En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Lisa Johansson Nåbo

Lisa Johansson Nåbo (plats 7)

Presentera dig själv

Jag är socialdemokrat från Linköpings landsbygd som engagerat mig politiskt för att förbättra livet för unga. Jag är utbildad polis men jobbar nu heltid som förbundsordförande för SSU. Jag tycker att det är så orättvist att vilka föräldrar du fick avgör dina chanser att leva ett långt och lyckligt liv. Jag vill minska dessa orättvisor tillsammans med andra inom ramen för det europeiska samarbetet.

Vilket år är du född?

1994

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Sundbybergs stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska.

Vad har du för yrke?

Förbundsordförande för SSU

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett Europa där inga barn är fattiga. Idag lever över 18 miljoner barn och unga i fattigdom i vår union. Samtidigt är EU inte fattigt på något vis - men det är orättvist. För att ändra på det krävs ett Europa som prioriterar en rättvis klimatomställning, aktivt freds- och demokratiarbete samt en riktig omfördelningspolitik.

Vem är din politiska förebild?

AUFs förbundsordförande Astrid Willa Hoem tycker jag om. Hon är både klok, stark och modig. Hennes kamp mot högerextremism och för ungas frihet tycker jag är inspirerande.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

När Ryssland annekterade Krim började jag ifrågasätta min tidigare hållning om att EU inte borde hålla på med militärt försvar. Sedan den fullskaliga invasionen 2022 är jag fullständigt övertygad om att det är nödvändigt att rusta upp gemensamt inom unionen och nu driver jag på för ett ökat försvarssamarbete i EU.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Winnerbäck, Ghost och Krunegård spelas flitigt. Jag gillar svensk musik, gärna från Östergötland!

Vilken är din favoritbok?

Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Det ör omöjligt att välja bara en men just nu följer jag Gift vid första ögonkastet.

Vilken är din favorithobby?

Om äta mat i soffan är en hobby så är det min favorit. Att titta på skidskytte är en close second!

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Just nu vill jag gärna resa runt i den grekiska övärlden, äta fetaost och titta på havet.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1999 - Sverige - "Take Me to Your Heaven" - Charlotte Nilsson

Motivering: Det finns många bra vinnare men den här är speciell. Den är riktigt bra. Man blir glad, den är kul att sjunga med i och omöjlig att inte dansa till på vilken förfest som helst!

Svar i valkompassen:

Lisa Johansson Nåbo

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Så fungerar det idag vilket är bra. Det ska straffa sig om man väljer att inte leva upp till de mål vi gemensamt fattat beslut om.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: EU har yttre gräns både mot exempelvis Norge och Ryssland och därför kan behoven se mycket olika ut. Vi vill inte tvinga någon att bygga stängsel men inte heller hindra där det är nödvändigt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Det är viktigt för vår säkerhet att Ukraina och andra kan bli medlemmar men det får inte innebära sänkta krav på demokrati, stabil ekonomi och låg korruption.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Extra viktig Jag vill se att rätten till abort blir en del av de rättigheter som gäller alla EU-medborgare.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: I en omvärld med krig och konflikter är sammanhållningen i EU viktigare än någonsin för svenskarnas och européernas trygghet.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Att kunna kommunicera krypterat är viktigt, men vi måste också kunna bekämpa den organiserad brottsligheten, terrorism och komma åt de som begår sexualbrott mot barn.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Extra viktig Jag vill skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden och därför skriva in de fackliga rättigheterna i fördraget nästa gång de revideras.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Detta borde inte regleras på EU-nivå utan vara upp till varje land att bestämma själva över.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Skogen har en viktig roll att spela både för att ersätta fossila produkter och som kolsänka. Men skogsförvaltningen är nationell kompetens, som jag inte tycker att EU ska bestämma över.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: För att öppna gruvor krävs flera tillstånd och de bygger ofta på gemensam europeisk miljölagstiftning. Så även om frågan om huruvida en gruva ska få tillstånd är och ska vara en fråga för Sverige är det viktigt att det inte hindras av EU-regler.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Unga ska ha goda möjligheter att röra sig där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte räcker till. Därför har vi drivit frågan om att reglerna ska gälla från 15 år men med högre krav på teori- och körprov för att öka trafiksäkerheten.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi har arbetat för att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska kunna ändras från "strikt skyddad" till "skyddad". Det ökar den lokala rovdjursförvaltningens möjligheter att exempelvis bedriva skyddsjakt när det behövs, så att vi minskar konflikterna mellan människor och varg, exempelvis i områden där vargförekomsten är relativt tät och tamdjurshållning tydligt påverkas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Det har visat sig praktiskt svårt och i många fall i strid med internationell rätt. Men om det kan organiseras på ett praktisk genomförbart och humanitärt godtagbart sätt är jag inte principiellt motståndare.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi vill se en stram EU-budget, men ser stora möjligheter att omfördela resurser inom den. Det är viktigt att fler länder också tar ett ansvar för bistånd till utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Extra viktig Vi vill begränsa arbetskraftsinvandringen till att omfatta arbeten där det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Till stor del handlar det om vissa kvalificerade yrken där det råder stor brist och där arbetskraft inte går att hitta vare sig i Sverige eller inom EU. Och kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: För att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism behöver vi kunna använda modern teknik och nya metoder. Samtidigt måste rättssäkerhet och integritet värnas.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi försvarar det svenska Systembolagets monopol som vi inte vill ska avregleras av EU.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi ser i nuläget ingen anledning att ompröva det svenska folkets uttalade i folkomröstningen om EMU.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi behöver öka stödet till Ukraina - humanitärt, ekonomiskt och militärt. Det finns andra sätt att finansiera det ekonomiska stödet till Ukraina än att öka EU:s skuldsättning, till exempel genom att använda frysta ryska tillgångar, omfördelning inom EU:s budget eller använda medel som inte kommit till användning.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Extra viktig Jag vill se ett stärkt försvarssamarbete till exempel när det gäller att öka den europeiska produktionen av försvarsmateriel, strategiska inköp av materiel och fler gemensamma övningar.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: För att underlätta fredssamtal och nå en uppgörelse krävs mer jämlika parter. Att EU och fler stater erkänner Palestina bidrar till det och stärker de palestinska krafter som vill jobba för en fredlig lösning med Israel. Målet är en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fredlig samexistens. I frihet från både Hamas och illegala bosättare.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: När vi nu ser hur USA bedömt Tiktok som en säkerhetsrisk och vidtar åtgärder finns det alla anledning för oss att också undersöka frågan närmare. Här måste givetvis en bedömning göras utifrån sakkunskap och underrättelse, snarare än tyckande, men vi utesluter inte något.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Lisa Johansson Nåbo
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Jag tycker detta är en nationell kompetens och EU bör därför inte hindra medlemsländer att investera i egen kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi vill inte binda upp oss i ett långsiktigt fossilberoende, men begagnade fossildrivna bilar kommer fortsatt finnas kvar efter 2035.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Lisa Johansson Nåbo
  Mycket bra förslag

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Ökad jämställdhet är ett viktigt mål och det är bra att också EU tar steg i den riktningen, men i Sverige ska det även fortsatt vara arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Lisa Johansson Nåbo
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: EU har precis beslutat om en ny migrationspakt. Sverige har redan tagit ett stort ansvar vilket flera andra länder inte har gjort och nu behöver göra. Det kommer i praktiken innebära lägre invandring till Sverige.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Lisa Johansson Nåbo
  5

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Extra viktig Vi socialdemokrater vill se till att fler länder ska göra mer för att få ner klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen, för oss, våra barn och våra barnbarns framtid. Europa ska gå före och driva utvecklingen mot det hållbara samhället.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Lisa Johansson Nåbo
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Ekonomisk omfördelning krävs inom många länder men att besluta om hur det ska gå till är en nationell angelägenhet och inte en fråga för EU.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Lisa Johansson Nåbo
  4
 5. 5

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Vi vill inte se att mer makt flyttas från Sverige till EU, men det är viktigt att EU får ett ökat inflytande i välden.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Lisa Johansson Nåbos val:

 • Försvar
 • Klimat
 • Lag och ordning

Så svarar Lisa Johansson Nåbo: Dessa tre tror jag kommer att vara de viktigaste utmaningarna att lösa under den kommande mandatperioden. Klimathotet, gängkriminaliteten och kriget i Europa hotar vår trygghet på ett sätt som vi aldrig ska acceptera. Därför är det EUs just nu viktigaste frågor.