En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Erik Berg

Erik Berg (plats 8)

Presentera dig själv

Jag heter Erik Berg, kommer från början från Leksand men bor i Uppsala sedan 4 år tillbaka. Lärarstudent på studiepaus och ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Engagerade mig i politiken 2014 just för Europatanken. Det är bara genom ett starkt och liberalt Europa som vi kan rädda klimatet och bygga demokratier.

Vilket år är du född?

1998

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Uppsala kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En starkare union på god väg att nå klimatmålen, med fler frihandelsavtal och med fler medlemmar, viktigast bland dessa ett fritt Ukraina. En union som kan sätta hårt mot hårt i utrikespolitiken för att stärka demokratiska och liberala värderingar i en ofri omvärld. En tryggare union med musklerna att bekämpa gängkriminaliteten och samtidigt beskydda vår rätt till integritet.

Vem är din politiska förebild?

Jag gick från början med i Liberala ungdomsförbundet för Europafrågorna. Dåvarande EU-minister Birgitta Ohlsson samt Sveriges dåvarande kommissionär Cecilia Malmström var och förblir mina förebilder.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Faktiskt inte, när jag började engagera mig 2014 var det just för idéen om ett starkare Europa. Då var det betydligt mindre populärt än idag. Med auktoritära ledare på frammarsch, en akut klimatkris och hotet om nya handelskrig om Trump blir omvald är det uppenbart att ett starkt EU behövs. Det är bra att fler kommer till den insikten och erkänner att deras gamla EU-skepticism var fel.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Piratpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Hemliga klubben

Vilken är din favoritbok?

Staden-serien av Per Anders Fogelström

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Allt Star Wars-relaterat!

Vilken är din favorithobby?

Frågesport och brädspel.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Krakow och Barcelona är två favvostäder!

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2020 - Inställt pga covid-19-pandemin

Motivering: Den isländska låten 2020, Think about things, är den bästa Eurovision-låten någonsin och det är hemskt att de inte fick möjlighet att vinna, vilket de garanterat hade gjort!

Svar i valkompassen:

Erik Berg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Beroende på vilket medlemsland man bor i har man idag olika rätt att genomföra en säker abort. Under en längre period har rätten till abort hotats av populistiska krafter i flera medlemsstater. Jag vill föra in rätten till säker abort i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Alla individer har rätt till ett privatliv och personlig integritet. Det gäller även på nätet. Chat control är ett integritetskränkande förslag som fått stor kritik från flera människorättsorganisationer, inklusive FN. Du ska ha rätt att kommunicera med familj och vänner utan att oroa dig för att myndigheter tjuvlyssnar på vad du säger.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: EU ska aldrig stå i vägen för länder som vill utöka sina medborgares rättigheter eller vill utreda och införa mer modern narkotikapolitik.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Frihandelsavtal är den viktigaste byggstenen för att lyfta länder ur fattigdom, men att kombinera detta med rätt typ av bistånd är viktigt för att stärka exempelvis demokratin runt om i världen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Extra viktig Det är väldigt viktigt att EU inte har för stor statsskuld, men det är ännu viktigare att Ukraina vinner kriget. Gemensamma lån har mer fördelaktiga villkor och är billigare att betala tillbaka än nationella dito. För att säkra stöd för Ukraina under lång tid framöver bör EU gemensamt låna för rustning, försvar och återuppbyggnad av Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: NATO-strukturen är det viktigaste för europeisk säkerhet, men att komplettera NATO i så stor utsträckning som möjligt är EU:s skyldighet i en osäker värld.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Viktigare än att arbeta för ett erkännande är att uppnå en riktig tvåstatslösning som garanterar självbestämmande för det palestinska folket. Om ett europeiskt erkännande av staten är ett steg på väg mot en sådan tvåstatslösning är det självklart mycket viktigt.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Förbund fungerar sällan särskilt bra, men EU behöver däremot skydda vår data från de stora aktörerna, speciellt det kinesiskt ägda Tiktok.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Erik Berg
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: En fri marknad reglerar bättre än jordbrukspolitiker. Om konsumenter vill ha ekologiskt kommer jordbruket tvingas ställa om.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Erik Berg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Europa behöver göra sig fritt från fossila bränslen, och då måste bilflottan ställas om till grön, säker, europeisk el.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Erik Berg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Berg: Arbetsmarknadens parter bör sköta frågor om lönesättning, men EU kan lagstifta mot diskriminering av könsidentitet samt för ökad transparens kring lönesättning. På så sätt stärks förutsättningarna för att arbetstagare ska kunna förhandla för sin sak.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Erik Berg
  5

Så svarar Erik Berg: EU behöver ha fler säkra vägar till asyl, och en mer öppen inställning till att människor från andra platser kommer till Europa. Vår åldrande befolkning och växande ekonomi kräver ett inflöde av fler människor. Det är både det rätta och det smarta att ta emot asylsökande.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Erik Berg
  5

Så svarar Erik Berg: Extra viktig Målen i Fit for 55 samt i Parisavtalet måste uppfyllas. För att komma dit behöver mindre fokus ligga på just målsättningar och mer på måluppfyllelse. Nästa parlament behöver stärka utsläppsrättshandeln, minska jordbruksstödet och skapa en marknad för negativa utsläpp.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Erik Berg
  4
 5. 5

Så svarar Erik Berg: När Ukraina blir en del av EU kommer det innebära en stor prövning av hur bra politikerna i Bryssel är på att omprioritera. Samtidigt ska vi komma ihåg att kostnaden för ett rikt land som Sverige att vara med i EU bara är en bråkdel i jämförelse med hur mycket vi tjänar på att vara en del av den inre marknaden.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Erik Berg
  4
 5. 5

Så svarar Erik Berg: Frågan är dumt ställd, det är du som läser och jag som skriver som tillsammans med alla andra i EU har inflytande över den politik som förs, både genom årets val till EP samt genom vår EU-nämnd och regering. EU måste däremot vara starkare än idag för att uppfylla sin funktion och för att bli en större spelare på den internationella spelplanen.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Erik Bergs val:

 • Ekonomi
 • Klimat
 • Utrikesfrågor

Så svarar Erik Berg: Ett starkt EU som kan stötta Ukraina, rädda klimatet och skapa fler frihandelsavtal gör världen betydligt bättre än ett svagt EU. Därför kommer jag prioritera utrikesfrågor, klimatet och den ekonomiska politiken.