En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Dick Erixon

Dick Erixon (plats 3)

Presentera dig själv

Hej! Dick Erixon här. De senaste åtta åren har jag varit redaktör för tidningen Samtiden.nu och parallellt blivit ansvarig utgivare för konservativa nyhetskanalen Riks. I botten är jag redovisningsekonom, har varit ekonomichef i NGO och ekonom hos SJ. Ledig tid ägnar jag gärna åt att ligga i hammocken på landet och läsa en god bok.

Vilket år är du född?

1962

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Redaktör och ekonom

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Bäst vore att EU återgår till att vara en frihandelszon för vårt exportberoende näringsliv. Frihandeln behöver Sverige för att värna välfärden. I övrigt borde all politiska överbyggnad vara frivillig för de länder som vill vara med, inte tvingande påbud. Europa består av många kulturer, olika språk och historia. Dessa ska vi värna genom att tillåta mångfald, inte centralisera i byråkratiskt EU.

Vem är din politiska förebild?

Jag har små byster hemma i bokhyllan av Aristoteles, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Margaret Thatcher och Thorbjörn Fälldin. De har betydelse för mig på olika sätt.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Mitt "nej" till euron i folkomröstningen 2003 står jag fast vid. Mitt "ja" i folkomröstningen om EG/EU 1994 är mer osäkert idag. Då var EU en frihandelszon som jag också idag står bakom. Men med tiden har frihandelszonen kidnappats av politiker som inför detaljreglering som fått gå alldeles för långt. Om än mer makt centraliseras till Bryssel kan folkomröstning om Swexit bli aktuell.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Gillar allt från Beethoven till Bluegrass. Har Louis Armstrongs autograf inramad på väggen.

Vilken är din favoritbok?

"Romarrikets undergång" av Dag Sebastian Ahlander.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Yellowstone med Kevin Costner.

Vilken är din favorithobby?

Vedhuggning

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Vill besöka Florens, Padua, Neapel, Pisa, Rom och andra av renässansens städer i Italien. Så rika på europeisk, västerländsk historia och kultur.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2017 - Portugal - "Amar pelos dois" - Salvador Sobral

Motivering: Denna känsliga och nedtonade ballad bryter av på ett fint sätt från alla ganska likalåtande eller jippo-aktiga bitar.

Svar i valkompassen:

Dick Erixon

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Sverige blir straffat därför att vi redan har lägre utsläpp än de flesta andra länder. Vi var tidigare med miljöinsatser än andra och detta får vi inte räkna oss tillgodo. Svensk elproduktion släpper ut 12 g koldioxid per producerad kWh, vilket kan jämföras med Tyskland som släpper ut 352 g per producerad kwh. Vi kan alltså inte minska lika mycket som de som släpper ut mer.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Dick Erixon
  Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Extra viktig Min och partiets valslogan är "Mitt Europa bygger murar". EU:s yttre gräns måste bevakas mycket hårdare än idag, för att stoppa människohandel, smuggling av vapen och droger. Hittillsvarande majoriteter i EU har vägrat lyssna på detta öra, utan motarbetar starkare gränsskydd. Detta måste omedelbart finansieras för att skydda oss mot våld och kriminalitet.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: De länder som kan vara aktuella är inga mönsterländer. De lider av korruption och de skulle bli bidragstagande länder som Sverige får finansiera. Jag är dock för förhandlingar som tvingar dessa ansökarländer att skärpa sig. Och Ukraina bör ha en särställning, men även dom måste uppfylla villkoren för nya medlemmar.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Abortlagstiftning är fråga för nationella parlament vars mandat bygger på levande demokrati. Och beträffande Sverige stödjer jag den gällande abortlagstiftningen i vårt land.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Dick Erixon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Jag tänker inte nu driva något sådant krav nu, men möjligheten att folkomrösta är ett viktigt maktverktyg för att stärka den svenska rösten i EU. Utvecklingen i unionen går mot allt mer makt till Bryssel. Det är fel. Trenden måste vända. Makt ska återföras nationerna. Om EU går för långt i centralisering måste Sverige kunna ställa frågan till vårt folk om vi vill vara kvar eller lämna.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Digital spaning för att bekämpa grov brottslighet är nödvändigt, men jag vill inte att EU eller någon annan systematiskt övervakar all privat digital kommunikation. Privat kommunikation är en viktig rättighet. De undantag som behöver göras för brottsbekämpning ska stå under rättsstatens granskning så att missbruk inte sker.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Dick Erixon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Svensk arbetsmarknad har en lång tradition av att parterna - fack och arbetsgivare - gör upp. Jag vill inte att EU ska lägga sig i och låta politiker sätta löner. Inte heller här ska makt flyttas från Sverige till Bryssel.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: EU ska inte få makt att tillåta knark i medlemsländerna. I Sverige ska svensk narkotikalagstiftning gälla.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Skogen ska fortsatt vara en nationell fråga. EU ska inte lägga sig i, inte minst därför att de flesta EU-länder saknar större skogar och inte begriper hur ett effektivt och miljömässigt skogsbruk sköts. EU ska inte få utnyttja svensk skog som kolsänka för att andra länder ska slippa vidta egna klimatåtgärder.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Gruvdrift i Sverige är en fråga för Sverige. Jag är positiv till nya gruvor som ger oss metaller och mineraler vi behöver för att minska beroendet av länder långt borta. Det är svensk miljölagstiftning som gör det svårt att öppna nya gruvor. Det åtgärdas genom att riksdagen ändrar och underlättar tillståndsgivningen - inget EU ska lägga sig i.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Jag vill inte höja åldersgränsen. Och det är inte EU som ska bestämma. Bryssel begriper inte den svenska traditionen med EPA-traktor. Bort med tassarna!

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Dick Erixon
  Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Det måste bli lättare att skjuta varg. EU borde inte ha makt i denna fråga, men så som läget är tycker jag det är bra att möjligheterna för svensk vargpolitik ökar när vargens skyddsstatus sänks i EU. Vargar i Sverige är släkt med de ryska vargarna som finns i många tiotusental, så någon fridlysning behövs alls icke.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Dick Erixon
  Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Extra viktig Asylprocessen måste ske utanför EU. Varför? 1) För att få stopp på de farliga båtfärderna över Medelhavet, 2) Stoppa människosmugglarna, 3) De som får avslag - vilket är de allra flesta - inte ska få sätta sin fot i EU-land och sedan hålla sig kvar.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: EU har redan för mycket pengar. Stödet till Ukraina kan finansieras genom att skära ner andra projekt. Det bistånd EU ger ska villkoras med återvändaravtal så att biståndsländer tar tillbaka sina egna medborgare som utvisas.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Frågan ska inte avgöras av EU eftersom arbetsmarknad är en sak för medlemsländerna. Behöver företag arbetskraft med specialkompetens från övriga världen är regelverken upp till dem. Dessutom kan arbetstagare i EU röra sig fritt mellan alla medlemsländer.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Dick Erixon
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Ansiktsigenkänning och biometriska data behövs i kampen mot den växande brottsligheten. Medlemsländerna bör via sina demokratiska institutioner bestämma var gränsen går och att avvägning sker gentemot den personliga integriteten.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Systembolaget fungerar väl i Sverige med stort utbud. Jag vill inte avskaffa det, men undantag måste ges för gårdsförsäljning av öl, vin och starka drycker. Det är en del av vår kultur och våra traditioner.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Svenska folket sa nej till euron i folkomröstning. Den egna valutan och självständiga penningpolitiken gör att Sverige har räntor anpassade till våra ekonomiska villkor. Vi har haft högre ansvarstagande och lägre skuldsättning än i andra länder. Det har varit bra för Sverige. Vi ska inte genom valutaunion tvingas hålla ansvarslösa länders ekonomi under armarna.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Stödet till Ukraina ska vara gåvor från oss, inte giriga lån. Vi ska skänka både militär och humanitär hjälp utan att kräva återbetalning. I EU kan budgetmedel omdisponeras för att sändas till Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Nato ska sköta det militära. EU ska inte lägga sig i. Medlemsländerna behöver avsätta mer till militärt försvar. Och svensk vapenindustri ska kunna utveckla sin samarbete med ökad produktion och fler jobb som resultat.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: I nuläget skulle en palestinsk stat komma att styras av en brutal islamistisk diktatur som förtrycker folket, ökar Irans makt i regionen och lättare skulle kunna genomföra terrorism runt om i världen.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Kina använder förmodligen Tiktok för spioneri mot makthavare och för påverkansoperationer mot västvärldens ungdomar. Därför är det bra att myndigheter och företag begränsar användningen för egen del och att cybersäkerheten stärks. Men ett förbud skulle vara ett ingrepp i yttrandefriheten, som skulle kunna stå modell för förbud mot andra verktyg i framtiden.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Dick Erixon
  Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Extra viktig Energipolitiken är en sak för medlemsländerna själva att besluta om, men här har EU satt upp en klimatpolitik som gynna väderberoende vindsnurror. Självklart borde planerbar kärnkraft, också i form av mindre modulära reaktioner, få samma villkor som andra fossilfria energikällor.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Dick Erixon
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Ekologiskt är naturligtvis bra, men det är främst konsumenterna som på marknaden ska välja vilka livsmedel man köper. Viktigare faktor vid offentliga upphandlingar av mat (till skolor, omsorg mm) är närhetsprincipen. Svenskt jordbruk måste premieras, inte minst av beredskapsskäl. Vår självförsörjningsgrad behöver öka.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Dick Erixon
  Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: Extra viktig Förbudet mot nya bensin- och dieselbilar är galet. Det finns inte tekniska och ekonomiska förutsättningar för enbart elbilar så snabbt. Allt ifrån infrastruktur för laddstolpar till elproduktion brister. Ny kärnkraft måste komma på plats innan transportsektorn kan elektrifieras i så hög grad.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Dick Erixon
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dick Erixon: EU ska inte bli kommunistiskt. Att politiskt sätta löner är något vi undvikit genom svenska modellen där parterna - fack och arbetsgivare - förhandlar. Så ska det fortsätta att vara.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Dick Erixon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dick Erixon: Europa är fullt. Asylkonventionen behöver göras om i grunden. Studier pekar på att 700 miljoner människor skulle ha rätt till asyl enligt nuvarande uttolkningar. Det är en omöjlighet. Länder utanför EU måste bli bättre platser att leva på, så att människor inte har anledning att söka sig till EU.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Dick Erixon
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dick Erixon: Klimatambitionerna är bra, men EU-politiken med trubbiga procentmål är fel väg. Det är genom teknisk utveckling utsläppen kan minska rejält. Och Sverige är redan ett land som släpper ut väldigt lite. Det är inte svenskar som ska plågas med skyhöga elpriser och bränslepriser. Andra länder måste göra sin läxa.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Dick Erixon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dick Erixon: Välstånd och välfärd skapas inte med bidrag från rikare länder. Välstånd bygger varje land genom att göra sin egen ekonomi attraktiv med färre regler, krångel och korruption. Omfördelning genom stöd är ett område där EU-budgeten kan skäras ner rejält.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Dick Erixon
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dick Erixon: Extra viktig Jag vill se en union grundad på enbart frihandelszonen och inre marknaden. Överstatlighet är fel väg. Frivilligt samarbete är rätt väg. Då kan varje land bestämma vilka politiska projekt i Europa man vill vara med i och vilka man avstår ifrån. Det skulle skapa bättre harmoni och samhörighet, istället för ständiga maktkamper då små länder körs över.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Dick Erixons val:

 • Ekonomi

Så svarar Dick Erixon: EU ska vara motor i den ekonomiska utvecklingen genom att underlätta handel mellan länderna. Här är frihandelszonen avgörande för svensk tillväxt och välstånd. Men den politiska påbyggnad som skett på senaste årtionden är skadlig, både för ekonomi och för demokratin. Regleringsivern i Bryssel hotar hela samarbetet. De politiska projekten måste bli frivilliga, inte tvingande.