En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Emma Wiesner

Emma Wiesner (plats 1)

Presentera dig själv

Jag är en beslutsam och engagerad energiingenjör med fötterna på jorden och skit under naglarna. Jag vill använda min tekniska kunskap för att förändra planetens framtid. Min vision är ett samhälle med tillväxtvänlig klimatpolitik, konkurrenskraftigt näringsliv, lönsamt jordbruk med framtidstro, aktivt skogsbruk, stärkt djurvälfärd och minskad antibiotikaresistens!

Vilket år är du född?

1992

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska

Vad har du för yrke?

Civilingenjör energi

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är det fred i Europa. Vi har lyckats sänka utsläppen rejält, är en bra bit på vägen mot att nå parisavtalet och är världens motor för grön innovation och ny teknik. Vi har gjort krafttag för att minska överanvändningen av antibiotika, säkerställt god djurhållning i hela EU, Östersjön har återhämtat sig och jordbruket producerar gott om sund och säker mat.

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin. Liksom när han röt ifrån 1981, när en rysk u-båt strandade på svenskt territorium, är det åter dags att säga "Håll Gränsen!" till Putin, klimatförnekare, rasister och homofober.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har tidigare varit kritisk till att införa euro som valuta i Sverige och ge mer makt över finanspolitiken till Bryssel. Jag ser dock dess betydelse för ekonomin och handeln samt hur den hade kunnat hjälpa Sverige i svåra ekonomiska tider. Jag, liksom Centerpartiet, är därför villiga att omvärdera vår position och analysera eurons potential i Sverige.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Benjamin Ingrosso

Vilken är din favoritbok?

Ett litet liv - Hanaya Yanagihara

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Sveriges Mästerkock

Vilken är din favorithobby?

Varm bastu och kall öl!

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien, eftersom maten är oslagbar!

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2004 - Ukraina - "Wild Dances" - Ruslana

Motivering: När den kom dansade jag järnet till denna på varje mellanstadiedisko!

Svar i valkompassen:

Emma Wiesner

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Fri rörlighet och frihandel har byggt Europa starkt både demokratiskt och ekonomiskt. Den öppenheten måste vi vara rädda om.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Extra viktig Ja, principen om abort är en viktig mänskligt rättighet som vi måste kämpa för att ge alla Europas kvinnor. Dock är det viktigt att dess praktiska utförande lagstiftas om nationellt, så att vi inte riskerar att få striktare abortregler i Sverige.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: EU är viktigt för freden, friheten och klimatet - men behövs även för ekonomin, jobben och handeln. Sverige tjänar otroligt mycket på EU-samarbetet och unionen ger många fördelar. Dessutom är EU vårat viktigaste klimatverktyg, enbart genom samarbete kan vi sänka utsläppen globalt!

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer som fortsatt bör värnas både i Sverige och i EU. Regler för arbetsmarknaden bör skötas primärt av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Wiesner
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Extra viktig Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas om på nationell nivå och inte i EU. Vi vill värna äganderätten i skogen och kämpa för det hållbara svenska skogsbruket som är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Åldersgräns om 15 år bör fortsatt gälla.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: EU måste ha betydligt flexiblare regler för jakt och skyddsjakt på varg och andra vilda djur som har varit hotade, men som inte längre är i behov av skydd (såsom säl och skarv).

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Det är viktigt att asylrätten respekteras och att varje människa har rätt till en rättssäker process och asylprövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former inom EU.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Wiesner
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin. Ansiktsigenkänning kan vara ett verktyg vid bekämpning av riktigt grova brott, men bör användas med försiktighet.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Wiesner
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Socialpolitik såsom alkoholpolitiken bör fortsatt lagstiftas om på nationell nivå och inte inom EU.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Wiesner
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Vi i Centerpartiet har tidigare varit kritiska till att överföra mer av valuta- och finanspolitiken till EU-nivå, samtidigt var det över 20 år sedan folkomröstningen gjordes och många av argumenten i omröstningen har förändrats. Samarbete om valuta kan ge stabilitet i ekonomin och handeln. Vi vill därför ha en utredning som ska titta på eurons möjligheter Sverige.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Wiesner
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Extra viktig Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Vi vill öka stödet till Ukraina men anser inte att gemensamma lån är den bästa vägen framåt.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Wiesner
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Det är viktigt att EU samarbetar mer i frågor som rör säkerhet och försvarsindustri, men detta bör ske som ett komplement till NATO som är vårat huvudsakliga militära samarbete.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Wiesner
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Det är bra att vara restriktiv mot plattformar som ägs och kontrolleras av auktoritära stater. EU har tagit viktiga steg för att tydliggöra plattformarnas ansvar, sätta regler och motverka desinformation. Denna typ av åtgärder är mer effektiva och demokratiska än införandet av förbud och censur.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Wiesner
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: EU har begränsat inflytande över varje lands val av energi- och kraftslag. Att arbeta med standarder och harmoniseringar som kan möjliggöra ny teknik är dock alltid positivt.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Wiesner
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Svenska bönder är bäst i klassen. Europas lantbruk behöver bli mer hållbart och minska sina utsläpp. Samtidigt behöver vi öka lönsamheten i jordbruket och producera tillräckligt med livsmedel. Vi i Centerpartiet tycker därför att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart, snarare än att sätta siffersatta mål för hur mycket som ska vara ekologiskt.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Emma Wiesner
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Wiesner
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Wiesner: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Emma Wiesner
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Wiesner: Asylrätten är en viktig princip och en grundsten i internationell rätt som måste respekteras och skyddas.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Emma Wiesner
  5

Så svarar Emma Wiesner: Extra viktig EU är vårat viktigaste klimatverktyg. Utsläppen känner inga nationsgränser. Centerpartiet vill ta ansvar för klimatpolitiken och se nya ambitiösa klimatmål på global nivå. För att göra detta krävs ledarskap och höga ambitioner på hemmaplan. Vi vill bland annat se ett nytt klimatmål till år 2040 samt införa nya klimatmål för negativa utsläpp.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Emma Wiesner
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Emma Wiesner
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Wiesner: EU-samarbetet är otroligt viktigt för freden, friheten och klimatet. För att behålla förtroendet och legitimitet i politiken är det dock viktigt att rätt beslut fattas på rätt plats. Centerpartiet för en decentralistisk politik och vill att fler beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi vill värna det lokala- & nationella självbestämmandet, individens friheter och äganderätten.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Emma Wiesners val:

 • Demokrati
 • Energi
 • Klimat

Så svarar Emma Wiesner: EU är vårat viktigaste klimatverktyg. Det behövs mer samarbete för att sänka utsläppen, fasa ut fossil energi och skapa grön omställning. Samtidigt behövs EU för att säkerställa freden och demokratin i Europa.