En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Boriana Åberg

Boriana Åberg (plats 5)

Presentera dig själv

Jag är en seriös, hårt arbetande och lojal person. Till yrket är jag socionom och är tjänstledig från mitt jobb som utredare av barnavårdsärenden. Min uppväxt i en kommunistdiktatur har gjort att jag värdesätter friheten högt. Det är därför jag engagerade mig i Moderaterna för cirka 30 år sedan - för att Moderaterna står för individens frihet och det egna ansvaret.

Vilket år är du född?

1968

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Kävlinge kommun

I vilket land är du född?

Bulgarien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Bulgariska, engelska, ryska

Vad har du för yrke?

Socionom

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

22

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ukraina är medlem i EU tillsammans med länderna på västra Balkan, Moldavien och Georgien. Hoppfulla ungdomar väljer att utbilda sig, arbeta och skaffa familj utan att vara rädda för brottslighet eller klimatförändringar. EUs tillväxt är högst i världen tack vare tillgång till utsläppsfri energi från kärnkraft, fler frihandelsavtal och regelverk som främjar konkurrenskraften.

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

I frågan om euron har min uppfattning varierat över tid.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Magnus Uggla

Vilken är din favoritbok?

Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Livet från den ljusa sidan

Vilken är din favorithobby?

Läsa skönlitteratur

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Till Italien - för kulturens och matens skull.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: Den är tidlös.

Svar i valkompassen:

Boriana Åberg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Jag tycker att den typen av bestraffningar är kontraproduktiva.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: För att kunna ha fri rörelse för människor inom unionen måste vi upprätthålla den yttre gränsen. Det är vi, gemensamt i EU, som ska bestämma vem som ska komma in i EU, inte de hänsynslösa människosmugglarna.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Ja, en utvidgning skapar bättre förutsättningar för fred i Europa. Naturligtvis ska de nya medlemmarna uppfylla alla krav för EU-medlemskap (ex. korruptionsbekämpning, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer etc).

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Varje kvinna ska själv bestämma över sin egen kropp.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Absolut inte. EU-medlemskapet har tjänat oss mycket väl.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Boriana Åberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Brottslingar ska kunna övervakas, men inte hederliga människor.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Avtalsfrihet är en grundläggande princip i en rättsstat.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det är upp till varje medlemsstat att bestämma.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Det är skogens ägare som ska bestämma huruvida skogen ska avverkas eller inte. Äganderätten är helig för mig.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Boriana Åberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Att underlätta för gruvbrytning är bra, men jag tycker inte att frågan ska hanteras på EU-nivå.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det är ingen fråga som EU ska blanda sig i.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Etableringen av vargen i Skåne har orsakat stora skador för djuruppfödare. Antalet vargar i Sverige måste begränsas kraftigt.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Detta kommer att minska incitamentet för ekonomiska migranter att söka asyl och förhoppningsvis stoppa de riskabla transporterna över Medelhavet.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: EU (och dess medlemsstater) är redan världens största biståndsgivare. Det är bättre om utvecklingsländerna får bistånd i form av grön teknik än i andra former.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Boriana Åberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det är en fråga som varje medlemsland bör avgöra själv.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Boriana Åberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Den systemhotande brottsligheten måste bekämpas med alla medel. Myndigheter som polis, tull och gränsbevakning måste ha tillgång till den senaste tekniken utan att det ska vara massövervakning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Systembolagets monopol uppkom under tider då alkoholmissbruket var utbrett i Sverige. Tiderna har förändrats, medborgarna är kapabla att hantera försäljning av alkohol i vanliga butiker utan att riskera folkhälsan.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: På sikt ska vi vara med i euro-samarbetet, men tidpunkten när det ska ske är osäker.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Boriana Åberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: EU ska stödja Ukraina så länge det behövs. Ett bättre sätt än att ta lån är att konfiskera ryska statens (och vissa oligarkers) tillgångar i västeuropeiska banker och använda dessa för en kompensationsfond för Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: EU måste förstärka försvarssamarbetet mellan medlemsländerna för att öka vår motståndskraft i dessa tider då fler krig pågår i vår närhet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Boriana Åberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Tiktok är under granskning av EU-kommissionen för närvarande.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Boriana Åberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Stängningen av kärnkraftsreaktorer i Tyskland och Sverige har gett oss höga elpriser. Det är inte rimligt att vissa länder ska åka snålskjuts på andras bekostnad. Kärnkraften säkrar balansen i elnätet när andra energislag är beroende av väder och vind, är utsläppsfri och gör Europa oberoende av rysk gas.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: EU ska inte påtvinga jordbrukarna odlingsmetoder. För att säkra livsmedelsförsörjningen behöver konstgödsel, växtskyddsmedel, genteknik etc användas.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Boriana Åberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Att förbjuda förbränningsmotorer är inte rätt väg att gå eftersom det stoppar teknikutvecklingen. Bättre att sätta utsläppsgränser för bilarna och på det sättet låta bilindustrin och marknaden finna en lösning.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Boriana Åberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det är fel att ge EU makt över lönesättningen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Boriana Åberg
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Boriana Åberg
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Boriana Åberg: EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Boriana Åberg
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig EU samarbetet handlar inte om omfördelning av resurser. Det är inte bidrag som skapar välstånd utan företagande och innovationer.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Boriana Åberg
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig EU ska enbart syssla med frågor som löses bäst på EU-nivå - som hjälpen till Ukraina, migrationsfrågan, klimatfrågan, brottsbekämpningen, upprätthållandet av EUs yttre gräns och framförhandlande av frihandelsavtal.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Boriana Åbergs val:

 • Klimat
 • Migration
 • Utrikesfrågor

Så svarar Boriana Åberg: Dessa frågor löses bäst på EU-nivå.