En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Magnus P Wåhlin

Magnus P Wåhlin (plats 4)

Presentera dig själv

Bor i Växjö med min familj och är kommunalråd. Är också ledamot i partistyrelsen med ansvar för internationella frågor. Har arbetat internationellt för Svenska kyrkan och även som miljöhandläggare och flyktingsamordnare. Kommer från Malmö och har studerat i Lund och Åbo. Studerat teologi och ledarskap samt på senare år fler enstaka kurser om EU och internationella relationer. Älskar att läsa.

Vilket år är du född?

1971

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Växjö kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska och lite spanska

Vad har du för yrke?

Kommunalråd/stiftsadjunkt

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett hållbart, rättvist och jämställt Europa. Vi ska kraftigt ha minskat våra utsläpp och ställt om samhället på ett rättvist sätt. Vi har radikalt minskat de ekonomiska klyftorna i unionens medlemsländer. EU är en union där medlemmarna hjälper varandra och ser till att ha rättvisa handelsavtal med resten av världen. Den europeiska industrin har blivit klimatneutral.

Vem är din politiska förebild?

Gro Harlem Brundtland som lade grunden för hållbarhetsarbete i kommuner och länder genom Rio-konferensen 1992.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har gått från att vara ganska EU-kritisk till att bli mer positiv. Har mer och mer uppvärderat nyttan av internationellt samarbete. Inte minst när det gäller miljö- och klimatfrågor men även när det kommer till beredskap och självförsörjning. Jag vill se ett större EU med fler medlemmar som lever upp till demokratikraven.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Billy Joel

Vilken är din favoritbok?

Ulf Lundells dagböcker

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Somebody feed Phil

Vilken är din favorithobby?

Odla, läsa och laga mat

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Balkan. Har fortfarande många spännande destinationer som jag aldrig besökt. Vill uppleva naturen, kulturen och maten där.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1985 - Norge - "La det swinge" - Bobbysocks!

Motivering: Jamen, det svänger ju!

Svar i valkompassen:

Magnus P Wåhlin

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi måste med olika stöd se till att medlemsländerna når målen så att inte de fattigaste länderna drabbas. Med det sagt måste vi ha styrmedel så att vi verkligen når målen. Det är bråttom!

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: EU ska ha en human migrationspolitik som hedrar rätten att söka asyl och där medlemsländerna tar ett gemensamt ansvar för de som söker sig till EU. EU ska också tydligt bidra till en värld där färre måste fly sin hemländer.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Det är viktigt att EU växer med fler länder som lever upp till demokratikraven. EU är ett fredsprojekt och ju fler vi blir desto bättre.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Självklart! Rätten att bestämma över sin egen kropp är en helt avgörande rättvisefråga.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi behöver samarbeta mer inom EU, inte mindre. Det finns så viktiga frågor att lösa tillsammans: kriget i Ukraina och klimatkrisen för att nämna två.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi prioriterar att fler brott ska lösas. Men att massövervaka medborgares privata kommunikation är inte rätt väg att gå.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi ska ha goda och lika villkor på arbetsmarknaden inom EU, oavsett var en person kommer ifrån.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Nej, istället ska vi arbeta förebyggande och med insatser för människor att lämna missbruk.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi behöver regelverk för att skydda den biologiska mångfalden och öka naturens klimatnytta. Politiken måste göra det mer lönsamt för skogsägare att bidra till klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Det kan behövas fler gruvor men dessa ska leva upp till stränga miljökrav och respektera lokalbefolkningens rättigheter.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Nej det är bra som det är med 15-års gräns.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Nej, EU ska ha livskraftiga vargstammar!

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Nej detta är både inhumant och dyrt. Det är människor vi talar om. Människor som har rätt att få sina asylskäl prövade i ett medlemsland. Medlemsländerna behöver ta ett större, gemensamt ansvar för migrationen.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Självklart! EU har råd att förbättra situationen för många människor i världen. Minst 1% av EU:s BNI ska gå till bistånd.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: EU lider brist på kompetens och människor, vi behöver fler i vår industri och i vår offentliga sektor. EU har en åldrande befolkning och behöver fler som kan arbeta med samhällsviktiga saker.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Massövervakning är inte rätt väg att gå. Det är bra att EU har en AI-lag som styr detta och där det kan ges undantag i särskilda fall.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Systembolaget tjänar Sverige väl och det är ett viktigt verktyg i vår alkoholpolitik.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi respekterar utfallet av folkomröstningen och ser att Sverige tjänar på att kunna bedriva en självständig penningpolitik.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Magnus P Wåhlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Ja, det kan behövas. EU ska stå vid Ukrainas sida så länge det behövs. Vi ska också strypa alla resurser till Putins krig.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Magnus P Wåhlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Ja, EU ska samarbeta mera på detta område och utveckla fredsinsatser och internationell krishantering.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Både palestinier och israeler har rätt till trygghet inom säkra och erkända gränser. Vi verkar för ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel. Därför förordar vi en tvåstatslösning.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Magnus P Wåhlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi är oroliga för hur användares data används och EU ska skydda människor från det som är olagligt men vi vill inte begränsa människors tillgång till sociala medier.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Detta är inte frågor som EU ska besluta om, det är nationell kompetens. Vi ska istället satsa på förnybar energi. Kärnkraft är dyrt, långsamt och farligt.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Jordbrukspolitiken måste göras om i grunden och gå från att gynna stordrift och livsmedelsindustrin till att gynna bönder så att de får rimligt betalt för sina produkter och kan bedriva ett hållbart jordbruk.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Magnus P Wåhlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Det vore en katastrof för klimatet! Vi måste göra allt vi kan för att få ned utsläppen fort.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Magnus P Wåhlin
  Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Det är en självklar jämställdhetsfråga.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Magnus P Wåhlin
  5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi ska ha en reglerad invandring där människor som behöver skydd också får det. Det behövs ett gemensamt ansvar bland medlemsländerna så att inget ensamt medlemsland får ta ett oproportionerligt stort ansvar.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Magnus P Wåhlin
  5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Det handlar om vår gemensamma framtid och om att skydda människor, natur och samhällen från förödande konsekvenser som vi redan börjat se följderna av. Vi måste göra allt vi kan för att ställa om samhället rättvist och fort.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Magnus P Wåhlin
  4
 5. 5

Så svarar Magnus P Wåhlin: EU ska stödja resurssvaga länder och det ska primärt ske via EU:s olika fonder, inte genom högre medlemsavgifter för de rika länderna.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Magnus P Wåhlin
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Gemensamma frågor såsom klimatet och mänskliga rättigheter behöver gemensamma lösningar. EU har verktyg för att göra mer.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Magnus P Wåhlins val:

 • Jämställdhet/hbtqi
 • Klimat
 • Utrikesfrågor

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi måste lösa klimatkrisen tillsammans. I en otrygg värld spelar utrikespolitiken stor roll och med ett Europa där det pågår krig måste vi tillsammans stärka varandra. Jämställdhet och allas lika rättigheter och frånvaron av diskriminering är självklara värden som alltid ska försvaras.