att kandidatländer och fler länder ska bli en del av EU. Då krävs det att länderna lever upp till Köpenhamnskriterierna, d.v.s, att de lever upp till EU:s krav för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ur ett geopolitiskt perspektiv viktigt för Europas säkerhet, men också viktigt för invånarna från tex Ukraina och Moldavien.

Vem är din politiska förebild?

Det är utan tvekan min pappa Alf Svensson, för hans outtröttliga engagemang för alla människors okränkbara, lika och unika värde. Han bryr sig om sina medmänniskor och är skarp och varm på samma gång.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, på senare år har jag bättre satt mig in i frågor som rör klimatet och den trippelkris som vi står inför vad gäller spridning av föroreningar, förändrat klimat och minskad biologisk mångfald. Det har gjort att jag ser behov av förändringar i en rad frågor på miljö- och klimatområdet.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

SIX60 och Jack Johnson.

Vilken är din favoritbok?

Det måste nog vara Stolthet och fördom, har läst den många gånger. Och Bibeln!

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society

Vilken är din favorithobby?

Att vara med familjen, bada i havet, åka slalom, segla, resa med familjen.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Till Kroatien och segla med familjen.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1991 - Sverige - "Fångad av en stormvind" - Carola

Svar i valkompassen:

Michaela Hollis

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Michaela Hollis
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Om ett land bryter mot gemensamma mål ska det finnas sanktionsmöjligheter. Det är problematiskt om EU:s egna regelverk gör det svårare att nå målen. Exempelvis behövs det tydligare incitament för kärnkraft, ett aktivt skogsbruk och förutsägbara tillståndsprocesser för industrin.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Michaela Hollis
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Det är nödvändigt att ha kontroll över den yttre gränsen för att komma åt illegal migration, människosmuggling och inflöde av narkotika och illegala vapen. Vi vill kraftigt bygga ut Frontex till 30 000 gränsvakter. EU har byggt stängsel där migrationstrycket varit högt, men jag tycker inte att EU ska bygga några murar.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Michaela Hollis
  Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Extra viktig Kandidatländer och fler länder ska kunna bli en del av EU. Då krävs det att länderna lever upp till Köpenhamnskriterierna, det vill säga, att de lever upp till EU:s krav för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ur ett geopolitiskt perspektiv viktigt för Europas säkerhet, men också viktigt för framtiden för invånarna i exempelvis Moldavien och Ukraina.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Alla kvinnor ska ha möjlighet till en laglig och säker abort i Sverige, och i resten av EU. Vi har röstat för att inkludera rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, en icke-bindande resolution. I stadgan ingår bland annat rätten till frihet, liv och säkerhet. Svensk abortlag ska likväl bestämmas av Sverige, då sociala frågor hör hemma i medlemsländerna.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Michaela Hollis
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Michaela Hollis
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Viss övervakning i brottsförebyggande syfte kan vara nödvändig, särskilt vad gäller grova brott mot barn och sexualbrott.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Den svenska modellen, där kollektivavtal verkar tillsammans med lagstiftningen är bra. Problemet är att EU-lagstiftning inte tar hänsyn till överenskommelser mellan parterna i tillräcklig utsträckning. Det måste ändras, så att partsmodellen värnas och EU-lagar genomförs via överenskommelser mellan parterna.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Michaela Hollis
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Michaela Hollis
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Extra viktig Skogspolitiken ska beslutas på nationell nivå. Skogen är en tillgång i den gröna omställningen. Svensk skogsbruk är hållbart och en del i att minska koldioxidutsläppen. Men det går inte att föra samma skogspolitik i Sverige som på Malta. Ca 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Michaela Hollis
  Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Tillgången på metaller och mineral är avgörande när vi bygger ett grönare, säkrare och mer digitalt samhälle. Vi måste också minska vårt beroende av metaller från länder som Kina. EU ska göra det enklare att öppna gruvor genom att uppdatera gammal lagstiftning som idag riskerar att stoppa gruvbrytning. Att göra det lättare innebär inte att EU går in och bestämmer vilka länder som ska ha gruvor.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Michaela Hollis
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: A-traktorn är viktig för frihet och flexibilitet för många ungdomar, inte minst på landsbygden. En höjd åldersgräns skulle försämra många svenska ungdomars mobilitet och försämra förutsättningarna att leva i hela landet.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Michaela Hollis
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Michaela Hollis
  Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Det skulle innebära färre splittrade familjer och hindra att människor dör i smuggelbåtar på Medelhavet.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Extra viktig EU lägger redan mycket pengar på bistånd, så det är tveksamt om det i dagsläget behövs en väldigt utökad budget. Det är viktigt att jobba för stärka demokrati och mänskliga rättigheter samt att satsa på flickors och kvinnors rättigheter.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Det är arbetsmarknadens behov som måste styra. Det finns arbetskraft i landet för lågtröskeljobb. Vi måste hitta vägar för att säkerställa personalförsörjningen inom de bristyrken som finns. Det är nödvändigt att fortsätta att välkomna högkvalificerad arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensen och tillväxten i svenska företag.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Det måste ske på ett välavvägt sätt mellan integritet, risker och effektiv brottsbekämpning. Vi ska inte ha en generell massövervakning - men kunna använda ansiktsigenkänning för att lösa grova brott och akuta situationer - exempelvis terrorhot.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Michaela Hollis
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Vi värnar det svenska alkoholmonopolet samt en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker, för att på så sätt främja måttfulla alkoholvanor.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: En förlängning av den gemensamma marknaden är den gemensamma valutan. Folkomröstningens utfall från 2003 bör respekteras, för närvarande är det inte aktuellt för Sverige att ansluta sig till eurosamarbetet.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Extra viktig Sverige bör ha ett fortsatt och långsiktigt politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina. Gemensamma lån kan behöva tas för att bidra till lösningar på akuta kriser i Europa

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Michaela Hollis
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Extra viktig Nej till en EU-armé, men ja till EU som en stark säkerhetspolitisk aktör. Unionen ska i synnerhet stärka och effektivisera strukturerna kring gemensamma försvarsmateriels- och ammunitionsanskaffningar som pressar ner priser och leveranstider. Detta är även en avgörande del i EU:s utökade förmåga att stötta Ukraina. Försvarsmobiliteten behöver också öka och fler byråkratiska hinder rivas.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Michaela Hollis
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: KD förespråkar en tvåstatslösning på Israel-Palestina-konflikten. Palestina uppfyller inte de folkrättsliga kriterierna för att utgöra en stat. Ett eventuellt erkännande bör föregås av ett slutgiltigt fredsavtal med Israel.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Michaela Hollis
  Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Det finns definitivt anledning att vara orolig för att Tiktok används av kinesiska myndigheter för att både samla in information och för att styra vilken information eller vilka ämnen som användarna tar del av - eller inte får ta del av. Tiktok bör därför förbjudas eller säljas vidare till en acceptabel aktör, utanför den kinesiska statens kontroll.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Michaela Hollis
  Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: EU ska ha en gemensam reaktortypsprövning för att sänka kostnader och korta ledtider.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Michaela Hollis
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Forskning visar att ekologisk odling kan vara sämre ur klimatsynpunkt och den har dessutom sämre avkastning vilket riskerar att vi inte skulle kunna producera tillräckligt med livsmedel. Däremot ska det självklart vara högt ställda miljö- och livsmedelskrav på maten men ekologiskt är inte det enda spåret.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Michaela Hollis
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Står bakom Fit for 55, därmed även detta mål. Däremot om det finns nollutsläppsbränslen som kan användas i förbränningsmotorn är det positivt att de får fortsätta säljas. Vi är emot fossila utsläpp men förbränningsmotorn är i sig inte ett problem. Vi måste vara öppna för teknisk innovation och måste skriva lagar som är så teknikneutrala som möjligt.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Michaela Hollis
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michaela Hollis: Jämställda löner är självklart viktigt. Men det är inte en fråga för EU att besluta om. Jämställdhetspolitiken ska vara nationell kompetens.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Michaela Hollis
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michaela Hollis: Det är omöjligt att säga då flyktingströmmar till stor del beror på hur det ser ut i omvärlden. KD vill se en migrationspakt 2.0 där huvudprincipen är att man söker asyl och får sin sak prövad utanför EU och därefter får komma till det land man antas till.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Michaela Hollis
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michaela Hollis: Står bakom Fit for 55 och att EU ska bli klimatneutralt till 2050. EU har redan högt ställda klimatmål. Kristdemokraterna kommer dock inte använda valrörelsen för att delta i ett budgivningskrig, med landsbygd och konkurrenskraft som insats. Vi vill arbeta för ett samhälle där hållbarheten har tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. Alla tre delarna behöver vara med.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Michaela Hollis
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michaela Hollis: Det finns fortfarande regioner i Europa som släpar efter utvecklingsmässigt. Därför behövs särskilda åtgärder för dessa regioner och för unionens sammanhållning. Fortsatt stöd till de fattigaste regionerna kommer att behövas för att hålla samman unionen. EU:s regionalpolitik behöver reformeras i takt med att EU:s regioner uppnått ökad levnadsstandard och inte längre behöver särskilda stödinsatser.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Michaela Hollis
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michaela Hollis: Svår fråga då EU på vissa områden bör ha större inflytande, exempelvis som utrikespolitisk kraft i en orolig omvärld. Men det finns även frågor som bäst hanteras nationellt där EU i flera fall borde minska sitt inflytande, exempelvis när det gäller social-, skogs- och arbetsmarknadspolitik.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Michaela Holliss val:

 • Demokrati
 • Ekonomi
 • Utrikesfrågor

Så svarar Michaela Hollis: EU:s utvidgning, fler länder ska kunna bli en del av EU. Då krävs att de lever upp till EU:s krav för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ur ett geopolitiskt perspektiv viktigt för Europas säkerhet. En fortsatt fungerande och hållbar inre marknad som skapar tillväxt och välstånd.