En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Ella Kardemark

Ella Kardemark (plats 2)

Presentera dig själv

Jag är kommunalråd i Halmstad. Min familj består av två tonårsbarn och jaktlabradoren Stella. Tycker om att umgås med familj och vänner över en god middag. Är gärna även ute i naturen.

Vilket år är du född?

1983

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Halmstads kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, lite tyska

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

18

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som fokuserar på rätt saker. Det är viktigt för Sverige att vara en del av EU-gemenskapen, inte minst för tillgången till den inre marknaden. Men det behövs tydliga gränser för vad EU ska besluta om och vad som ska beslutas hemma i Sverige.

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel, den tidigare kristdemokratiska tyska förbundskanslern.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det är lätt att tycka att EU ska göra både det ena och det andra. Men jag tycker tvärtom att det är viktigt att EU inte sväller till oigenkänlighet. EU ska fokusera på saker som endast kan lösas gemensamt, såsom gränsöverskridande brottslighet, klimatet och en stark europeisk konkurrenskraft.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Lionel Richie

Vilken är din favoritbok?

Jag tycker om Olséni och Hansens lättsamma deckar-serie.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Just nu tittar jag på The Gentlemen.

Vilken är din favorithobby?

Diverse mindre (och större) renoveringsprojekt.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Mitt favoritresmål är Mallorca. Det är lagom lång resa och en fantastisk ö.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: Jag tittar inte slaviskt på Eurovision, men denna låten har rullat mycket här hemma genom åren.

Svar i valkompassen:

Ella Kardemark

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Om ett land bryter mot gemensamma mål ska det finnas möjligheter till sanktioner. Klimatomställningen klarar vi dock bäst genom dialog och överenskommelser.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Kardemark
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Vi behöver bättre kontroller vid EU:s yttre gränser.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Kardemark
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: I grunden bra, men viktigt att processen får ha sin gång och att kandidatländer lever upp till demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk skötsamhet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Kardemark
  Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Alla kvinnor ska ha rätt till laglig och säker abort både i Sverige och i EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Ella Kardemark
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Kardemark
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Ella Kardemark
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Ella Kardemark
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Svensk skog kräver svenska beslut! Sveriges skog kan inte jämföras med skog i Sydeuropa. Direktiv från EU får direkt dåliga konsekvenser för det svenska skogsbruket, eftersom förutsättningarna ser helt olika ut i de olika medlemsländerna.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Kardemark
  Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Vi behöver tillgång till mineraler för den gröna omställningen och ska inte vara beroende av länder som Kina.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Ella Kardemark
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Absolut nej! A-traktorn är viktig för friheten för ungdomar, inte minst på landsbygden.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Kardemark
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Kardemark
  Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: KD vill inte öka EU:s budget. Däremot vill vi se en prioritering för kvinnors och flickors rättigheter i världen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Kardemark
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Ella Kardemark
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Vi är dock positiva till småskalig gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Vi respekterar folkomröstningen vi har haft i Sverige.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Kardemark
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: I grunden har vi en budgetrestriktiv hållning och motsätter oss gemensam upplåning. Vi utesluter dock inte särskilda insatser för att stötta Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Kardemark
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Ella Kardemark
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Vi förespråkar en tvåstatslösning. Det var fel och förhastat av Sverige att 2014 erkänna Palestina. De uppfyller inte de folkrättsliga kriterierna för att utföra en stat. Ett eventuellt erkännande bör föregås av ett slutligt fredsavtal med Israel.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Kardemark
  Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Kardemark
  Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Extra viktig Tack var KD har kärnkraften blivit en EU-fråga och klassas nu som en hållbar investering!

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Det ska finnas både ekologiskt och konventionellt jordbruk. Vi vill ha färre särkrav och mer av generellt stöd till jordbruket.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Däremot bör förbränningsmotorn fortsatt tillåtas om den kan drivas av fossilfria e-bränslen. Det är utsläppen vi ska rikta in oss på - inte tekniken.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Kardemark
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Kardemark: Jämställda löner är självklart viktigt. Men det är inte en fråga för EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Ella Kardemark
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Ella Kardemark
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Ella Kardemark
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Ella Kardemark
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Ella Kardemarks val:

 • Klimat
 • Lag och ordning
 • Migration