En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Elsie Gisslegård

Elsie Gisslegård (plats 8)

Presentera dig själv

Jag heter Elsie, är 23 år gammal. Jag är född till en svensk pappa och engelsk mamma, vilket gjort att hela mitt liv har jag känt mig mer som europé än strikt svensk. När jag vaknade dagen efter Brexitomröstningen så förstod jag att de friheter vi åtnjuter inte kan tas för givna. Jag såg hur ett av mina hemländer valde vägen av isolering och protektionism mot ungas vilja. Nu vill jag till Bryssel.

Vilket år är du född?

2000

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Norrköpings kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, lite tyska och lite holländska.

Vad har du för yrke?

Student

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision för EU om tio år är en union som är globalt ledande i klimatåtgärder, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag ser ett EU där ekonomiska sanktioner motiverar länder att uppfylla sina klimatmål och skydda mänskliga rättigheter. EU ska vara en samarbetsdriven kraft för global stabilitet och kamp mot kriser, där vi tar an utmaningar tillsammans och människor är fria att leva som de vill.

Vem är din politiska förebild?

Min mamma! Hon är inte politiker men har lärt mig stå på mig och ta plats. Genom "vardagsfeminism" och att inte lägga sig platt för gubbväldet så har hon banat vägen för mig och min syster.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har ändrat min ståndpunkt när det gäller EU:s försvarspolitik. Tidigare var jag mer tveksam till idén om ett fördjupat europeiskt försvarssamarbete. Men med tanke på den ökande geopolitiska osäkerheten och hot från externa aktörer, såsom den ryska aggressionen i Ukraina, har jag kommit att inse vikten av ett stärkt och mer integrerat försvar inom EU.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Taylor Swift

Vilken är din favoritbok?

The Great Gatsby

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Love Actually

Vilken är din favorithobby?

Segling och att laga mat

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Svårt att säga ett land så alla är så olika! Jag gillar att tågluffa eller åka på bilsemester genom Europa. Då behöver man inte välja.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2022 - Ukraina - "Stefania" - Kalush Orchestra

Motivering: Riktigt häftig mix mellan modern och folkmusik! En låt som berättar en otroligt rörande berättelse i en viktig tid.

Svar i valkompassen:

Elsie Gisslegård

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elsie Gisslegård
  Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elsie Gisslegård
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Vi tycker fortsatt att EU ska ha rätt att kontrollera sina yttre gränser och vilka som reser in och ut ur unionen. En fysisk mur eller ett stängsel är dock inte önskvärt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elsie Gisslegård
  Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande. Storbritannien är varmt välkomna tillbaka in i EU också.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elsie Gisslegård
  Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Extra viktig Kvinnors möjlighet till fria och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Vi vill därför att aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna så att alla kvinnor inom EU får tillgång till lagliga och säkra aborter.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Extra viktig EU är viktigt för freden, friheten och klimatet - men behövs även för ekonomin, jobben och handeln. Sverige tjänar otroligt mycket på EU-samarbetet och unionen ger många fördelar. Dessutom är EU vårat viktigaste klimatverktyg, enbart genom samarbete kan vi sänka utsläppen globalt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Regler för arbetsmarknaden bör skötas av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning. Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer, precis som företagens rätt att välja om man vill teckna kollektivavtal eller inte och bör fortsatt värnas både i Sverige och i EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad. Centerpartiet stödjer inte legalisering av cannabis i Sverige, men det gör jag personligen.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas på nationell nivå och inte i EU. Vi värnar äganderätten i skogen och kämpar för det hållbara svenska skogsbruket som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa. Gruvpolitiken är i första hand ett svenskt ansvar och vi behöver förbättra våra tillståndsprocesser.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Åldersgräns om 15 år bör fortsatt gälla, men man borde få köra fortare.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elsie Gisslegård
  Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: EU måste ha betydligt flexiblare regler för licensjakt och skyddsjakt på varg och andra vilda djur som har varit hotade, men som inte längre är i behov av skydd såsom vitkindad gås och skarv.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elsie Gisslegård
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elsie Gisslegård
  Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin. Ansiktsigenkänning kan vara ett verktyg vid bekämpning av riktigt grova brott, men bör användas med försiktighet.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Socialpolitik såsom alkoholpolitiken bör fortsatt lagstiftas om på nationell nivå och inte inom EU. Centerpartiet anser att alkoholmonopolet bör behållas av folkhälsoskäl, men reformeras och utvecklas i liberal riktning. Jag skulle gärna se att man inför ett licenssystem på sikt.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Centerpartiet utesluter inte att Sverige kan behöva införa euron i framtiden. Vi vill dock att en utredning tillsätts först som tydligt belyser för- och nackdelar. Jag ser däremot att man bör gå med i EMU så fort det finns en bred majoritet för det.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elsie Gisslegård
  Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Det är viktigt att EU gemensamt tar till alla de verktyg vi har för att fortsätta att stötta Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: EU ska kunna hantera många olika hot och risker, inklusive militära. EU behöver fördjupa sitt försvarspolitiska samarbete men det ska komplettera det arbete som sker i Nato.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Det är inte EU utan medlemsstaterna som har makten att erkänna andra stater. EU ska verka för en tvåstatslösning, och där ingår frågan om erkännande av Palestina.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Elsie Gisslegård
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Det är bra att vara restriktiv mot plattformar som ägs och kontrolleras av auktoritära stater. EU har tagit viktiga steg för att tydliggöra plattformarnas ansvar, sätta regler och motverka desinformation, som bör gälla alla plattformar. Denna typ av åtgärder är mer effektiva och demokratiska än införandet av förbud och censur.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elsie Gisslegård
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: EU har begränsat inflytande över varje lands val av energi- och kraftslag. Att arbeta med standarder och harmoniseringar som kan möjliggöra ny fossilfri teknik är dock alltid positivt, men vare sig EU eller Sverige ska subventionera ny kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elsie Gisslegård
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Vi i Centerpartiet tycker att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart. Vi välkomnar ett ökat ekologiskt jordbruk inom EU men det får inte ske på ett sätt där det övriga jordbruket missgynnas eller att det hotar livsmedelsförsörjningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elsie Gisslegård
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elsie Gisslegård
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elsie Gisslegård: Det finns fortfarande mycket att göra i hela EU när det kommer till att öka kvinnors representation och deltagande på arbetsmarknaden. Men varje land måste själva besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Elsie Gisslegård
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Elsie Gisslegård
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Elsie Gisslegård
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Elsie Gisslegård
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Elsie Gisslegårds val:

 • Demokrati
 • Jämställdhet/hbtqi
 • Utrikesfrågor