En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Karin Karlsbro

Karin Karlsbro (plats 1)

Presentera dig själv

Jag återvände till politiken för fem år sedan från ett jobb som hållbarhetschef, mycket på grund av mitt miljöengagemang, i en tid då Trumps valseger och brexit skrämde mig. Då såg jag behovet av att fler engagerar sig för liberalismen och i parlamentet kan man göra skillnad. Tidigare har jag haft olika roller inom Liberalerna, drivit eget företag, och har en jur. kand.

Vilket år är du född?

1970

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och franska.

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Putin har fallit. Ukraina är befriat och med i EU. EU står starkare än någonsin som ett samarbete mellan demokratier som tillsammans löser gemensamma problem. Tack vare kärnkraft och ambitiös klimatpolitik är vi på väg att nå klimatmålen. Sverige har sedan länge bytt kronan mot euron, och på så sätt har vi tagit plats där besluten fattas.

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright, tidigare amerikansk utrikesminister och diplomat.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Tidigare var jag skeptisk till klimattullar. Men jag ändrade uppfattning och nu har jag varit med och förhandlat fram världens första klimattullar som gör att förorenaren får betala även för utsläpp på vissa importerade varor. Som liberal är jag nöjd med resultatet och att vi också använder handelspolitiken för klimatet.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Estniska Reformpartiet, Kaja Kallas parti hade jag kunnat rösta på om jag inte fick rösta på Liberalerna. De är så tydliga om Ukraina.,

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Jag lyssnar gärna på Laleh, älskar Sofia Karlsson och dansar gärna till Eurythmics

Vilken är din favoritbok?

Sofi Oksanen, Utrensningar

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Vår tid är nu

Vilken är din favorithobby?

Helst är jag till sjöss i Roslagen eller vandrandes i de norska fjällen.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Estland, eller andra länder österut tycker jag är intressanta.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: En stark och kraftfull låt.

Svar i valkompassen:

Karin Karlsbro

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: EU ska vara världsledande i klimatarbetet och det kräver att alla medlemsländer tar ansvar för skarpare åtgärder och en hållbar energipolitik där varje bindande mål sätts för fossilfri elproduktion i varje medlemsland. Det får aldrig vara en konkurrensfördel att släppa ut, och EU-länder som inte lever upp till klimatmålen kunna dömas till böter, precis som vid andra brott mot EU:s lagstiftning.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Det är viktigt att stå upp för den fria rörligheten i Europa, men det kräver i sin tur att den yttre gränsen till EU stärks. Vi vill att EU tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma effektiva gränsskydd och rättssäkra och humana gränskontroller gäller överallt. Inga EU-medel ska gå till att bygga murar för att hålla människor borta från Europa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig Att fler länder i Europa blir medlemmar i EU är en ödesfråga. Vi får inte glömma att Rysslands krig mot Ukraina i grunden handlar om att Putin inte tolererar att landet valt att fördjupa samarbetet med EU. Liberalerna vill att förhandlingarna med Ukraina snabbas på, och att landet steg för steg bjuds in att bli en del i exempelvis i den inre marknaden, i takt med att de uppfyller olika krav.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig Rätten till fri abort ska grundlagsskyddas i hela EU. Så länge som rätten till fri abort respekteras är det dock viktigt att varje EU-land själv ansvarar för sin egen lagstiftning, eftersom vi aldrig kan acceptera att ett medlemsland tvingas införa strängare regler. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska alltid ha rätt att genomföra abort i ett annat medlemsland.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig Vi behöver ett starkt EU som håller ihop för att stoppa Rysslands krig och stötta Ukraina, som står upp mot Kina och som tar gemensamt ansvar för klimat, miljö och en hållbar konkurrenskraftig ekonomi. Ett fördjupat EU-samarbete är viktigare än någonsin för oss och vi borde också införa euron i Sverige vilket skulle främja vår ekonomi och stärka vårt inflytande i EU.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Rätten till integritet ska vara stark - gentemot både staten och privata företag. Samtidigt måste integriteten ibland vägas mot andra viktiga intressen, som arbetet mot terrorism eller att bekämpa grova brott mot barn. Integritetsfrågorna måste alltid analyseras noggrant när lagförslag tas fram som kan påverka exempelvis kommunikation i krypterade chattar.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Karin Karlsbro
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Den modell vi har i Sverige där parterna på arbetsmarknaden svarar för lönebildningen fungerar väl. Liberalerna säger därför nej till att införa EU-lagstiftning som riskerar att skada den svenska partsmodellen. EU ska kunna påverka medlemsländerna att genomföra reformer som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft, men regler kring lönebildning och kollektivavtal ska varje EU-land själv hantera.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Liberalerna vill inte legalisera cannabis i Sverige, och frågan bör heller inte hanteras på EU-nivå.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Karin Karlsbro
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar, och så ska det fortsätta att vara. Liberalerna står upp för äganderätten - men olika intressen måste vägas mot varandra eftersom skog också ska kunna användas för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald. I den mån skogsbruk måste begränsas för att användas skogen som kolsänka så ska det främst ske inom den statliga skogen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: För att klara den gröna omställningen och elektrifieringens behov av batterier behöver vi säkra tillgången till råvaror samtidigt som vi måste minska beroendet av Kina. Vi måste både fortsätta öka återvinningen av metaller och göra det möjligt att öppna nya gruvor även i Sverige, där brytning kan ske under strikt miljöhänsyn och goda arbetsvillkor.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Karin Karlsbro
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Jag hade helst sett att nuvarande åldersgräns för EPA-traktorer och mopedbilar behållits men med ökade krav på utbildning. Eftersom maxhastigheten nu kommer att höjas till 45 km/h kan det vara rimligt med 16 års åldersgräns och att kraven på körkortsprov höjs.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Karin Karlsbro
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Djur och natur bryr sig inte om landsgränser och därför är det viktigt med gemensamma regler i Europa om artskydd. EU:s regler måste garantera att svenska förhållanden ska vara vägledande vid förvaltning av rovdjur och övrigt vilt. Vi vill att Sverige har en livskraftig vargstam som förvaltas klokt. Licensjakt och effektiv skyddsjakt är viktigt, inte minst för att främja hållbar samexistens.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Karin Karlsbro
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Att flytta asylprocessen till center i andra länder bedömer vi inte som ett alternativ, men en väg som bör utredas närmare är att låta flyktingar i UNHCR:s flyktingläger i vissa fall söka asyl och få sin sak prövad utan att ta den farliga rutten till Europa - förutsatt att det inte undergräver rätten att söka asyl. Det skulle även kunna bidra till att fler kvinnor och barn får sin sak prövad.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Karin Karlsbro
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Som världens största biståndsgivare kan EU göra verklig skillnad genom att stödja demokratirörelser världen över. EU-biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Vi vill även att EU ökar klimatbiståndet för att stödja de fattigaste länderna med att främja en hållbar, grön industri som blir en viktig del i världshandeln.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Bristen på arbetskraft är stor i hela Europa och vi behöver attrahera både högkvalificerad arbetskraft och andra som det europeiska näringslivet behöver. Vi vill utveckla EU:s blåkort och underlätta för den som fått arbetstillstånd i ett EU-land att jobba i hela EU utan ytterligare krångel. Samtidigt behövs insatser för att arbetstagare inte ska utnyttjas av organiserad brottslighet.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Massövervakning av människor kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt behöver polisen skarpa verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten. Ansiktsigenkänning kan bidra till att identifiera misstänkta gärningsmän, men tekniken är samtidigt mycket integritetskänslig. Att människors fri- och rättigheter, däribland rätten till privatliv, respekteras ska vara en självklarhet i hela EU

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Jag vill behålla Systembolagets monopol men med generösare öppettider jämfört med idag.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig Vi vill att Sverige inför euron och blir EU-medlem fullt ut tillsammans med de länder som vill stärka och utveckla EU. En stabil valuta som euron bidrar till att säkra framtidens jobb och en växande ekonomi, genom att minska osäkerheten för företag och förenkla för konsumenterna. Att byta till euron skulle ge oss mer inflytande i EU över frågor som påverkar ekonomi och välfärd i Sverige.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Europas viktigaste uppgift just nu är att ge militärt och ekonomiskt stöd så att Ukraina vinner kriget och Ryssland förlorar. Det går inte att utesluta att EU behöver ta gemensamma lån om det krävs för att garantera fortsatt stöd. Samtidigt måste sanktionerna skärpas. Det ska vara förbjudet att handla med Ryssland så länge kriget pågår.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Nato ansvarar för det kollektiva försvaret av Europa, men EU behöver under de kommande åren som komplement bygga upp en trovärdig, gemensam försvarspolitik. Europa behöver kraftigt växla upp produktionen av försvarsmateriel och göra gemensamma upphandlingar, både för att kunna förse Ukraina med vapen och ammunition, och för att kunna stärka den egna försvarskapaciteten.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: För EU ska målet vara en tvåstatslösning, men i ett läge där terrorgruppen Hamas styr i Gaza och regeringen på Västbanken saknar kontroll över territoriet är Palestina ingen fungerande stat. Liberalerna motsatte sig att Sverige erkände Palestina som stat och anser att ett framtida erkännande från EU bör vara en del av en framförhandlad fred.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Karin Karlsbro
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Tiktok utgör en spridningskälla för desinformation och påverkanskampanjer, och kan missbrukas för att sprida falska nyheter. Risken finns att användarnas data läcks direkt till den kinesiska regimen. Sociala medier ska inte ha diktaturer som ägare- därför måste EU kräva att den europeiska delen av Tiktok säljs till en ny ägare i ett demokratiskt land, tills dess bör appen vara förbjuden.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Europa ska bli världsledande på forskning och innovation kring grön teknik och klimatomställning. EU ska satsa på kärnkraft och annan fossilfri energi i hela Europa, med bindande mål för varje EU-land. Mer av EU-budgeten bör gå till att skapa excellenscentra och anläggningar för spjutspetsforskning inom bland annat modern kärnkraft och det bör bli lättare att handla och samarbeta kring kärnkaft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Karin Karlsbro
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: I grunden ska allt jordbruk vara hållbart och därför måste EU:s jordbrukspolitik vara utformad för att säkerställa detta. Ekologiskt jordbruk så som det ser ut idag är absolut viktigt för den gröna omställningen, men samtidigt innebär det att större ytor än nödvändigt tas i bruk.Konsumenterna ska styra efterfrågan på ekologisk mat, inte produktionsmål på EU-nivå.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Karin Karlsbro
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Liberalerna har länge krävt ett säljstopp för fossildrivna bilar redan år 2030, och därför hade vi alltså gärna sett en ännu mer ambitiös tidtabell. Samtidigt med utfasningen av bensin- och dieselbilar behövs en tydlig EU-strategi för utbyggnaden av klimatsmart infrastruktur längs viktiga europeiska vägar och säker tillgång till hållbara batterier.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Karin Karlsbro
  Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Jämställdheten på arbetsmarknaden måste ta ett stort kliv framåt i hela Europa, så att fler kvinnor yrkesarbetar och löneskillnaderna mellan könen minskar. Det löser vi dock inte genom lagstiftning, utan genom att EU-länderna avskaffar sambeskattningen och säkerställer tillgång till en barn- och äldreomsorg värd namnet. Svensk ekonomi vinner på att fler arbetar och ekonomin växer i övriga Europa.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Karin Karlsbro
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Karlsbro: Liberalerna vill se en värdig migrationspolitik i EU, som slår vakt om asylrätten och som gör det möjligt att upprätthålla den i praktiken. Samarbetet i frågor om gränsskydd och återvändande vid avslag behöver stärkas. EU:s nya migrationslagstiftning blir viktig för att fördela ansvaret och säkra att asylsökandes rättigheter garanteras samtidigt som ogrundade asylansökningar hanteras snabbare.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Karin Karlsbro
  5

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig För att nå målet om ett koldioxidneutralt EU till 2050 måste industrins klimatomställning accelerera. Liberalerna vill utveckla utsläppshandeln, satsa på koldioxidinfångning, klimatsmart handel och skrota alla klimatskadliga EU-subventioner. Vi vill se satsningar på både kärnkraft och sol, vind och vatten i hela Europa, och bindande mål för fossilfri elproduktion för varje EU-land.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Karin Karlsbro
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Karlsbro: EU:s jordbruksstöd och regionalpolitik ska minskas kraftigt. Varje land ansvarar själv för att ha ordning och reda i sina statsfinanser. Regionalstöden ska i betydligt högre utsträckning inriktas på de fattigaste länderna i EU, och fonderna ska används till investeringar som gynnar hela EU. Länder som kränker rättsstat och demokrati ska inte få del av stöd och förmåner, EU är inte en bankomat.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Karin Karlsbro
  5

Så svarar Karin Karlsbro: Vi behöver ett starkt EU i de frågor där samarbete behövs, och lämnar andra frågor åt medlemsländerna och medborgarna själva. Men för att lösa gemensamma samhällsproblem behöver vi samarbeta tätare i Europa. Det handlar om att fortsätta stötta Ukraina och stoppa Rysslands krig, att få ner klimatutsläppen, stärka arbetet mot terrorism och organiserad brottslighet.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Karin Karlsbros val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Miljö och natur