En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Jessica Polfjärd

Jessica Polfjärd (plats 2)

Presentera dig själv

Jag heter Jessica Polfjärd och har fyllt 25 två gånger. Jag har en sambo, två söner, två svärdöttrar och ett barnbarn. Jag är född i Sydkorea och adopterades till Sverige som bebis. Bor utanför Västerås. Är morgontrött men när jag väl vaknat till är jag levnadsglad. Jag har varit Europaparlamentariker för Moderaterna sedan 2019 och tidigare varit riksdagsledamot för Moderaterna.

Vilket år är du född?

1971

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Västerås stad

I vilket land är du född?

Sydkorea

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, och lite franska!

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

35

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är Europa en kontinent för fred och frihet. En plats där demokratin står sig stark, där man får älska vem man vill och där kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är en självklarhet. Tillväxten är stark och våra företag leder arbetet med den gröna omställningen som skapar nya gröna jobb, inte minst i Sverige.

Vem är din politiska förebild?

Min mormor. Hon lärde mig vikten av att vilja göra skillnad, och visade att man kan få saker gjorda utan att vara den som hörs mest.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Darin

Vilken är din favoritbok?

Fjärilen i glaskupan

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Nyckeln till frihet

Vilken är din favorithobby?

Umgås med mitt barnbarn

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien. Atmosfären och maten där är fantastisk.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: Låten är tidlös och skulle vinna idag om den ställde upp.

Svar i valkompassen:

Jessica Polfjärd

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Vi tror inte att den här typen av sanktioner är nödvändiga. Bryter länder mot EU-lagstiftning kommer EU-kommissionen och EU-domstolen att agera, det är tillräckligt.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: En stark kontroll vid yttre gräns är avgörande för mer ordning och reda, för EU:s inre säkerhet och för en lägre invandring till Sverige och Europa. Därför tycker vi att satsningar på fysisk gränsinfrastruktur är en viktig del i att öka kapaciteten i EU:s gränskontroll. Det betyder inte att vi vill bygga en mur runt hela Europa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Om inte EU har relevans i närområdet kommer andra aktörer, såsom Ryssland och Kina, flytta fram sina positioner. Därför är EU:s utvidgningspolitik betydelsefull för att säkra fred och välstånd på vår kontinent. Samtidigt är det viktigt att EU utvidgas i en takt som unionen klarar av och kraven ska vara lika höga för alla kandidatländer. På sikt har Ukraina en självklar plats i Europasamarbetet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jessica Polfjärd
  Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Extra viktig För Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar. Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag. Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer. Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Jessica Polfjärd
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: EU-medlemskapet gör Sverige till ett starkare, friare och säkrare land. EU:s inre marknad utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft. Att lämna EU vore förödande för vår ekonomi samt för svenska jobb och företag. På ett mer grundläggande plan är EU en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: De brottsbekämpande myndigheterna ska med kraft kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Hederliga människor ska ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Vi värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen med självständiga parter och tycker inte det här är en fråga för Europasamarbetet.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Jessica Polfjärd
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Vi står bakom den svenska lagstiftningen och är emot att legalisera cannabis. Varje medlemsland väljer om man vill straffbelägga eget bruk av cannabis eller inte.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Jessica Polfjärd
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Extra viktig Den svenska skogen är ett av våra främsta verktyg i klimatarbetet. Det gäller även det aktiva skogsbrukets roll i att binda koldioxid och ersätta fossila produkter med biobaserade. Att dramatiskt öka kraven på kolsänkan i skog och mark riskerar att hämma skogsbrukets viktiga roll i klimatarbetet och oproportionerligt drabba Sverige som skogsnation.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jessica Polfjärd
  Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Extra viktig Sverige har en stark historia av gruvbrytning och flera av världens främsta gruvbolag finns här. Därtill vittnar upptäckten av betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kiruna om att det finns goda möjligheter att utveckla utvinningen av de metaller som klimatomställningen och elektrifieringen kräver.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Jessica Polfjärd
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Moderaterna vill värna ungas möjlighet att köra epatraktor, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Vi har därför från början arbetat hårt för att stoppa höjningen och bevara nuvarande åldersgräns.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jessica Polfjärd
  Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Extra viktig Moderaterna har varit med och lyckats få till stånd en ny linje där Europaparlamentet nu efterfrågar en ändring av vargens skyddsstatus till förmån för hållbar jakt- och viltförvaltning. Det arbetet kommer vi fortsätta, för att se till att vi nu går från ord till handling. Artskyddet ska bygga på vetenskaplig grund och vara uppdaterat. När ett bestånd ökar, behöver skyddsstatusen omvärderas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Till stor del drivs också migrationen till EU av hänsynslösa smugglare. Detta måste förändras. Vi vill därför utöka samarbetena med länder i EU:s närområde. Center utanför Europa kan vara en del i en sådan politik, även om flera detaljer måste klargöras.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare. Det är bra och EU ska fortsatt vara ambitiös. Samtidigt måste fler aktörer bidra. Moderaterna vill därför att EU ska verka för en breddad givarbas och se till att involvera den privata sektorn mer i det internationella biståndsarbetet.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Kompetensbrist är ett hinder för tillväxt och växande företag. Därför behöver det finnas goda möjligheter att rekrytera experter och högkvalificerad arbetskraft till Europa. Samtidigt måste det vara upp till varje medlemsland att själv avgöra storleken på eventuell arbetskraftsinvandring.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Brottsbekämpande myndigheter behöver rätt verktyg för att bekämpa den systemhotande kriminaliteten. Därför är det viktigt att säkerställa att polisen, tullen och gränsbevakningen har möjlighet att dra nytta av ny teknik. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet, det handlar inte om massövervakning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken, med ett särskilt fokus bland annat på monopolets roll. På kort sikt vill vi se flera förändringar, bland annat utökade öppettider och att gårdsförsäljning blir tillåtet

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Medlemskap i euron är för närvarande inte aktuellt. Eurosamarbetet måste bli mer stabilt och länderna som redan är medlemmar måste följa regelverket samt bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi är beredda att ompröva vår hållning om euron på allvar skulle stärka svensk ekonomi och inte riskera att belasta svenska skattebetalare, samt om det finns ett brett folkligt stöd för det.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Jessica Polfjärd
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: EU ska stödja Ukraina på alla tänkbara sätt, så länge som det krävs. Inte minst med omfattande ekonomiskt stöd. Däremot bör det inte ske främst med belåning, då det riskerar att EU utvecklas till en skuldunion. Det är varken bra för Europasamarbetet eller Ukrainas framtid.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jessica Polfjärd
  Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: EU är och bör inte bli en militär allians. Däremot kan EU utgöra ett viktigt komplement till Nato genom att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete för att bättra stödja medlemsländernas motståndskraft i allt från hybridkrigföring, cyberförsvar och militär rörlighet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: EU:s arbete ska inriktas mot att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida, i samverkan med bland annat FN och regionala aktörer.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Ska företag stängas ner måste det ske på en rättslig grund och på ett rättssäkert sätt. Däremot är det viktigt att alla tar sin egen informationssäkerhet på allvar. Det finns också en lag på plats som heter Digital Services Act (DSA), som ställer hårda krav på sociala mediebolag att ta ned olagligt innehåll och Tiktok är under granskning av EU-kommissionen, det är bra.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Jessica Polfjärd
  Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Extra viktig Varje land bestämmer sin energimix. Samtidigt är kärnkraft tillsammans med det förnybara avgörande för att fasa ut smutsig kolkraft, klara klimatomställningen, elektrifieringen och konkurrenskraften. På sikt kan mer kärnkraft leda till lägre elpriser. Vi har arbetat hårt för att kärnkraften ska klassas som hållbar och strategiskt viktig i EU. Det möjliggör och uppmuntrar investeringar i kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Konsumenter som vill välja ekologiskt och jordbrukare som vill odla ekologiskt ska naturligtvis ha goda förutsättningar att göra det. Däremot ska EU inte påtvinga jordbrukare ekologisk odling. Det viktigaste är att Europa har ett levande lantbruk och stabil livsmedelsförsörjning.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Jessica Polfjärd
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Vi ser utfasningen av fordon med förbränningsmotorer som en viktig del i omställningen av fordonsflottan, där många svenska företag ligger i framkant, och står bakom beslutet. Däremot finns det alltid anledning att utvärdera all lagstiftning längs vägen, för att se att den är effektiv och ändamålsenlig.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Jessica Polfjärd
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Polfjärd: Minskade löneskillnader mellan könen är en mycket viktig målsättning. Däremot tycker vi inte frågor om svenska löner ska beslutas av EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Jessica Polfjärd
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Polfjärd: Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Moderaterna har därför arbetat hårt för att EU ska få kontroll på invandringen. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och samarbeta mer med länderna i EU:s närområde för en lägre invandring till Sverige och Europa.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Jessica Polfjärd
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Polfjärd: Med den europeiska klimatlagen har vi tagit det historiska beslutet att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 och EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det står Moderaterna bakom. Det viktiga nu är att diskutera hur klimatmålen ska uppnås. I det arbetet måste vi säkerställa svenska intressen och villkor kring kärnkraften, vår skog och industri.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Jessica Polfjärd
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Polfjärd: Europasamarbetet är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Vi vill styra om de stora ekonomiska transfereringarna i EU-budgeten, de så kallade regionalstöden, till områden som trygghet och säkerhet, forskning och konkurrenskraft.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Jessica Polfjärd
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Polfjärd: EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma frågor som Sverige och övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet. EU ska däremot inte detaljstyra sådant som vi i Sverige sköter bättre själva. Närhetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, är vägledande för Moderaterna.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Jessica Polfjärds val:

 • Försvar
 • Jordbruk
 • Klimat