En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Helene Fritzon

Helene Fritzon (plats 1)

Presentera dig själv

Som mamma, mormor och farmor drivs jag av att vara med och skapa en trygg och hållbar framtid för våra barn och barnbarn. Vi lever i en osäker tid där Sverige och Europa behöver mer av gemensamma lösningar. Jag jobbar för ett EU som är en stark, trygg och stabil kraft för Sverige och svenska folket. Ett EU som håller ihop mot de krafter som vill splittra oss.

Vilket år är du född?

1960

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Kristianstads kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år har Ryssland tvingats ut ur Ukraina och vi har fred i Europa. EU kan då se tillbaka på en tid av sammanhållning och är rustade att stötta Ukraina i deras återuppbyggnad och deras resa in i den europeiska gemenskapen.

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh var några år äldre än mig och blev tidigt min förebild när jag som ung kvinna gav mig in i politiken. Jag minns hennes starka politiska engagemang, inte minst för miljöfrågorna.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

När jag engagerade mig i politiken i mitten av 70-talet trodde jag aldrig att jag skulle verka för mer produktion av vapen och ammunition. Det är en annan tid idag efter Rysslands invasion av Ukraina.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

ABBA

Vilken är din favoritbok?

Vilhelm Mobergs böcker om fattigsverige, romansviten om utvandrarna.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Schindler's List - en fruktansvärd men oförglömlig film som man bara måste ha sett.

Vilken är din favorithobby?

Jag har min tanketid i trädgården.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Ska jag välja en stad så blir det Berlin, för dess historia, kultur och storslagenhet. Berlin är för vår familj en spännande kontrast till vår lilla by Degeberga.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Svar i valkompassen:

Helene Fritzon

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Så fungerar det redan idag och det är rimligt.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Helene Fritzon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: EU har yttre gräns både mot exempelvis Norge och Ryssland och därför kan behoven se mycket olika ut. Vi vill inte tvinga någon att bygga stängsel men inte heller hindra där det är nödvändigt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Helene Fritzon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Det är viktigt för vår säkerhet att Ukraina och andra länder kan bli medlemmar men det får inte innebära sänkta krav på demokrati, stabil ekonomi och antikorruption.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Extra viktig Vi vill grundlagsskydda aborträtten på EU-nivå genom att abort skrivs in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: I en omvärld med krig och konflikter är sammanhållningen i EU viktigare än någonsin för Sverige. Svenskarnas stöd för EU är starkt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Helene Fritzon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Att kunna kommunicera krypterat är viktigt, men vi måste också kunna bekämpa den organiserade brottligheten, terrorism och komma åt de som begår sexualbrott mot barn.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Extra viktig Vi vill skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden. Svenska löner ska gälla i Sverige.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi vill inte se någon uppluckring av lagstiftning eller legalisering av narkotika.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Skogsförvaltningen är nationell kompetens, vi tycker inte EU ska bestämma om avverkningsnivåer i Sverige. Men skogen har en viktig roll att spela i klimatomställningen både för att ersätta fossila produkter och som kolsänka.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Helene Fritzon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Kritiska metaller och mineraler ska utvinnas på ett hållbart sätt som främjar både klimatomställningen genom ökad vidareförädling och främjar den regionala utvecklingen, både genom tydligare tillståndsprocesser och högre krav på återvinning av redan utvunna mineral och metaller. Det är fortsatt Sverige som bestämmer över våra tillståndsprocesser och beslutar om att öppna gruvor eller ej.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Unga ska ha goda möjligheter att röra sig där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte räcker till. Därför har vi drivit frågan om att reglerna ska gälla från 15 år men med högre krav på teori- och körprov.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi har arbetat för att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska kunna ändras från "strikt skyddad" till "skyddad". Det ökar den lokala rovdjursförvaltningens möjligheter att exempelvis bedriva skyddsjakt när det behövs, så att vi minskar konflikterna mellan människor och varg. Exempelvis i områden där vargförekomsten är relativt tät och tamdjurshållning tydligt påverkas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Helene Fritzon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Det har visat sig praktiskt svårt och i många fall i strid med internationell rätt.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Helene Fritzon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi vill se en stram EU-budget, men ser stora möjligheter att omfördela resurser inom den. Vi vill också se att fler länder tar ett ansvar för bistånd till utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Extra viktig Vi vill begränsa arbetskraftsinvandringen till att omfatta arbeten där det inte går att hitta rätt kvalificerade personer i Sverige. Till stor del handlar det om vissa kvalificerade yrken där det råder stor brist och där arbetskraft inte går att hitta vare sig i Sverige eller inom EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: För att bekämpa grov organiserad brottlighet och terrorism behöver vi kunna använda modern teknik och nya metoder.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi försvarar det svenska Systembolagets monopol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Helene Fritzon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi ser i nuläget ingen anledning att ompröva det svenska folkets uttalande i folkomröstningen om EMU.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Helene Fritzon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi behöver öka stödet till Ukraina - humanitärt, ekonomiskt och militärt. Det finns andra sätt att finansiera det ekonomiska stödet till Ukraina än att öka EU:s skuldsättning, till exempel genom att använda frysta ryska tillgångar, omfördelning inom EU:s budget eller använda medel som inte kommit till användning i EU-budgeten.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Extra viktig Vi vill se ett stärkt försvarssamarbete till exempel när det gäller att öka den europeiska produktionen av försvarsmateriel. Vi vill inte se ett gemensamt EU-försvar med en EU-armé.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: För att underlätta fredssamtal och nå en uppgörelse krävs mer jämlika parter. Att EU och fler stater erkänner Palestina bidrar till det och stärker de palestinska krafter som vill jobba för en fredlig lösning med Israel. Målet är en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fredlig samexistens.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Helene Fritzon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: När vi nu ser hur USA bedömt Tiktok som en säkerhetsrisk och vidtar åtgärder finns det all anledning för EU att också undersöka frågan närmare. Här måste givetvis en bedömning göras utifrån fakta och säkerhet snarare än tyckande, men vi utesluter inte något.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Helene Fritzon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Europa behöver mycket ny elproduktion. För oss Socialdemokrater är det däremot viktigt att energimixen fortsatt bestäms av medlemsstaterna själva och vi säger nej till att svenska skattebetalare ska stå för notan om Europas länder vill bygga nya reaktorer.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Helene Fritzon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Vi ska inte binda upp oss i ett långsiktigt fossilberoende, men begagnade fossildrivna bilar kommer fortsatt finnas kvar efter 2035.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Helene Fritzon
  Mycket bra förslag

Så svarar Helene Fritzon: Ökad jämställdhet är ett viktigt mål och det är bra att också EU tar steg i den riktningen, men i Sverige ska det även fortsatt vara arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Helene Fritzon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helene Fritzon: EU har precis beslutat om en ny migrationspakt. Det kommer att ge ordning och reda i migrationspolitiken. Målsättningen är att färre människor ska riskera livet på Medelhavet i händerna på flyktingsmugglare.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Helene Fritzon
  5

Så svarar Helene Fritzon: Extra viktig Vi socialdemokrater vill se till att fler länder gör mer för att få ner utsläppen och stoppa miljöförstöringen. Europa ska fortsätta gå före och driva utvecklingen mot det hållbara samhället. Därför vill vi att EU ska sätta ambitiösa klimatmål till 2040 om att minska utsläppen med minst 95 %.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Helene Fritzon
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Helene Fritzon
  4
 5. 5

Så svarar Helene Fritzon: Vi vill inte se att mer makt flyttas från Sverige till EU, men det är viktigt att EU får ett ökat inflytande i världen.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Helene Fritzons val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Lag och ordning