En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Evin Incir

Evin Incir (plats 3)

Presentera dig själv

Jag växte upp i Göteborgsförorten Bergsjön. Och med rötter i Kurdistanregionen i Turkiet är jag smärtsamt medveten om vikten av allas lika värde. Det finns ingenting som upprör mig mer än när någon fråntas rätten att leva som den vill i fred, frihet och jämlikhet. Den som känner mig vet att jag är en person som alltid går från ord till handling.

Vilket år är du född?

1984

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Uppsala kommun

I vilket land är du född?

Turkiet

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska. Förstår grundläggande franska.

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag drömmer om ett Europa fritt från högerextremister - antidemokrater, rasister, antifeminister, arbetarfientliga och klimatförnekare. Jag drömmer om ett Europa som främjar fred, frihet, hållbarhet, feminism och som står upp för alla människors lika värde inom vår region och som tar ledarrollen globalt för dessa värden.

Vem är din politiska förebild?

Olof Palmes pga hans tro på alla människors lika värde och att solidariteten aldrig får se några nationsgränser.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Under mandatperioden som gått har det blivit tydligt för mig vikten av ett djupare säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inom EU.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Lisa Nilsson

Vilken är din favoritbok?

The Spy av Paulo Coelho.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Filmen ”Boktjuven” baserad på boken av Markus Zusak.

Vilken är din favorithobby?

Har börjat virka.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2009 - Norge - "Fairytale" - Alexander Rybak

Motivering: Gillar rytmen och texten.

Svar i valkompassen:

Evin Incir

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Evin Incir
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

Så svarar Evin Incir: Självklart ska alla som blir medlemmar leva upp till kraven som ställs.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

Så svarar Evin Incir: Extra viktig Ingen annan än vi kvinnor ska få bestämma över våra kroppar. Därför borde aborträtten vara en självklarhet och grundlagsskyddas i EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Evin Incir: Ett enat och starkt EU är garanten för fred, frihet, säkerhet och demokrati på vår kontinent. Dessutom borde EU ta större ledarskap för dessa värden globalt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Evin Incir
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Evin Incir
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Evin Incir
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Evin Incir
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Evin Incir
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Evin Incir: Ja, men endast efter att en rättslig instans har godkänt det. Och det ska tydligt framgå när och var. Det ska inte kunna ske godtyckligt och utan misstanke.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Evin Incir
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Evin Incir
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

Så svarar Evin Incir: Extra viktig Detta är något jag, i egenskap av Europaparlamentets huvudansvarige för relationerna med palestinska myndigheten, har krävt under mandatperioden som gått.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Evin Incir
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Evin Incir
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Evin Incir
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Evin Incir
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Evin Incir
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Evin Incir: Alla länder bör dock ta gemensamt ansvar.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Evin Incir
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Evin Incir
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Evin Incir
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Evin Incir: Det beror helt och hållet på i vilka frågor.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Evin Incirs val:

 • Demokrati
 • Jämställdhet/hbtqi
 • Klimat