En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Maria Rosander

Maria Rosander (plats 5)

Presentera dig själv

50-åring från Uppsala med två barn, 12 och 17 år. Samma man sedan 20 år. Jag spelar padel och gillar träning. Jag är målmedveten, kommunikativ och en social lagspelare. Polis sen 15 år, främst i yttre tjänst. Innan dess verksam i flygbranschen. Har bott utomlands i omgångar. Som politiker vill jag använda min mångfacetterade erfarenhet för Sveriges bästa genom att minska maktöverföringen till EU.

Vilket år är du född?

1973

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Uppsala kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska mycket bra i tal och skrift, danska mycket bra, spanska bra och tyska till viss del.

Vad har du för yrke?

Polisinspektör i yttre tjänst

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett betydligt smalare EU-samarbete där fokus bör ligga på bl.a. frihandel och ett fungerande inre och yttre gränsskydd. En asylprocess utanför EUs gräns och återvandringsmekanism för illegala och kriminella individer. Minskad byråkrati och minskad avgift för Sverige. Vi själva ska få besluta i nationella frågor utifrån vad som är bäst för Sverige utan inblandning av EU.

Vem är din politiska förebild?

Det finns många politiker som sticker ut. Jimmie Åkesson och Charlie Weimers är pålästa och mycket tydliga i sin kommunikation. Nigel Farage är även han en förebild.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

När EU samarbetet startade 1995 såg jag det positiva med att kunna resa och jobba utomlands. Det gränslösa EU blev inte det jag trodde. Under mina 15 år som polis har jag sett en oerhört negativ utveckling där internationella brottsnätverk är de som drar mest nytta av den fria rörligheten inom EU, en massmigration som bidrar till våld och en kriminalitet i Sverige som saknar motstycke i vår tid.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Jag gillar allt mellan Volbeat, Gims, eurodisco och spansk popmusik. Lite beroende på humöret.

Vilken är din favoritbok?

Spänning. Mats Ahlstedts böcker om Fatima Wallinder och Emelie Schepps böcker om Jana Berzelius.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Nyckel till frihet (film) och Casa de papel (serie).

Vilken är din favorithobby?

Spela padel är superkul. Bowling blir det med familjen, sonen tävlar. Gärna utförsåkning på vintern.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Valencia eller Calpe i Spanien. Min farmor hade hus på Costa Blanca när jag var ung så varje sommarlov spenderades där. Nu är vi ofta där med familjen för att vi trivs i värme och jag talar spanska.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1982 - Tyskland - "Ein bißchen Frieden" - Nicole

Motivering: Den ger starka minnen från när jag var ung. Hon och låten var speciell. Den spelades konstant i min bandspelare och jag sjöng glatt med. Jag var med i talangjakter och i en kör. Hon var nog den jag drömde om att vara. Eurovision var alltid en höjdpunkt. Schlager förr var bra.

Svar i valkompassen:

Maria Rosander

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: De uppsatta målen i EUs klimatpolitik är orimliga, åtgärderna kommer bli dyra och i princip omöjliga att nå för de flesta medlemsländer. Om ett land inte uppnår målen pga av ekonomiska svårigheter kommer det bli svårt för EU att straffa de länderna som inte nått målen av pengabrist. Risk för fusk med statistik vilket gör att EU kommer få svårt att mäta hur stora utsläppsminskningarna de facto är.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Maria Rosander
  Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Extra viktig Vi måste säkerställa att EUs yttre gräns bevakas hårt för att förhindra vapen- och narkotikasmuggling, illegal migration och att främja smugglarnas verksamhet. Kommissionen vägrar idag bygga och finansiera gränsbarriärer, vilket vi behöver jobba på för att förändra EU. Mer stängsel och murar vid övergångar som är exponerade för olaglig migration.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Många länder som ansöker om medlemskap i EU har utbredd korruption, bristande demokratiska värderingar, fattigdom och organiserade kriminella nätverk och brottslighet. Som nettobetalare kan Sverige få betala för andra länders brister och reformer. Köpenhamnskriterierna måste vara uppfyllda innan medlemskap i EU kan beviljas och inga snabbspår ska beviljas.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Sverigedemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen. Abortfrågan ska skötas nationellt i en demokratisk process. Vi vill inte att andra länder i EU ska påverka våran lagstiftning då frågan är mycket känslig i vissa andra EU länder. Vi vill inte att andra länders reglering i frågan ska gälla i Sverige. Det kan bli riskabelt.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Maria Rosander
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Sverige måste förhindra att EU försöker ta över mer makt och bestämma över oss i fler viktiga frågor. Byråkrater i EU som aldrig varit i Sverige ska inte bestämma över vår skog, vårt lantbruk och vår välfärd. Vi kommer verka för att stoppa maktförskjutningen till Bryssel och jobba tillbaka självbestämmandet till Sverige. Lyckas vi inte så är vi öppna för en folkomröstning om EU-medlemskapet.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: När det kommer till den grova organiserade brottsligheten där en brottsmisstanke finns är vi öppna för övervakning av digital kommunikation. EU eller andra ska inte övervaka privat digital kommunikation. Risken är stor att rätten till att övervaka kommunikation kan komma att missbrukas.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Maria Rosander
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi måste värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi kommer motsätta oss alla försök att underminera vår modell. Sverige ska inte lämna ifrån sig makten över arbetsmarknadspolitiken till byråkrater i EU om vi ska kunna stärka fackliga rättigheter eller åtminstone ha kvar dem.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi har en narkotikalagstiftning i Sverige som Sverigedemokraterna står bakom. EU ska inte besluta eller ha makten över att liberalisera narkotikalagstiftningen i medlemsländer. Det här är en fråga som är en nationell angelägenhet.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Beslut om avverkning av skog bör fattas i Sverige. Skogen omnämns inte i EUs fördrag och är därför en nationell angelägenhet. Många länder har inte ens skog att tala om och saknar därför kunskap, kompetens och engagemang om skogsfrågor i Sverige. Vi kan inte låta andra länder använda vår skog som kolsänka för att minska sina egna omställningskrav.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Sverigedemokraterna ser gärna fler gruvor i drift och en aktiv gruvnäring. Vi gynnas inte av att EU börjar reglera gruvnäringen. Vi behöver förenkla tillståndsprocesser och se över vår nationella lagstiftning för att underlätta och gynna gruvnäringen.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: EU ska inte lägga sig i och bestämma i frågor som vi kan bestämma om själva utifrån våra behov och intressen. Förutsättningarna ser olika ut i olika länder och EU ska inte driva en överstatlig politik på området genom att säga vad de tror är bäst för Sverige. EPA-traktorer är ett unikt inslag i Sverige. Åldersgränsen ska inte höjas och alla beslut om våra EPA-traktorer ska stanna i Sverige.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Maria Rosander
  Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi vill att svenska jägare, myndigheter och landägare ska få bestämma om eventuellt jaktskydd då de till skillnad från EU-byråkrater i Bryssel har den lokala kännedomen. Beslutsrätt om svensk jakt ska ligga i Sverige. Bedömningar säger att bevarandestatusen för varg är positiv och arten inte ska klassas som hotad.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Maria Rosander
  Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Extra viktig Hela asylprocessen ska förläggas i ett tredje land utanför EUs gränser. Det gäller även fristaden för de som beviljas skydd. Det skulle stoppa människosmugglarnas affärsmodell, minska antalet ekonomiska migranter och färre individer skulle riskera att drunkna på Medelhavet. Australien som infört liknande lösningar har fått bort människosmuggling och dödstalen kopplat till den på havet.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Alla medel som kan avvaras i EUs budget ska och bör riktas mot Ukraina. Allt bistånd till utvecklingsländer ska villkoras med ett återvändandeavtal. EU ska inte ta på sig ytterligare åtagande och kostnader gentemot utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Arbetsmarknadspolitik är en nationell angelägenhet. Inte EUs överstatliga ansvar. Arbetskraftsinvandring kan ske i ytterst begränsad omfattning till de mest högkvalificerade arbetena som verkligen har brist. Det kan ske inom EUs inre marknad med 27 medlemsländer. Arbetsgivare kan om de inte hittar lämplig arbetskraft inom EU rekrytera globalt, men det är inte ett självändamål att söka utanför EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Maria Rosander
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Man ska kunna använda ansiktsigenkänning för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Likaså för islamistisk terrorism. Men lagstiftning och reglering av det sker inom egna medlemslandets demokratiska institutioner för att värna den personliga integriteten.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi ser positivt till att kunna bedriva gårdsförsäljning. Men Sverigedemokraterna har inga planer på att avskaffa Systembolaget som vi ser som en väl fungerande institution.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Det finns inga goda anledningar att delta i Eurosamarbetet eller att införa euro. Vi har redan röstat emot det i Sverige. Vi har sett andra länder i norra Europa som fått betala stora ekonomiska stöd till misskötta sydeuropeiska länders finansinstitut samt fått bidra till räddningspaket inom Eurosamarbete vid eurokrisen. Det finns stora risker med att inte äga vår ränte -och penningpolitik.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Både EU och Sverige ska självklart ge ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina. Så länge det behövs. Vi tycker att det stöd som kommer från EU ska ligga inom unionens ramar och genom omprioriteringar av redan befintliga ekonomiska medel.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi ser hellre att länderna inom EU stärker sina militära förmågor för att få effekten av ett stärkt Nato än att inom EU skapa parallella försvarsstrukturer till Nato. Vi ser gärna att medlemsländernas försvarsindustrier utvecklar ett konkurrenskraftigt och bättre samarbete för att öka sin produktion.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi vill inte riskera att konflikten trappas upp eller stärker iranska intressen då en palestinsk stat troligen skulle styras som en islamistisk stat. Det skulle ge en ökad hotbild och risk för terrorism som kan stärka iranska intressen i regionen.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Det är bra med någon form av reglering hur appen Tiktok används inom myndigheter, arbetsgivare, skolor och universitet och hur man där arbetar med cybersäkerheten. Vi ser en möjlighet till att utreda frågan på nationell nivå. Vi vill inte att yttrandefriheten begränsas genom ett överstatligt förbud inom EU. Man kan se över möjligheten att ta över ägandet av appen likt diskussionen som sker i USA.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Maria Rosander
  Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Extra viktig Vi skulle vilja att kärnkraften får samma villkor som andra fossilfria alternativ och att EUs regelverk ger möjlighet att använda små modulära reaktorer. Energipolitiken bör vara en nationell kompetens. EU driver idag på för långtgående och väderberoende elproduktion. Vi vill se kärnkraften som ett lika accepterat alternativ för elproduktion.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Maria Rosander
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Konsumentefterfrågan måste styra den ekologiska produktionen och inte utifrån villkor som beslutas och styrs från Bryssel av byråkrater. Miljöcertifierad produktion ska främst vara en marknad- och konsumentfråga och inte en överordnad prioritering inom politiken.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Maria Rosander
  Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Målet med förbudet av bensin- och dieselbilar till 2035 kommer med stor sannolikhet att behöva omprövas. Att andelen elbilar kommer öka är naturligtvis positivt men rent tekniskt kommer man inte hinna elektrifiera transportsektorn i den takt som beslutet kräver. Det är dumt att besluta om förslag som inte går att nå med allt för snäva tidsramar och med orealistiska mål.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Maria Rosander
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Rosander: Vi värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det kommer vara svårt att reglera lönesättning från Bryssel. Det är inte en fråga för EU att besluta och diktera villkoren kring.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Maria Rosander
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Rosander: Extra viktig Vi har haft en okontrollerad invandring till EU där många illegala personer kommit till EU och Sverige genom att missbruka asylrätten. Ekonomiska förutsättningar har i mångt och mycket styrt vilka som kommit hit. Den som behöver skydd ska erbjudas det genom att man förhåller sig till internationella konventioner, men vi har tyvärr sett omfattande tendenser på att det inte alls har fungerat.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Maria Rosander
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Rosander: Man har inom EU mållåst sig på siffror och borde istället lägga mer resurser på kunskap, forskning, utveckling och export av miljövänliga produkter och miljövänlig teknik. Genom att främja innovationen och satsa på en ambitiös och realistisk klimatpolitik kan EU göra skillnad globalt.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Maria Rosander
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Rosander: Vi vill verka för en mindre EU budget där man reformerar stödprogrammen. Det är inte genom att ta ekonomiska resurser från de rika länderna som Sverige och ge till de fattiga inom EU som ökar välståndet i det fattiga landet. Risken finns för en ökad korruption och att kriminella befäster sin ställning.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Maria Rosander
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Rosander: Extra viktig Vi vill få stopp på maktöverföringen till EU. Allt för många överstatliga beslut och regleringar tas på EU nivå. En begränsning av centralistiska tendenser. Nationella angelägenheter omfattas av EU beslut som påverkar den demokratiska synvinkeln eftersom vi inte kan styra över dem.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Maria Rosanders val:

 • Demokrati
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Maria Rosander: Som polis ser jag hur internationella brottsnätverk och illegala migranter nyttjar den fria rörligheten inom EU för att begå brott. EU har inte kunnat säkra den yttre gränsen in i EU. Ur brottsbekämpnings perspektiv blir upprättandet av en fungerande yttre gräns en av de viktigaste frågorna för EU eftersom gränsen är gemensam. Demokratin äventyras då fler och fler beslut fattas i Bryssel.