En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Isabella Lövin

Isabella Lövin (plats 3)

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen på landet utanför Avesta. Som 46-åring gick jag in i politiken, efter att ha fått Stora Journalistpriset för min bok om överfiske "Tyst Hav - Jakten på den sista matfisken" (2007). Satt i EU-parlamentet mellan 2009-2014 och var med om att reformera EU:s fiskeripolitik. Därefter i regeringen 2014-2021, först som bistånds-, därefter miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Vilket år är du född?

1963

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Värmdö kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, italienska samt lite franska, tyska och spanska.

Vad har du för yrke?

Journalist och författare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Vad har du för vision för EU om 10 år?

2034 ska EU visat resten av världen att det går att komma bort från ett utsläpps-, och slit- och slängsamhälle och samtidigt skapa bättre livskvalitet. Det är ett säkrare EU, oberoende av import av fossil energi och råvaror från icke-demokratier, med tillfrisknade hav, skogar och natur. Det är ett rättvisare EU där ekonomin tjänar människor, inte tvärtom.

Vem är din politiska förebild?

Marit Paulsen, som liksom jag gick in i politiken i vuxen ålder, för djurens skull. Barack Obama för hans ärliga ledarstil.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Inte som jag kan komma på. Miljöpartiet har tidigare varit mycket restriktiva i synen på vilka frågor som lämpar sig att ta upp på EU-nivå. Personligen har jag haft en mer EU-positiv syn som nu delas av partiet, det tycker jag är bra.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Paolo Conte; Italiens Jaques Brel.

Vilken är din favoritbok?

Udda fråga. OK, återkommer då och då till Joseph Hellers God som Guld - när jag behöver skratta.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Seinfeld

Vilken är din favorithobby?

Trädgård - blommor, odla grönsaker. Vara i naturen.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Grekiska övärlden - för det turkosa havet och den avkopplade stämningen. Italien, för de vackra städerna, språket och den underbara maten.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: Mäktig låt, bra artist - svåröverträffad.

Svar i valkompassen:

Isabella Lövin

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Ja, fast det ska inte vara enda sättet att få medlemsländerna att leva upp till målen, det krävs också stöd. De ekonomiska påföljderna ska heller inte drabba på ett sådant sätt att det blir ännu svårare för fattigare medlemsländer att ställa om. Rika länder som Sverige har dock ett särskilt ansvar att visa vägen, och inga ursäkter för att inte göra sitt jobb.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Fokus måste ligga på ordnade och rättssäkra förmer för att söka asyl och att medlemsländerna ska ta ett solidariskt ansvar för dem som tvingas fly undan krig och förföljelse, inte på att bygga stängsel eller murar. Vi ska ha en ordnad migration i övrigt, och EU ska verka för en värld där färre tvingas fly.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isabella Lövin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Utvidgningspolitiken är ett av EU:s starkaste verktyg för att säkra fred, välstånd och grundläggande rättigheter och värderingar på den europeiska kontinenten. Samtidigt är det stora och viktiga processer att förbereda ett kandidatland och vi kan vi inte tumma på kriterierna för bland annat demokrati och rättsstat, som måste uppfyllas i utvidgningsprocessen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Extra viktig Idag är aborträtten hotad eller begränsad i flera medlemsländer. Ingen i EU ska nekas valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet. För oss är aborträtten en grundläggande rättighet som måste grundlagsskyddas på EU-nivå.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Det finns ingen som helst anledning att väcka den frågan nu. Europa står inför enorma utmaningar, inte minst kriget i Ukraina och den eskalerande klimatkrisen. Därför behöver vi samarbeta mer, inte splittras, så som Putin hans allierade vill.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Vi är emot massövervakning av privat kommunikation utan brottsmisstanke och domstolsbeslut i det enskilda fallet. EU-medborgare har rätt till integritet och det vore dessutom ineffektivt att övervaka all kommunikation. Det bidrar inte till att fler brott klaras upp, vilket också är en prioritet för oss.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Respekten för fackliga rättigheter ska skärpas i EU. Arbetare på samma arbetsplats ska ha rätt till lika lön oavsett vilket EU-land arbetarna kommer ifrån och det ska gälla jämlika villkor för svenska och utländska företag på den inre marknaden.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Miljöpartiet vill inte legalisera cannabis, då vi bedömer att det skulle öka tillgängligheten till cannabis i samhället. För att minska missbruket och beroendet av cannabis och andra droger så är det viktigt med förebyggande sociala insatser liksom att hjälpa människor ut ur missbruk.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Extra viktig Politiken måste göra det mer lönsamt för skogsägare att bidra med klimatnytta och till biologisk mångfald. Vi vill göra det globalt antagna målet att skydda minst 30 procent av landytan till 2030 till EU-lag. Varje EU-land ska sedan utifrån nationella förutsättningar välja vilka områden som skyddas och hur stödsystemen utformas.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Gruvor behövs, men gröna industriomställningen får inte innebära att man tummar på den sociala eller miljömässiga hållbarheten. Därför måste öppnandet av nya gruvor ske efter gedigen undersökning av miljöpåverkan, med full respekt för principen om lokalbefolkningens och samers fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden. Man behöver också nyttja slaggsten och återvinna redan utvunnet material.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isabella Lövin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Miljöpartiet tycker att åldersgränsen för att ta EPA-körkort fortsatt bör vara 15 år.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Den svenska vargstammen lider av inavel, den är isolerad, och med några hundra individer är den långt ifrån långsiktigt livskraftig. Vi vill därför inte att EU ska ändra skyddet av vargen och öppna upp för ökad jakt. Många andra medlemsländer har mycket större vargstammar än Sverige, t ex Spanien och Italien.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Asylcenter i tredjeland är inhumant, dyrt och ineffektivt. Vi förespråkar inte ett system som inte kommer att fungera och som dessutom syftar till att EU-länderna ska ta så lite ansvar som möjligt för människor på flykt. Förslag om asylcenter i tredjeland är oförenliga med både flyktingkonventionen och EU-rätten. Asylrätten ska värnas, migration ska vara ordnad.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Hela EU:s politik ska vara samstämmig för att bidra till en hållbar värld där Agenda 2030 kan förverkligas, Parisavtalet genomföras och där internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna respekteras. Därutöver vill vi att minst 1 procent av EU:s BNI går till globalt bistånd. Detta ska utgå från behovet hos mottagarna, inte baseras på egna intressen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isabella Lövin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Kompetensförsörjningen är avgörande för vår näringslivsutveckling, konkurrenskraft och för att upprätthålla en god välfärd och samhällsservice. Idag råder kompetensbrist och arbetskraftsbrist i delar av Sverige och EU. Att kunna attrahera rätt arbetskraft, även från länder utanför EU, är viktigt för en stark samhällsutveckling.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Vi ska självklart ha verktyg för att bekämpa allvarlig brottslighet, men att tillåta att AI används för massövervakning är inte vägen att gå. Vi är positiva till att EU nu har en AI-lag som innehåller ett generellt förbud mot ansiktsigenkänning i realtid, med ett fåtal begränsade undantag.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: De skadliga effekterna av alkohol för den enskilde - och därmed kostnaden för samhället - ökar med ökad tillgänglighet av sprit, öl och vin. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi vill därför ha kvar Systembolagets alkoholmonopol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isabella Lövin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Sverige bör inte införa euron som valuta. Miljöpartiet respekterar folkomröstningsresultatet. Sverige tjänar på att kunna bedriva en självständig penningpolitik anpassad efter Sveriges ekonomiska förhållanden.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isabella Lövin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: EU och medlemsländerna måste stötta Ukraina humanitärt, ekonomiskt och militärt i kampen mot Ryssland så länge det behövs, och om det krävs kommer vi överväga lån. Samtidigt behöver vi snarast stoppa pengarna till Putins krigsmaskineri som fås genom EU:s import av fossil energi från Ryssland - skandalöst nog en betydligt större summa än vad som hittills har gått till att stödja Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Isabella Lövin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: EU:s medlemsländer behöver stärka sin försvarskapacitet på grund av det säkerhetspolitiska läget och detta bör EU bidra till. Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla det militära samarbetet på mellanstatlig nivå med andra medlemsstater inom EU. Vi står bakom den nuvarande gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, inklusive EU:s fredsinsatser och internationell krishantering.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Extra viktig Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser. Vi verkar för en rättvis fred och för ett självständigt och demokratiskt Palestina. Ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel. Vi förordar en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Isabella Lövin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Vi miljöpartister har inget förslag på ett förbud mot Tiktok, men vi ser med stor oro på farhågorna om hur användares data hanteras. EU bör verka för att skydda människor, i synnerhet barn och unga från olagligt, skadligt och beroendeframkallande material och design. Samtidigt vet vi att många har glädje av och använder Tiktok och vill inte begränsa tillgången till sociala medier.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Beslut om ett land ska bygga ut kärnkraft eller inte är nationell kompetens och inte EU-politik. Miljöpartiet tycker att det är av största vikt att EU inte skapar oförtjänta fördelar för kärnkraft gentemot förnybar energi. Det riskerar snedvrida konkurrensen och försena klimatomställningen. Kärnkraften är dyr, tar decennier att bygga och kan aldrig göras hållbar och cirkulär.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Extra viktig EU:s jordbrukspolitik måste göras om i grunden. Småskaligt och ekologiskt jordbruk ska gynnas, inte storskaligt och industriellt. EU:s pengar ska riktas mot de lantbrukare som ligger i framkant på miljöområdet och bidrar till klimatmål, biologisk mångfald och hög djurvälfärd. För att uppnå våra klimat- och miljömål måste EU:s bönder få det stöd som är nödvändigt för den gröna omställningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Isabella Lövin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Att riva upp denna klubbade EU-lag skulle vara en katastrof för klimatet. Investeringssäkerhet är avgörande för industrin, och att riva upp beslutet skulle därför skada svensk industri som redan tagit steg för att nå målen, skada EUs konkurrenskraft jämte länder som USA och Kina som satsar på elbilar, och omöjliggöra att vi når våra klimatmål.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Isabella Lövin
  Mycket bra förslag

Så svarar Isabella Lövin: Det krävs insatser både från medlemsländerna nationellt och från EU för att minska löneskillnaderna. Lönegapet mellan kvinnor och män i EU har legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren. Utvecklingen måste börja gå åt rätt håll och vi anser att EU kan göra mer för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. EU bör anta tydliga mål för hur lönegapet ska minska under de kommande fem åren.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Isabella Lövin
  4
 5. 5

Så svarar Isabella Lövin: Vi står för en reglerad invandring, där människor som kommer till EU och är i behov av skydd från krig och förföljelse också får det. Om alla EU-länder tog ett gemensamt ansvar för migrationen skulle vi klara av att erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget medlemsland ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Isabella Lövin
  5

Så svarar Isabella Lövin: Extra viktig Klimatpolitik handlar om att skydda människor, natur och samhällen från farliga extremväder. EU:s klimatpolitik måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet och vetenskapen. EU har tack vare gröna politiker tagit viktiga steg framåt, men vi måste öka takten. Miljöpartiet vill se att EU har ett netto-positivt mål till 2040, där vi släpper ut mindre koldioxid än vi binder i skog och mark.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Isabella Lövin
  4
 5. 5

Så svarar Isabella Lövin: Befintliga medel ska justeras för att i ökad utsträckning stötta resurssvaga EU-länder, men det ska i första hand inte ske genom att ekonomiskt starka länder betalar en högre avgift. Vi anser istället att de gemensamma (EU-) fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Isabella Lövin
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabella Lövin: Miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter är gemensamma angelägenheter som kräver gemensamma svar.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Isabella Lövins val:

 • Klimat
 • Miljö och natur
 • Utrikesfrågor

Så svarar Isabella Lövin: EU behövs exakt just nu i världen för att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, och för att genomföra Parisavtalet och bevisa att det går att låta naturen tillfriskna och samtidigt få säkrare och bättre liv. Klarar vi inte klimatet kommer vi inte klara mat- och vattenförsörjning, så det är viktigare än allt. Och står vi inte upp mot Putin, blir världen en mycket farlig plats.