En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Ilan De Basso

Ilan De Basso (plats 6)

Presentera dig själv

Hej, jag heter Ilan De Basso. Jag bor i Huskvarna med min fru och två barn. Jag har en lång bakgrund av att arbeta med sociala frågor och sysselsättningspolitik. Jag har jobbat för Arbetsförmedlingen och Rädda Barnen samt varit engagerad i flera svenska civilsamhällesorganisationer. Utöver mitt intresse för politik och samhällsfrågor är jag en rejäl fotbollsentusiast.

Vilket år är du född?

1969

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Jönköpings kommun

I vilket land är du född?

Turkiet

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska och assyriska.

Vad har du för yrke?

Utredare, idag Europaparlamentariker.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år vill vi socialdemokrater ha ett Europa som ligger i framkanten för klimatomställningen, som stärker Sveriges ekonomi och tryggheten för arbetare. Vi vill se ett Europa som stärker demokratin och som står emot de krafter som försöker splittra oss.

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme, för hans politiska mod och folklighet.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Lars Winnerbäck

Vilken är din favoritbok?

Exodus, skriven av Leon Uris, har gjort ett stort avtryck och jag rekommenderar alla att läsa den.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Den siste Mohikanen

Vilken är din favorithobby?

Fotboll och fiske

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Om jag inte får välja Sverige åker jag gärna till Lissabon, staden har en svårslagen charm.

Svar i valkompassen:

Ilan De Basso

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Det fungerar redan så idag.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ilan De Basso
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ilan De Basso
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Det är viktigt för vår säkerhet att Ukraina och andra kan bli medlemmar men det krävs att länderna uppfyller de grundläggande kraven om demokrati, yttrandefrihet och rättsstatsprincipen. Utvidgningen får inte innebära sänkta krav på en stabil ekonomi och låg korruption.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Extra viktig Vi vill att rätten till abort blir en del av de rättigheter som gäller alla EU-medborgare.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Det är viktigare än någonsin att EU håller ihop. Det handlar om vår trygghet och säkerhet. Att lämna unionen skulle innebära stora ekonomiska och sociala risker för Sverige.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ilan De Basso
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Det är viktigt att kunna kommunicera på ett säkert sätt, men vi måste samtidigt kunna komma åt de som utnyttjar krypterade chattar för organiserad brottslighet och terrorism.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Extra viktig Den svenska arbetsmarknadsmodellen, där parterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden, ska stärkas i hela Europa. Därför vill vi skydda de fackliga rättigheterna i EU:s fördrag nästa gång de revideras.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Skogsförvaltningen är nationell kompetens. EU ska inte bestämma om svenska avverkningsnivåer.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ilan De Basso
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Det är avgörande att berörda lokalsamhällen är delaktiga i sammanhanget. Huruvida en gruva ska få tillstånd är och ska vara en fråga för Sverige att besluta om.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Sverige existerar inte bara vid de stora motorvägarna. Ungdomar ska ha goda möjligheter att röra sig där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte räcker till. Vi vill att åldersgränsen ska vara 15 år men med högre krav på teori- och körprov.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ilan De Basso
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: I praktiken är det svårt och strider i många fall med internationell rätt. Om det kan organiseras på ett praktisk genomförbart och humanitärt godtagbart sätt är vi inte principiellt emot det.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ilan De Basso
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Vi vill se en stram EU-budget, men ser stora möjligheter att omfördela resurser inom den. Det är viktigt att fler länder också tar ett ansvar för bistånd till utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Extra viktig Arbetskraftsinvandring ska inte användas för att dumpa löner och villkor i Sverige. Den ska begränsas till att gälla yrken där det råder kompetensbrist och det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Därtill krävs en återupprättad arbetsmarknadsprövning för att bedöma om behovet är riktigt.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Vi försvarar det svenska Systembolagets monopol som vi inte vill ska avregleras av EU.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ilan De Basso
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: I nuläget ser vi inget behov av att ompröva viljan som det svenska folket uttalade i folkomröstningen om EMU.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ilan De Basso
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Stödet till Ukraina är avgörande för fred på kontinenten. Det finns flera sätt att finansiera stödet, till exempel omfördelning inom EU:s budget eller att använda outnyttjade EU-medel.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Extra viktig Vi vill se ett stärkt försvarssamarbete, men det är inte samma sak som ett gemensamt EU-försvar. När det gäller att öka produktionen av försvarsmateriel ser vi det som positivt med ökat samarbete.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ilan De Basso
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Det finns goda skäl att utreda frågan och göra en bedömning baserat på fakta och sakkunskap snarare än känslor och tyckande.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ilan De Basso
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ilan De Basso
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Ilan De Basso
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ilan De Basso
  Mycket bra förslag

Så svarar Ilan De Basso: Ökad jämställdhet är viktigt och det är bra att EU tar steg i den riktningen. I många länder är löneskillnaderna väldigt stora och många kvinnor är fast i obetalt hemarbete. Det ska fortsatt vara arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen i Sverige.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Ilan De Basso
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ilan De Basso: Sverige har redan tagit ett stort ansvar vilket flera andra länder inte har gjort och nu behöver göra. EU:s migrationspakt kommer i praktiken innebära lägre invandring till Sverige.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Ilan De Basso
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ilan De Basso: Extra viktig Fler länder måste göra mer för att minska klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen. Europa ska vara en förebild och driva utvecklingen för ett mer hållbart samhälle, men då krävs det att fler länder tar sitt ansvar.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Ilan De Basso
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ilan De Basso: EU:s medlemsländer måste ta ansvar för att finansiera sin välfärd på egen hand. EU:s budget ska gå till de stora samhällsutmaningarna som inget enskilt land kan lösa själva.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Ilan De Basso
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Ilan De Bassos val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Lag och ordning