En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Jörgen Warborn

Jörgen Warborn (plats 3)

Presentera dig själv

Jag har under hela mitt liv varit omgiven av företagare, och vid 17 startade jag mitt första företag. Där har jag byggt mitt arbetsliv och här finns ingången i mitt politiska engagemang. Idag är jag Europaparlamentariker sedan 2019, kämpar för att EU:s konkurrenskraft ska öka och företagarfrågor finnas vid varje förhandlingsbord. Driver på för mindre regelkrångel, mer frihandel och kärnkraft.

Vilket år är du född?

1969

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Varbergs kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och hyfsad franska.

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

19

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett fritt, säkert och konkurrenskraftigt Europa. Ett EU som tagit ledartröjan i AI-frågan, där företag kan växa och blomstra utan onödig byråkrati och regelkrångel, där många handelsavtal har ratificerats och där kärnkraften spelar en väsentlig roll i att säkra vår energiframtid.

Vem är din politiska förebild?

Sveriges migrationsminister, Maria Malmer Stenergard.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

I Europaparlamentet tillsattes för några år sedan ett underutskott med fokus på AI, där jag var den enda svensken. Ju mer jag har jobbat med AI desto mer tycker jag att det finns ett överfokus på riskerna och en för skeptisk syn mot potentialerna. Uppdaterade AI-regelverk behövs, men de får inte hämma framsteg på de många områden där AI kan användas för att förändra världen till det bättre.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Adele

Vilken är din favoritbok?

Stefan Zweig, världen av igår.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Alla filmer om Arn.

Vilken är din favorithobby?

Segling.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Frankrike, vid kusten. Närhet till havet, vackra landskap och god mat! Och en möjlighet för mig att öva på min franska.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2000 - Danmark - "Fly on the Wings of Love" - Olsen Brothers

Motivering: Tidlös klassiker och förknippad med nostalgi för min del.

Svar i valkompassen:

Jörgen Warborn

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jörgen Warborn
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Jörgen Warborn
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Warborn: EU-medlemskapet gör Sverige till ett starkare, friare och säkrare land. EU:s inre marknad utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft. Att lämna EU vore förödande för vår ekonomi samt för svenska jobb och företag. På ett mer grundläggande plan är EU en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Jörgen Warborn
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Jörgen Warborn
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jörgen Warborn
  Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Jörgen Warborn
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Warborn: Det är viktigt att värna ungas möjlighet att köra EPA-traktor, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Moderaterna har därför från början arbetat hårt för att stoppa höjningen och bevara nuvarande åldersgräns.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jörgen Warborn
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jörgen Warborn
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jörgen Warborn
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jörgen Warborn
  Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Warborn: Extra viktig Varje land bestämmer sin energimix. Samtidigt är kärnkraft tillsammans med det förnybara avgörande för att fasa ut smutsig kolkraft, klara klimatomställningen, elektrifieringen och konkurrenskraften. På sikt kan mer kärnkraft leda till lägre elpriser. Vi har arbetat hårt för att kärnkraften ska klassas som hållbar och strategiskt viktig i EU. Det möjliggör och uppmuntrar investeringar i kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Jörgen Warborn
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jörgen Warborn
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Jörgen Warborn
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Jörgen Warborn
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Jörgen Warborn
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Jörgen Warborn
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Warborn: EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma frågor som Sverige och övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet. EU ska däremot inte detaljstyra sådant som vi i Sverige sköter bättre själva. Närhetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, är vägledande.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Jörgen Warborns val:

 • Ekonomi
 • Energi
 • Lag och ordning

Så svarar Jörgen Warborn: Ekonomi: EU behöver en modern ekonomisk politik som främjar tillväxt, innovation och att lösa gränsöverskridande problem. Energi: Kärnkraften är avgörande för den gröna omställningen, men också för företagens konkurrenskraft. Lag och ordning: Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar. Det är uppenbart att gängkriminalitet inte bara är ett svenskt problem utan ett europeiskt.