En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Effie Kourlos

Effie Kourlos (plats 6)

Presentera dig själv

Jag heter Effie Kourlos, 42 år gammal, kommer från Mälardalen men bor sedan drygt tio år i Östersund i vackra Jämtland. Har en dotter som är 10 år och en hund som heter Milou. Är jurist specialiserad på arbetsrätt och sedan drygt två år kommunalråd. Brinner för att skapa en positiv framtidsvision för Sverige med EU som viktig möjliggörare!

Vilket år är du född?

1980

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Östersunds kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och grekiska, en del franska och spanska.

Vad har du för yrke?

Arbetsrättsjurist, kommunalråd sedan 2022

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år vill jag att EU är fredligt, fritt och grönt. Att vi står upp för mänskliga rättigheter och är en kraft som bidrar till fred i omvärlden. Där människor och företag fritt rör sig och verkar över gränserna. Där vi har ställt om till förnybar energi, helt reducerat våra koldioxidutsläpp och där Sverige är ett nav för grön industri och innovation vilket gynnar hela EU och omvärlden.

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder, den första kvinnan som blev utrikesminister och partiledare i Sverige. Karin hade ett stort engagemang för fred, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det är viktigt att ständigt lära sig nytt och omvärdera sina åsikter! Jag har tidigare varit negativ till en svensk anslutning till EU:s gemensamma valutasamarbete men i takt med att omvärlden förändras så kan även argumenten göra det. Därför tycker jag idag att vi ska utreda för- och nackdelarna med en svensk euroanslutning på nytt och värdera frågan på nytt.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Många och blandat! Bland andra Haris Alexiou, Diana Krall, Alicia Keyes och Ludovico Einaudi.

Vilken är din favoritbok?

Läser mycket, gärna biografier. En favorit är Draken i rummet av Gunilla von Platen.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Forrest Gump, Love Actually, Malory Towers med dottern.

Vilken är din favorithobby?

Vara ute i naturen, vandra, åka skidor, all form av kultur, umgås med familj och vänner.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Reser gärna till Grekland där min pappas släkt bor men också till Italien och Frankrike. Skulle gärna vilja vandra sommartid i Alperna.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: ABBA gjorde musik som är precis lika bra idag, absolut en favoritvinnare!

Svar i valkompassen:

Effie Kourlos

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Effie Kourlos
  Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Vi tycker fortsatt att EU ska ha rätt att kontrollera sina yttre gränser och vilka som reser in och ut ur unionen. En fysisk mur eller ett stängsel är dock inte önskvärt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Effie Kourlos
  Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Effie Kourlos
  Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Extra viktig Kvinnors möjlighet till fria och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Vi vill därför att aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna så att alla kvinnor inom EU får tillgång till lagliga och säkra aborter.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: EU är viktigt för freden, friheten och klimatet - men behövs även för ekonomin, jobben och handeln. Sverige tjänar otroligt mycket på EU-samarbetet och unionen ger många fördelar. Dessutom är EU vårat viktigaste klimatverktyg, enbart genom samarbete kan vi sänka utsläppen globalt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Regler för arbetsmarknaden bör skötas av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning. Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer, precis som företagens rätt att välja om man vill teckna kollektivavtal eller inte och bör fortsatt värnas både i Sverige och i EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad. Centerpartiet stödjer inte legalisering av cannabis i Sverige.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas på nationell nivå och inte i EU. Vi värnar äganderätten i skogen och kämpar för det hållbara svenska skogsbruket som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Effie Kourlos
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa. Gruvpolitiken är i första hand ett svenskt ansvar och vi behöver förbättra våra tillståndsprocesser.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Åldersgräns om 15 år bör fortsatt gälla.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Effie Kourlos
  Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: EU måste ha betydligt flexiblare regler för licensjakt och skyddsjakt på varg och andra vilda djur som har varit hotade, men som inte längre är i behov av skydd såsom vitkindad gås och skarv.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Effie Kourlos
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Effie Kourlos
  Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin. Ansiktsigenkänning kan vara ett verktyg vid bekämpning av riktigt grova brott, men bör användas med försiktighet.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Socialpolitik såsom alkoholpolitiken bör fortsatt lagstiftas om på nationell nivå och inte inom EU. Centerpartiet anser att alkoholmonopolet bör behållas av folkhälsoskäl, men reformeras och utvecklas i liberal riktning.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Centerpartiet utesluter inte att Sverige kan behöva införa euron i framtiden. Vi vill dock att en utredning tillsätts först som tydligt belyser för- och nackdelar.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Effie Kourlos
  Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Det är viktigt att EU gemensamt tar till alla de verktyg vi har för att fortsätta att stötta Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Effie Kourlos
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: EU ska kunna hantera många olika hot och risker, inklusive militära. EU behöver fördjupa sitt försvarspolitiska samarbete men det ska komplettera det arbete som sker i Nato.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Effie Kourlos
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Det är inte EU utan medlemsstaterna som har makten att erkänna andra stater. EU ska verka för en tvåstatslösning, och där ingår frågan om erkännande av Palestina.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Det är bra att vara restriktiv mot plattformar som ägs och kontrolleras av auktoritära stater. EU har tagit viktiga steg för att tydliggöra plattformarnas ansvar, sätta regler och motverka desinformation. Denna typ av åtgärder är mer effektiva och demokratiska än införandet av förbud och censur.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: EU har begränsat inflytande över varje lands val av energi- och kraftslag. Att arbeta med standarder och harmoniseringar som kan möjliggöra ny fossilfri teknik är dock alltid positivt, men vare sig EU eller Sverige ska subventionera ny kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Effie Kourlos
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Vi i Centerpartiet tycker att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart. Vi välkomnar ett ökat ekologiskt jordbruk inom EU men det får inte ske på ett sätt där det övriga jordbruket missgynnas eller att det hotar livsmedelsförsörjningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Effie Kourlos
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Effie Kourlos
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Effie Kourlos: Det finns fortfarande mycket att göra i hela EU när det kommer till att öka kvinnors representation och deltagande på arbetsmarknaden. Men varje land måste själva besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Effie Kourlos
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Effie Kourlos
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Effie Kourlos
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Effie Kourlos
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Effie Kourloss val:

 • Demokrati
 • Energi
 • Klimat

Så svarar Effie Kourlos: Jag vill jobba för att EU ska vara fredligt, demokratiskt, öppet och medmänskligt och för att vi ska påverka omvärlden i samma riktning. EU är också vårt viktigaste verktyg i den gröna omställningen. EU är en viktig kraft för att minska vår klimatpåverkan, för grön industrialisering och för omställning till grön energi. Klimatfrågan är i hög grad en energifråga och en möjlighet för Sverige!