En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Gustaf Göthberg

Gustaf Göthberg (plats 6)

Presentera dig själv

Jag är en 30 år gammal göteborgare med stort historieintresse och nyfikenhet på framtiden. Sedan 2022 representerar jag Göteborg i riksdagen. Innan dess har jag arbetat politiskt i både kommun och region, samt arbetat med demokratiutveckling, utrikespolitik och stöd till Ukraina och Belarus, bland annat på Jarl Hjalmarsson-stiftelsen och som internationell sekreterare i Moderata Ungdomsförbundet.

Vilket år är du född?

1993

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Göteborgs stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

15

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ukraina ska ha vunnit kriget mot Ryssland. Ingenting är mer avgörande för EU eller dimensionerande för politiskt arbete i vår tid. Utöver detta ska EU fortsätta vara en frihetlig union som kommit långt med klimatarbetet, utvidgas till fler länder och som är konkurrenskraftigt.

Vem är din politiska förebild?

Gustaf Mannerheim och Robert F. Kennedy ger alltid inspiration.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har tidigare varit skeptisk till fördjupat försvarssamarbete i EU, eftersom det funnits risk att man skapar parallella strukturer till Nato. Kriget i Ukraina visar dock att det är just mer samarbete som behövs för att besegra Ryssland, inte minst i försvarspolitiken.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Håkan Hellström, Povel Ramel och Moonica Mac.

Vilken är din favoritbok?

Barabbas av Pär Lagerkvist, Samlade verk av Lydia Sandgren och PA Fogelströms Stad-serie.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

West Wing som tv-serie, favoritfilm är Sound of Music.

Vilken är din favorithobby?

Jag gillar att läsa och resa.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag älskar att resa i Polen och Baltikum. Mycket fin och dramatisk historia, god mat och trevliga människor.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2004 - Ukraina - "Wild Dances" - Ruslana

Motivering: Det är en av få låtar som jag i mitt liv dansat till, publikt.

Svar i valkompassen:

Gustaf Göthberg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gustaf Göthberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det finns andra sätt än ekonomiska sanktioner för att komma till bukt med att alla länder i EU inte drar sitt strå till stacken i klimatomställningen.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gustaf Göthberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det är mycket viktigt med en stark yttre gräns i EU, och ökade resurser och mandat till Frontex. Däremot har jag svårt att se att ett stängsel på Medelhavet skulle göra särskilt stor nytta.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Att välkomna nya medlemsländer är inget nytt och har historiskt varit en framgångsfaktor för unionen. Det är en av EU:s viktigaste frågor kommande mandatperiod. Ukraina och Moldavien behöver göra viktiga och stora omställningar och reformer för att bli medlemmar. Detta ska EU hjälpa dem med i syfte att välkomna dem till vår union.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Rätten till abort ska skyddas i EU:s rättighetskatalog, men EU ska inte börja detaljstyra hur enskilda länder lägger upp sin abortlagstiftning. Det viktiga är att garantera rätten till fri abort inom hela EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det vore fullkomligt vansinne att lämna EU.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gustaf Göthberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Brottsbekämpningens metoder måste utvecklas hela tiden, men jag är skeptisk till att man rent tekniskt ska kunna övervaka all privat digital kommunikation.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gustaf Göthberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Detta är inte en fråga för EU att bestämma, utan den svenska arbetsmarknadens parter.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Detta är inte en fråga EU ska styra över.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Den svenska skogen - och äganderätten över den - bestämmer vi bäst hemma i Sverige.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det var mycket olyckligt att de svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet röstat för en höjning av åldersgränsen för att ta EPA-körkort. Detta är inte en fråga som EU ska bestämma över.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Ja, EU ska inte kunna stoppa svensk jakt på varg.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Detta är viktigt för att kunna ha en ordnad och rättssäker asylprocess för de människor som söker sig till Europa. Kommer ett sådant här system på plats så kan vi minska antalet farliga båtresor över Medelhavet.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gustaf Göthberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: EU måste bli en starkare internationell aktör. Vi ser hur Kina och Ryssland satsar aktivt på bistånd och investeringar i strategiskt viktiga länder. EU måste reformera sitt bistånd, arbeta med uppföljning och breddad givarbas. Men vi ska inte kategoriskt minska biståndsarbetet.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gustaf Göthberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det är viktigt för Europas konkurrenskraft att arbetsmarknaden kan attrahera internationella talanger. Det handlar inte om att ta in lågavlönad arbetskraft från länder utanför EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gustaf Göthberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det är viktigt med nya verktyg för brottsbekämpningen, men att konstruera gigantiska övervakningssystem med hjälp av AI är för mig rätt främmande.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gustaf Göthberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Ingenting är viktigare än att Ukraina vinner kriget, och då kan inte heller gemensamma lån uteslutas i syfte att köpa vapen och ammunition eller stödja återuppbyggnaden av Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gustaf Göthberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Europa försvaras bäst av Nato, men EU kan komplettera försvarssamarbetet med gemensam upphandling, produktion av ammunition, cyberförsvar och försvarsforskning.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: EU ska inte erkänna stater överhuvudtaget, det gör medlemsländerna i EU.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gustaf Göthberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Jag tror vi måste börja se över möjligheterna att med rättssäkra och kontrollerade metoder förhindra kinesiska spionappar i miljontals mobiltelefoner i EU.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gustaf Göthberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Få saker är viktigare än detta för att vi ska kunna lyckas med vår klimatpolitik och samtidigt vara konkurrenskraftiga globalt.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gustaf Göthberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Gustaf Göthberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Detta är en fråga för den svenska arbetsmarknadens parter.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Gustaf Göthberg
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Gustaf Göthberg
  4
 5. 5

Så svarar Gustaf Göthberg: EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik. Istället för att uppfinna hjulet på nytt måste vi se till att den efterföljs brett, och samtidigt se hur EU kan bidra till klimatomställning hos de stora utsläpparna och i fattiga länder som själva inte har egen förmåga att göra allt.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Gustaf Göthberg
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Gustaf Göthberg
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Göthberg: EU:s position ska inte försvagas, och de frågor vi i dag bestämmer över hemma i Sverige (som exempelvis skatter och utbildningspolitik) ska fortsatt beslutas här. Däremot behöver vi ha mer EU-samarbete i frågor som rör stöd till Ukraina, klimatpolitik och migration.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Gustaf Göthbergs val:

 • Energi
 • Försvar
 • Utrikesfrågor