En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Eva Edwardsson

Eva Edwardsson (plats 7)

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i Södertälje, bor i Uppsala och arbetar som domare på Svea hovrätt i Stockholm. Älskar mitt jobb och är väldigt engagerad i samhällsfrågor. Gift och mamma till en nittiotalist. Pappa är svensk och mamma tysk. Morfar var en av soldaterna som aldrig kom hem från andra världskriget. Jag är därför evigt tacksam för att EU fick Tyskland och Frankrike att sluta kriga och börja samarbeta.

Vilket år är du född?

1964

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Uppsala kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska, engelska

Vad har du för yrke?

Domare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från/studier vid forskarutbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

23

Vad har du för vision för EU om 10 år?

År 2034 är EU den ledande kontinenten på klimatområdet. Medlemsstaterna har vant sig vid att införa tuffa miljöregler tillsammans och samtidigt. Ukraina har blivit medlem och landet har kunnat byggas upp igen med EU-stöd. Medlemsländernas gemensamma arbete mot gränsöverskridande kriminalitet har effektiviserat brottsbekämpningen. Europas kvinnor tvingas inte längre välja mellan jobb eller familj!

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel. En riktig klippa.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag var lite skeptisk till Europaparlamentets utökade makt i lagstiftningsförfarandet. När jag läste EU-rätt i Tyskland år 1990 hade parlamentet mycket mindre att säga till om. Men det har ju visat sig fungera bra och ge ökad legitimitet för parlamentet och hela EU.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Queen

Vilken är din favoritbok?

Just nu Om religionernas uppkomst av Robin Dunbar. Annars Utvandrarserien av Vilhelm Moberg.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Diva (Dödligt intermezzo) av Jean-Jacques Beineix från 1981

Vilken är din favorithobby?

Livekultur i alla former. Alltså teater, konserter, böcker, bokcirklar.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Franska atlantkusten, Cap Ferret. Har varit där en gång. Första gången jag åt ostron. Underbara solnedgångar, milslånga stränder, vacker natur. Vackert språk!

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2000 - Danmark - "Fly on the Wings of Love" - Olsen Brothers

Motivering: Gillar verkligen låten och Olsen Brothers okonstlade framförande i Globen år 2000.

Svar i valkompassen:

Eva Edwardsson

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Ja. För annars tjänar dessa länder på att inte ta itu med klimatutmaningen.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Eva Edwardsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: På vissa ställen, t.ex. gränsen mot Ryssland kan det faktiskt behövas.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Absolut. Västra Balkan och Ukraina. Gärna även Moldavien. Men hårda krav måste ställas på dessa länder i fråga om rättsstatlighet, att bli kvitt korruption och att ha stabila samhällsinstitutioner.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Ja, det tycker jag är rimligt. Det är en viktig kvinnofråga.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Eva Edwardsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Nej, nej, nej. Svenska företag skulle drabbas hårt av att inte kunna vara med på den gemensamma marknaden. Europa och samarbete mellan fredliga och likasinnade länder är framtiden.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Eva Edwardsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Ska frågan uppfattas som att myndigheterna ska kolla allt om alla? Det är inte rimligt. Men de som är kriminella som har en pågående grov brottslighet bör kunna få sin digitala kommunikation avlyssnad efter beslut i domstol.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Att arbetsmarknadens parter sköter förhandlingarna är ju den svenska modellen. Det är rimligt att facket får tvinga fram kollektivavtal.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Eva Edwardsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Jag är helt emot legalisering av cannabis. Vetenskapliga studier visar att ca tio procent av dem som brukar cannabis utvecklar ett missbruk. EU:s länder har tillsammans ca 450 miljoner invånare. Vi kan inte ha 45 miljoner utslagna drogmissbrukare i EU.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Eva Edwardsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Utgångspunkten är att som hittills respektera skogsägarnas rätt att både sköta och avverka sin skog. Men klimatkrisen gör att frågan kan komma i ett annat läge. Skog har stor betydelse för klimatet och här kan EU behöva att något att säga till om.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Den här frågan var lurigt formulerad. EU har redan antagit lagstiftning som förenklar tillståndsprocessen för att få starta en gruva. Det tycker jag är bra. Däremot är det inte EU som sedan beslutar om det ska bli en gruva. Det gör nämligen svenska myndigheter. Så ska det fortsätta att vara tycker jag.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Eva Edwardsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Nu har EU redan bestämt sig i den här frågan. Åldersgränsen är 16 år och bilarna får köra i 45 km. En vettig kompromiss tycker jag.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Eva Edwardsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Vargstammen ska hållas på en lagom nivå. När nu art- och habitatskyddsfrågor är något som hanteras av EU, så är det också där som besluten får fattas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Eva Edwardsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Jag förstår att Italien sätter upp ett asylcenter i Albanien. Det är alldeles för många asylsökande som inte har några egentliga asylskäl. För mycket av EU-ländernas resurser går ut på att hantera ansökningar från personer som inte beviljas asyl och som inte tycker sig kunna återvända. Ett asylcenter som ligger utanför EU:s gräns gör det tydligt för den enskilde att den måste återvända hem.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Alla tjänar på att de som har det sämst ställt får det bättre.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Eva Edwardsson
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Det finns tre former som borde öka. 1. Högt kvalificerade personer. 2. Säsongsarbetare som behåller sin huvudsakliga bosättning i landet de kommer från och 3. Talangvisum för personer från andra världsdelar som har minst gymnasieexamen.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Terrorism och mycket grov brottslighet behöver bekämpas med alla till buds stående medel.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Eva Edwardsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Beprövad erfarenhet - tiden innan nykterhetsrörelsen slog igenom - visar att Sverige sannolikt skulle få samma svåra problem med alkoholism, misshandlade kvinnor och barn, ökat antal trafikolyckor med mera som vi hade förr. Alkoholens tillgänglighet behöver inte öka i Sverige.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Ja. Viktigaste frågan för Sverige. Vi kan inte hålla på och importera inflation som vi gör nu. Svenska företag behöver en stabil valuta. Svenska kronan är inte stabil. Euron är stabil.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Ukraina behöver ekonomiskt, militärt och humanitärt stöd nu. Om det handlar om att stötta Ukrainas försvar är det värt det. Om Ryssland vinner (och USA långsamt blir allt svagare) är det EU som är det bästa samarbetet.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Det naturliga är ju att europeiska länder sköter sitt eget försvar. USA sviktar. EU är det naturliga alternativet och vanan att samarbeta finns redan.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Eva Edwardsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Palestina bör inte erkännas som stat innan de har erkänt Israel som stat.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Kineserna har blockerat Tiktok i Kina för att de anser appen vara skadlig för barn och unga. Det säger allt. Jag har inget emot roligt "content". Men i den nuvarande formen verkar Tiktok vara lika vanebildande som en drog. Här måste EU och Sverige styra, inte vara styrd av marknadskrafterna.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Alla fossila energislag måste prioriteras i det kritiska läge världen befinner sig i.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Eva Edwardsson
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Ekologiskt är i och för sig bra. Men att produktiviteten faller med ungefär hälften är verkligen inte bra. Ett dilemma som måste få en lösning.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Eva Edwardsson
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Absolut inte. Utsläpp från fossila bränslen måste ned.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Eva Edwardsson
  Mycket bra förslag

Så svarar Eva Edwardsson: Lika lön för lika arbete. Och alla yrken borde kunna värderas utifrån komplexitet och svårighetsgrad. Det kan ge en justering så att kvinnolöner går upp.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Eva Edwardsson
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Edwardsson: En asylsökande kan vara en ekonomisk migrant som bara vill ha ett bättre liv. Problemet är att det skälet inte är en grund för att få asyl. Det här dilemmat måste lösas. Flyktingarna från Ukraina och tidigare även Syrien flydde ett verkligt krig. Många andra som flyr är varken flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Den gruppen asylsökande bör EU ta emot färre av.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Eva Edwardsson
  5

Så svarar Eva Edwardsson: Extra viktig Maximalt ambitiös klimatpolitik bör EU ha. Länder kan våga ta djärva kliv bara om de vet om att deras grannländer göra samma sak samtidigt.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Eva Edwardsson
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Edwardsson: Om man ska förbättra något brukar det vara smart att höja lägstanivån. Se på Spanien. Det är numera ett f.d. fattigt land tack vare EU.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Eva Edwardsson
  5

Så svarar Eva Edwardsson: Konkret samarbete mellan länder som vill ha en fredlig och hållbar utveckling tror jag kommer att bidra mest till en förbättrad värld.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Eva Edwardssons val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Utrikesfrågor

Så svarar Eva Edwardsson: Tack vare den gemensamma utrikespolitiken har EU kunnat uppträda enat när Ryssland anföll sitt grannland Ukraina. Klimatfrågan överskuggar allt och är egentligen den allra viktigaste frågan. Sedan är det viktigt att EU bidrar till att medlemsländerna är verkliga demokratier.