En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Isak Utsi

Isak Utsi (plats 8)

Presentera dig själv

Norrbottning uppvuxen i Jokkmokk (Sápmi) som också bott många år i Luleå för universitetsstudier och jobb. På fritiden gillar jag att vara i fjällen, umgås med vänner och att lära mig nya saker. Sedan 2020 är jag kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd i Arjeplog kommun.

Vilket år är du född?

1991

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Arjeplogs kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, nordsamiska

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år hoppas jag att EU lyckats vara den kraft som säkrat ett tryggt och demokratiskt Europa och att vi lyckats i vår strävan att bygga en hållbar, grön och konkurrenskraftig ekonomi så att jobb och investeringar söker sig till Sverige och Europa. Det ger förutsättningar för välmående och stark välfärd.

Vem är din politiska förebild?

Min politiska förebild är min företrädare i kommunpolitiken, Britta Flinkfeldt. En politiker som delar med sig och länge varit en röst för att man ska kunna bo, leva och utvecklas i hela Sverige.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag är i grund och botten en pragmatiskt lagd person. Jag ser ofta att det finns både för- och nackdelar i olika sakfrågor. Med det sagt har jag inte i nuläget ändrat åsikt i någon väsentlig fråga, men om förutsättningarna ändras är jag alltid beredd att ompröva min ståndpunkt.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Blandat. Just nu Hooja, Sofia Jannok, Miss Li.

Vilken är din favoritbok?

Det stora århundradet - Jan Guillou

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Downton Abbey är en stark kandidat.

Vilken är din favorithobby?

Läsa eller vandra i fjällen.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Tyskland. För att jag alltid trivts bra vid tidigare besök och har vänner där.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2014 - Österrike - "Rise Like a Phoenix" - Conchita Wurst

Motivering: Fantastisk låt, fantastiskt framträdande, viktigt budskap.

Svar i valkompassen:

Isak Utsi

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isak Utsi
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isak Utsi
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: På ett övergripande plan är det viktigt att utgå från att skogen dels är viktig för att vi ska nå våra klimatmål, exempelvis genom att främja byggandet i trä och annan användning i "långlivade" produkter som binder kol, samtidigt som den biologiska mångfalden också behöver vara stark. Hur skog förvaltas och brukas ska dock vara en fråga som bestäms på nationell nivå och inte i EU.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Utgångspunkten är att Sverige fortsatt ska bestämma över tillståndsprocesser och fatta beslut om gruvor ska öppna eller inte efter en prövning i enlighet med svensk lagstiftning. Med det sagt är det relevant att detta inte hindras av EU-regler.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: EPA är ett fordon som inte minst är viktig för unga på platser där kollektivtrafiken är bristfällig eller finns i mindre utsträckning. Vi har drivit frågan om att det fortsatt ska vara en 15-årsgräns men med högre krav på teori- och körprov.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Förvaltningen bör i större utsträckning utgå från lokala förutsättningar. Det skulle exempelvis kunna ge bättre förutsättningar för skyddsjakt när det behövs.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isak Utsi
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: EU kan göra mer för att samlat stödja civilsamhället, stärka demokratiska institutioner och förbättra den humanitära situationen i utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isak Utsi
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: En arbetskraftinvandring bör vara begränsad till att omfatta bristyrken inom EU, alltså de jobb vi har svårt att hitta arbetskraft till inom Sverige och EU. I första hand handlar detta om kvalificerade yrken där det råder stor brist.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Detta är ett viktigt verktyg som kan göra skillnad i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism. En utgångspunkt är att nyttan av detta bör stå i rimlig proportion till ingreppet i den personliga integriteten för vanliga människor.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Jag ser inte att vi idag har anledning att ompröva frågan om euro som valuta, därtill är det en nationell fråga att avgöra.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Vi behöver fortsätta att stödja Ukraina, både ekonomiskt såväl som militärt. I första hand handlar det om omfördelningar av befintlig budget och att använda frysta ryska tillgångar. Gemensamma lån kan bli ett ytterligare sätt att göra detta på, men det är inte huvudspåret.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Extra viktig Vi behöver stärka samarbetet och samordningen inom försvarsområdet, exempelvis för att öka produktionen av ammunition och andra insatser som kan stärka försvarsförmågan som komplement till Nato. Det handlar dock inte om att vi vill se ett gemensamt EU-försvar.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Det är viktigt att EU följer utvecklingen noga och vid behov tar ett välgrundat beslut i frågan. Vi bör beakta att USAs senat nyligen röstat ja till ett förslag som kan komma att förbjuda Tiktok i landet utifrån bedömda säkerhetsrisker.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isak Utsi
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isak Utsi: Det är viktigt att jordbruket inom EU är både hållbart och långsiktigt lönsamt. Vid sidan om ett ekologiskt jordbruk som en beståndsdel är det också viktigt att beakta effektivisering inom konventionellt jordbruk, utsläpp från längre transporter och kemikalieanvändning, höja självförsörjningsgraden av viktiga livsmedel och främja produktionen av insatsvaror.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Isak Utsi
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isak Utsi
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Isak Utsi
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isak Utsi: En förutsättning för detta är att andra länder behöver ta ett mycket större ansvar, i linje med det migrationsbeslut EU nyligen fattat.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Isak Utsi
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Isak Utsi
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isak Utsi: Det är viktigt att EU fortsätter att stärka villkoren för utveckling, innovation och "samhällsbygge" inom unionen, det stärker vår motståndskraft och gynnar EU som helhet. Samtidigt är det viktigt att vi noggrant prioriterar i EUs utgiftsområden, effektiviserar vid behov och säkerställer att alla ekonomiska resurser som omfördelas gör stor nytta.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Isak Utsi
  4
 5. 5

Så svarar Isak Utsi: Det är en fördel för oss om EU:s inflytande i världen stärks. Däremot ska inte mer makt från Sverige flyttas till EU.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Isak Utsis val:

 • Demokrati
 • Försvar
 • Klimat