En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Emma Nohrén

Emma Nohrén (plats 5)

Presentera dig själv

Jag är marinbiolog och det var kärleken till havet som tog mig till politiken. Nu kandiderar jag för att vara havets röst i Bryssel. Jag tror att mina erfarenheter från politik, forskning och näringsliv skulle göra mig till en EU-parlamentariker som gör skillnad.

Vilket år är du född?

1980

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Lysekils kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, det har varit mitt arbetsspråk. Har läst tyska fem år i skolan men det tar några dagar innan den är på banan.

Vad har du för yrke?

Marinbiolog och riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från/studier vid forskarutbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

16

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag hoppas att EU har på sig ledartröjan för klimatomställningen och miljöarbetet och fattar beslut i linje med vetenskapen. Att EU vänt den neråtgående trenden för biologisk mångfald och för en politik som bygger upp fiskebestånden igen och där bönder får betalt för den miljönytta de gör. Att EU är en global aktör som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand. Saklig och oerhört kunnig.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, EU-medlemskapet. Som ung var jag emot, nu är jag helhjärtat för! EU är en garant för en fredlig utveckling och det är bara tillsammans vi kan tackla de stora utmaningarna som klimat- och naturkrisen.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Svår fråga, finns mycket bra.

Vilken är din favoritbok?

Kan inte välja. Men läst nyligen Intill vanvett, intill döden av Kirsten Thorup. Den var drabbande.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Trolltyg i Tomteskogen.

Vilken är din favorithobby?

Det mesta som går att göra utomhus. Hundar, odla, jaga, dyka, fiska, promenera, resa, laga mat.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Svårt, men jag måste nog säga Grekland. Min sambo har bott där flera år så vi har många vänner som alltid välkomnar oss med öppna armar när vi kommer. Men det finns många vackra platser i Europa.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

Jag har ingen favoritvinnare

Motivering: Min favorit är vinnaren som aldrig fick vinna, Daði Freyr & Gagnamagnið bidrag “Think About Things“. Festivalen blev ju inställd på grund av coronapandemin så när Island för en gångs skull hade en vinnarlåt så fick de inte vinna.

Svar i valkompassen:

Emma Nohrén

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig Ja om det utformas på rätt sätt. Oftast är det EUs fattigaste länder som har svårast att ställa om och då får ju inte straffen vara kontraproduktiva. Samtidigt så måste alla länder anstränga sig för att nå målen, det kan inte vara fritt valt arbete. Varje EU-land som missar klimatmålen är ett misslyckande, och därför måste EU framförallt se till att detta inte sker från första början.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, det är helt fel väg att gå, det är att flytta fokuset från de verkliga utmaningar som EU står inför. Istället ska vi garantera att alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för migrationen, och att EU bidrar till en värld där färre tvingas på flykt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, det är viktigt att vi välkomnar in fler i gemenskapen. Samarbetet inom EU borgar för fred, välstånd och grundläggande rättigheter och värderingar. Men det är viktigt att vi inte tummar på regelverket utan att alla medlemskriterier ska uppnås. På så sätt stärker vi civilsamhället och bidrar till att rättsstaten och demokratiska institutioner också stärks i det europeiska grannskapet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig JA, idag är tyvärr aborträtten hotad eller begränsad i flera medlemsländer. För mig och miljöpartiet är aborträtten en grundläggande rättighet som måste grundlagsskyddas på EU-nivå. Ingen i EU ska nekas valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Vi kan inte gå mot ett samhälle med massövervakning av privat kommunikation utan brottsmisstanke och domstolsbeslut i det enskilda fallet. Det är viktigt att brottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till digitala bevis, men oskyldiga människors privata kommunikation ska inte övervakas.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, fackliga rättigheter ska respekteras och stärkas. Det är viktigt att arbetare på samma arbetsplats har lika lön för lika arbete oavsett vilket EU-land de kommer ifrån. Det måste vara jämlika villkor för svenska och utländska företag på den inre marknaden.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Nohrén
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig Ja, vi måste göra det globalt antagna målet att skydda minst 30 procent av landytan till 2030 till EU-lag. Men varje EU-land måste utifrån nationella förutsättningar välja vilka områden som skyddas och hur stödsystemen utformas. Politiken måste göra det mer lönsamt för skogsägare att bidra med klimatnytta. EU:s arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald går för långsamt.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Gruvor behövs, men den potentiella nyttan av en ny gruva måste vägas noga mot påverkan på natur och människor och beslut ska inte tas lättvindigt. Ev öppnande av nya gruvor endast bör ske efter gedigen undersökning av miljöpåverkan, med full respekt för lokalbefolkningens och samers rättigheter

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, alla vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga populationer, även varg. Sverige har en liten vargstam, långt mindre än många andra medlemsländer, och det starka skyddet behövs ännu.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej! Förslag om asylcenter i tredjeland är oförenliga med både flyktingkonventionen och EU-rätten. Dessutom är de inhumana, dyra och ineffektiva. Asylrätten ska värnas.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, minst 1 % av EU:s BNI bör gå till globalt bistånd, som utgår ifrån feministisk utrikespolitik och grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. EU:s bistånd ska bidra till fred och hållbar utveckling och givetvis inte utformas enligt medlemsländernas egenintressen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, vi behöver internationell kompetens. Det råder arbetsbrist i såväl låg- som högkvalificerade yrken. EU behöver jobba mer med arbetskraftsinvandring så att företag kan rekrytera den kompetens de behöver, det stärker både Sverige och EU och från ekonomin att växa.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Vi ska självklart ha verktyg för att bekämpa allvarlig brottslighet, men att tillåta att AI används för massövervakning är inte vägen att gå. Jag är positiv till att EU har en AI-lagstiftning med ett generellt förbud mot ansiktsigenkänning i realtid med ett fåtal begränsade undantag. Med ett generellt förbud säkrar vi skyddet för integritet och mänskliga rättigheter.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, Systembolaget är bra och kanske det enskilt viktigaste verktyget i vår svenska restriktiva alkoholpolitik.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, folkomröstningen 2003 ska respekteras.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Nohrén
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Vi måste fortsätta stötta Ukraina. I första hand med befintliga medel men om det inte räcker kan jag tänka mig att överväga lån. Putin får inte vinna!

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Nohrén
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Att utveckla försvarssamarbete är bra, det behövs, inte minst med tanke på de ökade cyberhotet. Men vi ska inte ha ett gemensamt försvar men det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla det militära samarbetet på mellanstatlig nivå med andra medlemsstater inom EU.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Nohrén
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Jag vet inte om förbud av en app är rätt väg att gå men det är viktigt att följa hur användares data hanteras, särskilt med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i världen. Känsliga uppgifter ska aldrig hamna i fel händer och vi ska värna människors integritet. Men begränsning av människors tillgång till internet är problematisk och måste göras genomtänkt.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, EU ska inte bidra till att skapa oförtjänta fördelar för kärnkraft, det måste vara upp till varje medlemsland att besluta om de vill bygga kärnkraft eller inte. Annars snedvrider det konkurrensen och håller tillbaka mer kostnadseffektiva lösningar för klimatomställningen.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig EU:s jordbrukspolitik måste göras om i grunden. Småskaligt och ekologiskt jordbruk ska gynnas, inte storskaligt och industriellt. EU:s pengar ska riktas mot de lantbrukare som ligger i framkant på miljöområdet och bidrar till klimatmål, biologisk mångfald och hög djurvälfärd. För att uppnå våra klimat- och miljömål måste EU:s bönder få det stöd som är nödvändigt för den gröna omställningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Emma Nohrén
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej det vore en katastrof för klimatet och dessutom skapa förvirring och oreda på marknaden.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Nohrén
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: JA, EU bör anta tydliga mål för hur lönegapet mellan könen ska minska.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Emma Nohrén
  5

Så svarar Emma Nohrén: Vi står för en reglerad invandring, där människor som kommer till EU och är i behov av skydd från krig och förföljelse också får det. Om alla EU-länder tog ett gemensamt ansvar för migrationen skulle vi klara av att erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget medlemsland ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar. Asylrätten måste värnas.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Emma Nohrén
  5

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig EU:s klimatpolitik måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet och vetenskapen. EU har tack vare gröna politiker tagit viktiga steg framåt, men vi måste öka takten. Vi måste också se hur klimatet hänger ihop med andra politikområden såsom havsfrågor och biologisk mångfald. Friska ekosystem mildrar effekterna av klimatförändringarna och vice versa.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Emma Nohrén
  4
 5. 5

Så svarar Emma Nohrén: Man ska använda de gemensamma EU-fonderna för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar i första hand.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Emma Nohrén
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nohrén: Miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter är gemensamma angelägenheter som kräver gemensamma svar.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Emma Nohréns val:

 • Jordbruk
 • Klimat
 • Miljö och natur

Så svarar Emma Nohrén: Det är svårt att välja, givetvis är demokratifrågorna av allra högsta vikt. Men vi har flera stora ödesfrågor framför oss, vi måste fixa klimatet, vi måste ha jord att bo på, rent vatten och friska ekosystem. Och vi måste ha en hållbar matproduktion som ger oss nyttiga, hälsosamma och goda livsmedel utan att utarma jorden eller tumma på djurvälfärden.