En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Johan Danielsson

Johan Danielsson (plats 2)

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Borlänge, bor i Älvsjö med sambo och tre barn. Var bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister i Magdalena Anderssons regering. 2019 blev jag invald i Europaparlamentet för Socialdemokraterna. Min långa bakgrund har jag på LO där jag arbetat fackligt med EU-frågor i över 10 år. Är också mycket stolt över att vara LOs och de 14 LO-förbundens gemensamma kandidat i valet.

Vilket år är du född?

1982

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

LO-utredare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Då har européerna valt sammanhållning framför splittring. Ryssland är ute ur Ukraina. Det är ordning och reda på arbetsmarknaden. Nollvisionen mot arbetsrelaterade dödsolyckor har blivit verklighet. EU-pengar går bara till länder som respekterar demokrati och grundläggande rättigheter, och den svenska kollektivavtalsmodellen är säkrad.

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme. På grund av hans okuvliga tilltro till politikens förmåga att förbättra människors levnadsvillkor.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Att EU behöver en lägstanivå för bolagsskatten. Har tidigare tyckt att det inskränker på den nationella beskattningsrätten. Men sätter vi inte en lägstanivå så försvinner på sikt hela skattebasen.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Kris Kristofferson

Vilken är din favoritbok?

Mina drömmars stad, Per Anders Fogelström

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Brukar svara The Wire men det var några år sedan. Följer idag med glädje Welcome to Wrexham.

Vilken är din favorithobby?

Skjutsa barn, titta på ishockey, coacha innebandy, laga mat och läsa böcker.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Vet ej. Har en plats på jorden jag återkommer till och det är Laknäs i Dalarna. Vid sidan av det gillar jag att resa men har inget favoritland.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1991 - Sverige - "Fångad av en stormvind" - Carola

Motivering: Jag var åtta år och Sverige vann.

Svar i valkompassen:

Johan Danielsson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Vi behöver inte stängsel mot Norge medan det kan vara nödvändigt för till exempel Finland att bygga mot Ryssland.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Det är viktigt för vår säkerhet att Ukraina och andra kan bli medlemmar. Det kan dock inte ske innan de krav som ställs på demokrati, mänskliga rättigheter, stabil ekonomi och låg korruption uppfylls.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Extra viktig Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige!

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: EU ska inte bestämma avverkningsnivåer i Sverige.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Om en gruva ska få tillstånd eller inte är och ska vara en fråga för Sverige. Men viktigt att EU-regler underlättar.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska ändras från "strikt skyddad" till "skyddad". Det ökar den lokala rovdjursförvaltningens möjligheter att exempelvis bedriva skyddsjakt när det behövs.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Johan Danielsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Vi ska ha arbetskraftsinvandring till arbeten där det finns brist på kompetens i Sverige. Däremot måste det bli svårare att ta hit billig arbetskraft från andra delar av världen när det finns människor i Sverige som skulle kunna utföra arbetet.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Ukraina ska få det stöd man behöver. Kan inte uteslutas att det visar sig att det kommer behövas gemensamma lån.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Johan Danielsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Johan Danielsson
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Johan Danielsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Johan Danielsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Danielsson: Ökad jämställdhet är ett viktigt mål och det är bra att också EU tar steg i den riktningen, men i Sverige ska det även fortsatt vara arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen. EU-initiativ på området måste respektera den svenska modellen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Johan Danielsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Johan Danielsson
  4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Johan Danielsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Johan Danielsson
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Johan Danielssons val:

 • Arbetsmarknad
 • Klimat
 • Lag och ordning