En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Ella Bohlin

Ella Bohlin (plats 10)

Presentera dig själv

Mitt namn är Ella Bohlin,jag är konsult och partner inom public affairs och jag har tidigare varit regionråd för Kristdemokraterna i Region Stockholm åren 2014-2021 med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag är uppväxt i Nynäshamn och Uppsala, har bott i Oslo och nu i Stockholm. Har en fil kand i statsvetenskap och en magister i Folkhälsovetenskap. Tycker om att löpträna, åka skidor och resor.

Vilket år är du född?

1979

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite tyska och franska

Vad har du för yrke?

Kommunikationskonsult och egenföretagare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU har gett oss möjlighet att genom handel skapa långvarig fred och välstånd. Om 10 år har vi utvecklat den gemensamma marknaden mer, vi står vi starkare mot konkurrerande ekonomier. Unionen bygger i sin kärna på gemensamma värderingar, respekt för demokrati, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna. EU samarbetar kring de gränsöverskridande utmaningarna och har lämnat klåfingrigheten

Vem är din politiska förebild?

Ursula von der Leyen. Hon är läkare, har sju barn och den första kvinnan att tjänstgöra i rollen som ordförande för kommissionen och ansvarar för lagstiftning som berör 450 miljoner européer.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag ville tidigare ett Sverige skulle gå med i euron men nu tvekar jag.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Post Malone

Vilken är din favoritbok?

Sapiens: en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

American History X

Vilken är din favorithobby?

Löpträning och pilates

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Antibes avsett om man är intresserad av historia, konst, natur, god mat eller bara vill koppla av i solen, har Antibes något för alla. En charmig kuststad med härliga stränder.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Svar i valkompassen:

Ella Bohlin

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Bohlin: Om ett land bryter mot gemensamma mål ska det finnas sanktionsmöjligheter. Klimatomställningen klarar vi dock bäst genom dialog och överenskommelser. Samtidigt måste EU underlätta en samhällsekonomisk omställning. Det är problematiskt att EU:s egna regelverk gör det svårare att nå målen. Ex tydligare incitament för kärnkraft, ett aktivt skogsbruk och förutsägbara tillståndsprocesser för industrin.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ella Bohlin har hoppat över denna fråga

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Bohlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Bohlin: KD är i grunden positiva till utvidgning och stödjer bland annat Ukrainas väg mot medlemskap. Samtidigt kan en fortsatt utvidgning inte ske till vilket pris som helst, och en aspirerande medlem som inte uppfyller anslutningskriterierna ska inte bli medlem. Europa som en värdegemenskap, och respekt för den, ska ligga till grund för utvidgningen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Bohlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Bohlin: Alla kvinnor ska ha möjlighet till en laglig och säker abort i Sverige, och i resten av EU. Vi har röstat för att inkludera rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, en icke-bindande resolution. I stadgan ingår bland annat rätten till frihet, liv och säkerhet. Svensk abortlag ska likväl bestämmas av Sverige, då sociala frågor hör hemma i medlemsländerna.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Bohlin: All övervakning kräver en avvägning mellan personlig integritet och effektiv brottsbekämpning. Det kan finnas goda skäl att övervaka viss digital kommunikation i brottsförebyggande syfte, särskilt grova brott som sker online, såsom sexualbrott mot barn. Men det måste också finnas tydliga begränsningar.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Bohlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ella Bohlin: KD står bakom den svenska modellen, där kollektivavtal verkar tillsammans med lagstiftningen. Modellen ska värnas, särskilt mot EU:s klåfingrighet i arbetsmarknadspolitiken. Problemet är att EU-lagstiftning inte tar hänsyn till överenskommelser mellan parterna i tillräcklig utsträckning. Det måste ändras, så att partsmodellen värnas och EU-lagar genomföras via överenskommelser mellan parterna.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Bohlin
  Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Bohlin
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Bohlin
  Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Bohlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Bohlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ella Bohlin
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Ella Bohlin
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ella Bohlin
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Ella Bohlin
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Ella Bohlin
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Ella Bohlin
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Ella Bohlin
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Ella Bohlin
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Ella Bohlins val:

 • Klimat
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Ella Bohlin: Brottslighet, klimat och migration är gränsöverskridande och viktiga frågor för vår tid. Det behövs gemensamma krafttag för att säkra ett robust och fossilfritt energisystem, för att komma till bukt med brottsligheten samt för att möjliggöra tryggt EU med sammanhållning.