En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Mats Green

Mats Green (plats 8)

Presentera dig själv

Jag brukar beskriva mig som jägare, ryttare och äganderättsfantast. Riksdagsledamot sedan 2014 för Småland och Jönköpings län. Bor med familjen i Huskvarna. Har många intressen och engagemang utanför politiken där de främsta är jakt och ridning. Är även aktiv på en 4H-gård sedan många år. Född och uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem i bruksorten Huskvarna.

Vilket år är du född?

1979

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Jönköpings kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska, franska.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

26

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som bygger på, och står upp för, europeiska, västerländska och frihetliga värderingar och därmed ett fritt, starkt och säkert Europa. Ryssland har besegrats, Ukraina är EU-medlem och Storbritannien har återanslutit sig. Handel med omvärlden, den inre marknaden, stark äganderätt och starkt företagande har gjort Europa till den rikaste världsdelen med högst tillväxt, inte lägst som idag.

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag byter väldigt sällan åsikt.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Får höra att jag har kriminellt dålig musiksmak, så avstår men Tommy Körberg har en makalös röst.

Vilken är din favoritbok?

Där havet slutar av Jacquelyn Mitchard

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Örnnästet, Matador, Band of Brothers och alla Lars Molin-produktioner.

Vilken är din favorithobby?

Jakt och häst. Älskar att vara ute i skog och mark.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Korsika. Storslagen natur och intressant historia. Köket är ju en blandning av det franska och italienska och resultatet är ju fantastiskt.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: Det tråkiga arketypiska svaret men ABBA är ju ABBA. Kan fortfarande höra en låt jag aldrig hört innan för att sedan upptäcka att det är ABBA och/eller Björn och Benny. They just keep on giving.

Svar i valkompassen:

Mats Green

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mats Green
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Tror inte att den typen av sanktioner är nödvändig. Bryter länder mot EU-lagstiftning kommer EU-kommissionen och EU-domstolen att agera, det är tillräckligt.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Extra viktig En stark kontroll vid yttre gräns är nödvändigt för ordning och reda. Dels för EU:s inre säkerhet och för en lägre invandring till Sverige och Europa. Därför tycker jag att satsningar på fysisk gränsinfrastruktur är en viktig, nödvändig och självklar del i att öka kapaciteten i EU:s gränskontroll. Därmed inte sagt att jag vill bygga en mur runt hela Europa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mats Green
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Svarsalternativen begränsar. EU:s utvidgningspolitik (gällande europeiska länder) är viktig för att säkra fred och välstånd på vår kontinent - och för att förhindra att Ryssland och Kina flyttar fram sina positioner. Samtidigt är det viktigt att EU utvidgas i en takt som unionen klarar av och kraven ska vara lika höga för alla kandidatländer. Ukraina ska givetvis få bli EU-medlem.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Framförallt anser jag inte att EU ska ges inflytande över svensk abortlagstiftning. Jag vill exempelvis inte ha polsk eller ungersk abortlagstiftning i Sverige.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Jag tycker inte vi ska ägna oss åt det självskadebeteende Storbritannien ägnat sig åt. Med stora negativa konsekvenser för dem, nästan oavsett fråga. EU-medlemskapet gör Sverige till ett starkare, friare och säkrare land. Att lämna EU vore förödande för svensk ekonomi, svenska företag och jobb. Särskilt då vi är extremt exportberoende. Säkerhet bygger man bäst gemensamt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mats Green
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: De brottsbekämpande myndigheterna ska med kraft kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Det är något vi tydligt måste stå upp för. Hederliga människor ska ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Detta ska vara en fråga mellan arbetsmarknadens parter, inte en fråga för politiken i allmänhet och framförallt inte för EU i synnerhet.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Jag står bakom den svenska lagstiftningen och är emot att legalisera cannabis. Varje medlemsland väljer om man vill straffbelägga eget bruk av cannabis eller inte.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Extra viktig Kampen för äganderätten är vår tids löntagarfondsstrid. En stor del av hoten kommer från EU ifråga om skog, mark och vattenkraft och slår mot äganderätten, välståndet och klimatet. EU har pådyvlat företagare, mark- och skogsägare en massa skyldigheter, nu måste fokus tvärtom ligga stenhårt på rättigheterna. I EU:s stadga måste det in ett starkt och tydligt kapitel om egendomsskydd.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Extra viktig Sverige har en stark historia av gruvbrytning och flera av världens främsta gruvbolag finns här. Därtill vittnar upptäckten av stora mängder sällsynta jordartsmetaller i Sverige om att det finns goda möjligheter att utveckla utvinningen av de metaller som klimatomställningen och elektrifieringen kräver. Dessutom kan det göra oss till ett av världens rikaste länder. En position vi behöver återta.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Jag vill värna ungas möjlighet att köra epatraktor, och har även drivit det i Sveriges Riksdag, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Vi har därför från början arbetat hårt för att stoppa höjningen och bevara nuvarande åldersgräns. Dessutom tycker vi att epatraktorer ska få framföras i en något högre hastighet på 45 km/h.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Extra viktig Moderaterna har lyckats få till stånd en ny linje där Europaparlamentet nu efterfrågar en ändring av vargens skyddsstatus till förmån för hållbar jakt- och viltförvaltning. Jag tycker att antalet vargar i Sverige aldrig ska tillåtas överskrida 170 stycken och att vargrevir i så hög utsträckning som möjligt ska avvecklas. EU ska överhuvudtaget inte besluta om svensk jakt.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Ett mycket bra förslag. Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Till stor del drivs också migrationen till EU av hänsynslösa smugglare. Detta måste förändras. Jag vill därför utöka samarbetena med länder i EU:s närområde. Center utanför Europa kan vara en del i en sådan politik.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare. Det är bra och EU ska fortsatt vara ambitiöst. Samtidigt måste fler aktörer bidra. Jag vill att EU ska verka för en breddad givarbas och se till att involvera den privata sektorn mer i det internationella biståndsarbetet. Trade for aid.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mats Green
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Kompetensbrist är ett hinder för tillväxt och växande företag. Därför behöver det finnas goda möjligheter att rekrytera experter och högkvalificerad arbetskraft till Europa. Samtidigt måste det vara upp till varje medlemsland att själv avgöra storleken på eventuell arbetskraftsinvandring.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mats Green
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Brottsbekämpande myndigheter behöver rätt verktyg för att bekämpa den systemhotande kriminaliteten. Därför är det viktigt att säkerställa att polisen, tullen och gränsbevakningen har möjlighet att dra nytta av ny teknik. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet, det handlar inte om massövervakning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mats Green
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken, med ett särskilt fokus bland annat på monopolets roll. På kort sikt vill vi se flera förändringar, bland annat utökade öppettider och att gårdsförsäljning blir tillåtet.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mats Green
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Medlemskap i euron är för närvarande inte aktuellt. Eurosamarbetet måste bli mer stabilt och länderna som redan är medlemmar måste följa regelverket samt bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi är beredda att ompröva vår hållning om euron på allvar skulle stärka svensk ekonomi och inte riskera att belasta svenska skattebetalare, samt om det finns ett brett folkligt stöd för det.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Mats Green
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: EU ska stödja Ukraina på alla tänkbara sätt, så länge som det krävs. Inte minst med omfattande ekonomiskt stöd. Däremot bör det inte ske främst med belåning, då det riskerar att EU utvecklas till en skuldunion. Det är varken bra för Europasamarbetet eller Ukrainas framtid.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: EU är inte, och bör inte bli, en militär allians. Däremot kan EU utgöra ett viktigt komplement till Nato, en enormt värdefull och nödvändig transatlantisk länk, genom att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete för att bättra stödja medlemsländernas motståndskraft i allt från hybridkrigföring, cyberförsvar och militär rörlighet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: EU:s arbete ska inriktas mot att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida, i samverkan med bland annat FN och regionala aktörer. Att erkänna Palestina som stat var ett stort misstag av den tidigare rödgröna svenska regeringen och skulle aldrig ha gjorts.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mats Green
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Ska företag stängas ner måste det ske på en rättslig grund och på ett rättssäkert sätt. Däremot är det viktigt att alla tar sin egen informationssäkerhet på allvar. Det finns också en lag på plats som heter Digital Services Act (DSA), som ställer hårda krav på sociala mediebolag att ta ned olagligt innehåll och Tiktok är under granskning av EU-kommissionen, det är bra.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mats Green
  Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Extra viktig Vi behöver fortsätta driva på hårt för ny, klimatsmart kärnkraft i Europa för lägre elpriser och mindre beroende av smutsig rysk gas. Det har Moderaterna gjort framgångsrikt. Samtidigt behöver vi nu införa ett grundläggande egenansvar för sin egen energiförsörjning för andra EU-länder. Man ska inte kunna åka snålskjuts på Sverige.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mats Green
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Ekologiskt är inte bättre för vare sig miljön eller klimatet och slår dessutom hårt mot närproducerat. Konsumenter som vill välja, och jordbrukare som vill odla, ekologiskt ska naturligtvis ha förutsättningar att göra det. Däremot ska EU inte påtvinga jordbrukare ekologisk odling. Det viktigaste är att Europa har ett levande lantbruk och stabil livsmedelsförsörjning. Ekologiskt medför inte det.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mats Green
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Utfasningen av fordon med förbränningsmotorer är en viktig del i omställningen av fordonsflottan, där många svenska företag ligger i framkant, och står bakom beslutet. Däremot finns det alltid anledning att utvärdera all lagstiftning längs vägen, för att se att den är effektiv och ändamålsenlig.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Mats Green
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Green: Minskade löneskillnader mellan könen är en mycket viktig målsättning. Däremot tycker vi inte frågor om svenska löner ska beslutas av EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Mats Green
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Green: Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Moderaterna har därför arbetat hårt för att EU ska få kontroll på invandringen. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och samarbeta mer med länderna i EU:s närområde för en lägre invandring till Sverige och Europa.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Mats Green
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Green: Med den europeiska klimatlagen har vi tagit det historiska beslutet att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 och EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det står Moderaterna bakom. Det viktiga nu är att diskutera hur klimatmålen ska uppnås. I det arbetet måste vi säkerställa svenska intressen och villkor kring kärnkraften, vår skog och industri.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Mats Green
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Green: Europasamarbetet är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Vi vill styra om de stora ekonomiska transfereringarna i EU-budgeten, de så kallade regionalstöden, till områden som trygghet och säkerhet, forskning och konkurrenskraft.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Mats Green
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Green: EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma frågor som Sverige och övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet. EU ska däremot inte detaljstyra sådant som vi i Sverige sköter bättre själva. Närhetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, är vägledande för oss moderater.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Mats Greens val:

 • Ekonomi
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Mats Green: Jag vill vara en stark och tydlig röst för ett EU, byggt på europeiska och västerländska frihetliga värderingar, som återgår till sina kärnuppgifter om säkerhet, frihet och frihandel. Back to basics.