En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Emma Blomdahl Wahlberg

Emma Blomdahl Wahlberg (plats 5)

Presentera dig själv

Jag är bosatt i Herrljunga tillsammans med min man, våra två barn och vår hund. Jag har även hunnit med några år i Göteborg, en tid i USA och tio år i Stockholm. Att fått bo på olika platser har utvecklat mig som person och tydligt visat mig förhållandet mellan stad och landsbygd. Jag drivs av rättighetsfrågor, vilket också påverkat min utbildning där jag har en master i mänskliga rättigheter.

Vilket år är du född?

1990

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Herrljunga kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och franska.

Vad har du för yrke?

Kommunikationsansvarig

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Med krig i vår omvärld, stater som blir mer protektionistiska och när mänskliga rättigheter på vissa håll backar- ja då behöver vi något som står upp för motsatsen. Vi behöver ett EU med mer hjärta. Ett EU med hjärta för friheten, demokratin, medmänskligheten och för klimatet. Skapa en bättre framtid för våra barn, där vi tror att det bästa inte hänt än, utan framtiden bara kan bli ljusare.

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf, Karin Söder och Barack Obama.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Miljöpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Håkan Hellström

Vilken är din favoritbok?

A long way gone

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Blackish och Modern Family

Vilken är din favorithobby?

Träning och surdegsbak.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

De grekiska öarna är vackra, men jag skulle gärna också besöka tulpan- och dahliaodlingar i Holland.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2009 - Norge - "Fairytale" - Alexander Rybak

Motivering: Bra låt helt enkelt!

Svar i valkompassen:

Emma Blomdahl Wahlberg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Vi tycker fortsatt att EU ska ha rätt att kontrollera sina yttre gränser och vilka som reser in och ut ur unionen. En fysisk mur eller ett stängsel är dock inte önskvärt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Extra viktig Rätten att bestämma över sin egen kropp måste garanteras oavsett var i EU man finns, därför behöver aborträtten grundlagsskyddas i EU-stadgan.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: EU är viktigt för freden, friheten och klimatet - men behövs även för ekonomin, jobben och handeln. Sverige tjänar otroligt mycket på EU-samarbetet och unionen ger många fördelar. Dessutom är EU vårat viktigaste klimatverktyg, enbart genom samarbete kan vi sänka utsläppen globalt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Regler för arbetsmarknaden bör skötas av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning. Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer, precis som företagens rätt att välja om man vill teckna kollektivavtal eller inte och bör fortsatt värnas både i Sverige och i EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas på nationell nivå och inte i EU. Vi värnar äganderätten i skogen och kämpar för det hållbara svenska skogsbruket som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa. Gruvpolitiken är i första hand ett svenskt ansvar och vi behöver förbättra våra tillståndsprocesser.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: 15 år ska fortsatt gälla!

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: EU måste ha betydligt flexiblare regler för licensjakt och skyddsjakt på varg och andra vilda djur som har varit hotade, men som inte längre är i behov av skydd såsom vitkindad gås och skarv.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Extra viktig Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin. Ansiktsigenkänning kan vara ett verktyg vid bekämpning av riktigt grova brott, men bör användas med försiktighet.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Socialpolitik såsom alkoholpolitiken bör fortsatt lagstiftas om på nationell nivå och inte inom EU. Centerpartiet anser att alkoholmonopolet bör behållas av folkhälsoskäl, men reformeras och utvecklas i liberal riktning.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Centerpartiet utesluter inte att Sverige kan behöva införa euron i framtiden. Vi vill dock att en utredning tillsätts först som tydligt belyser för- och nackdelar.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Extra viktig Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Det är viktigt att EU gemensamt tar till alla de verktyg vi har för att fortsätta att stötta Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: EU ska kunna hantera många olika hot och risker, inklusive militära. EU behöver fördjupa sitt försvarspolitiska samarbete men det ska komplettera det arbete som sker i Nato.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Emma Blomdahl Wahlberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Emma Blomdahl Wahlberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Det finns fortfarande mycket att göra i hela EU när det kommer till att öka kvinnors representation och deltagande på arbetsmarknaden. Men varje land måste själva besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Emma Blomdahl Wahlberg
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Emma Blomdahl Wahlberg
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Emma Blomdahl Wahlbergs val:

 • Demokrati
 • Jämställdhet/hbtqi
 • Klimat

Så svarar Emma Blomdahl Wahlberg: Rättighetsfrågor och klimatet är vår tids viktigaste fråga så väl nationellt som internationellt!