En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Gabriel Kroon

Gabriel Kroon (plats 7)

Presentera dig själv

Uppvuxen i Stockholm, född i Finland. Stort samhällsintresse och har en masterexamen i internationell ekonomi från Kings College London, samt hälsoekonomi från Karolinska institutet. Skulle vilja skriva att min hobby är träning, men det stämmer inte. Tycker om att sätta mig in i nya ämnen och lära mig nya saker, lyssna på nya perspektiv. Konservativ men samtidigt pragmatiskt - om faktan förändras.

Vilket år är du född?

1996

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Finland

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Spanska, tyska, engelska,

Vad har du för yrke?

Gruppledare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara ett ekonomiskt samarbete som grundar sig på frihandel med gemensamma standarder och normer. Respektive medlemsland är ytterst ansvarig för sin lagstiftning och tar eget ansvar för att finansiera/subventionera sina lokala företag. Det överstatliga EU ska försvinna istället ska ett samarbete mellan suveräna stater upprättas.

Vem är din politiska förebild?

Troligen Jimmie Åkesson på grund av hans enträgna arbete och unika insats med att skapa Sveriges näst största (och snart största) parti.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej. Det skulle handla om en fråga där jag anser att det är rimligt att EU ska göra mer tillsammans i. Jag anser idag och har tidigare ansett att EU ska ha gemensamma principer kring frihandel. Därutöver bör det vara upp till respektive medlemsland att bestämma om de vill harmonisera sin lagstiftning eller behålla sina skiljaktigheter.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Ultima Thule

Vilken är din favoritbok?

The power of now av Eckhart Tolle

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Shawshank Redemption är svårslagen

Vilken är din favorithobby?

Lära mig och testa på nya saker

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Spanien. Varmt, skönt förhållandevis billig öl och god mat.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2006 - Finland - "Hard Rock Hallelujah" - Lordi

Motivering: En låt från vårt finska broderland. Lagom rockig, lagom unik.

Svar i valkompassen:

Gabriel Kroon

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Det bör vara upp till varje medlemsland att prioritera.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Extra viktig Ett starkt symbolvärde av att de människor som kommer till Europa ska komma på laglig väg.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gabriel Kroon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: EU måste först bli ett renodlat ekonomiskt samarbete. Annars tvingas Sverige bekosta uppbyggnaden av tex Turkiet och Västbalkan.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gabriel Kroon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Rätt till abort bör vara självklar, men EU ska principiellt inte lägga sig in i andra länders nationella lagstiftning.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gabriel Kroon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Om EU inte reformeras inifrån inom kommande mandatperiod bör Sverige folkomrösta om utträde.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Ja, men inte av EU utan respektive medlemsstat.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gabriel Kroon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Ja, om Sveriges riksdag godkänner detta. Ej om EU påför krav.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gabriel Kroon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Det bör bara upp till varje medlemsland. Vissa medlemsländer har legaliserat medan andra intar en avvaktande och lärande hållning.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Nej. Det blir vanskligt om EU ska bestämma vad som är bra för svenskt skogsbruk.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gabriel Kroon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Egentligen mycket dåligt förslag att EU bestämmer det, men bra förslag att fler gruvor öppnas.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Nej, åldersgränsen är inte ett problem idag.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Bra att fler vargar skjuts, dåligt att EU bestämmer det.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Nej, det biståndet bör vara upp till varje medlemsland

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Gabriel Kroon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: EU behöver kompentent arbetskraft som kommer till kontinenten under ordnade former.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Bra förslag, men dåligt om EU "påtvingar"

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Personlig uppfattning är att överförmyndarpolitiken måste upphöra.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Nej, Sverige ska stå starkt med egen valuta vilket också kan förenkla utträde ur EU.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Nej, varje medlemsstat ska själv stå för sina egna lån.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Nej. De länder som vill samarbeta militärt får gå med i Nato.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Gabriel Kroon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Bättre att försöka reglera.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Extra viktig Bra förslag med mer kärnkraft, synd att EU måste styra.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Kroon: Tveksamt om ekologiskt jordbruk alltid är bättre. Det är i alla fall alltid dyrare.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Gabriel Kroon
  Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Gabriel Kroon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Gabriel Kroon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabriel Kroon: Ska vara upp till varje medlemsland.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Gabriel Kroon
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabriel Kroon: Ska vara upp till varje medlemsland

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Gabriel Kroon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabriel Kroon: Varje medlemsland ska bekosta sin egen utveckling.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Gabriel Kroon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Gabriel Kroons val:

 • Ekonomi
 • Lag och ordning
 • Migration