En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Beatrice Timgren

Beatrice Timgren (plats 2)

Presentera dig själv

Jag bor på Ekerö med min familj och har varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sedan 2022, aktiv i partiet sedan 2018. Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik och har tidigare arbetat som projektledare inom både fordons- och läkemedelsindustrin. I riksdagen är jag ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. På fritiden njuter jag av att paddla kajak och titta på naturfilmer.

Vilket år är du född?

1989

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Ekerö kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag pratar flytande engelska och lite tyska

Vad har du för yrke?

Civilingenjör i kemiteknik

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU med minskad centralmakt, det behöver ske en förflyttning av mandat och beslutanderätt tillbaka till nationalstaterna. Det är avgörande att EU bevarar sin konkurrenskraft och främjar europeiskt företagande. Jag strävar efter att utmana ambitionen mot en EU-superstat och arbetar för att stoppa ytterligare federalisering, för att främja ett mer demokratiskt och ansvarsfullt EU.

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher, en principfast politiker och kemist som orädd kämpade för sina övertygelser och var före sin tid.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ju mer jag har fördjupat mig i EU-politiken, desto mer har jag blivit övertygad om vikten av att Sverige behåller sitt självbestämmande. Detta gäller särskilt inom klimatpolitiken, där EU ofta tar mer makt än vad som faktiskt gynnar klimatet, och kostnaderna överstiger de faktiska fördelarna

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Musik som får mig att tänka på sommaren.

Vilken är din favoritbok?

"Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning" var den senaste boken jag läste, mycket intressant

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Just nu följer jag den underhållande svenska realityserien "Marko & Irma"

Vilken är din favorithobby?

Umgås med mina barn!

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag vill besöka Azorerna i Portugal för att uppleva blåvalar och knölvalar i deras naturliga miljö.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1991 - Sverige - "Fångad av en stormvind" - Carola

Motivering: Jag var för liten för att komma ihåg när Carola vann med "Fångad av en stormvind", men det är en tidlös låt som fortfarande spelas idag

Svar i valkompassen:

Beatrice Timgren

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: EU:s klimatmål är idag inte realistiska och de flesta medlemsländer har inte möjlighet att kombinera måluppfyllelse med bevarad konkurrenskraft, tillväxt och folklig acceptans. Att straffa länder för de inte löser ut en omöjlig ekvation är inte rimligt.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Beatrice Timgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Extra viktig EU behöver skydda den yttre gränsen i högre utsträckning än vad som sker idag, vi vill se att Frontex uppdrag stärks. Att skydda den yttre gränsen handlar både om EU:s interna säkerhet men vi vill också stoppa den människosmuggling som ofta slutar i tragedier på bland annat Medelhavet.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: För att det ska bli aktuellt att utvidga EU behöver de länder som vill ansluta sig ha en god ekonomi och en stabil demokrati så att deras medlemskap gynnar unionen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Vi står upp för kvinnors rätt till abort och vill värna den svenska aborträtten. Att reglera detta på EU-nivå riskerar att bli en kompromiss som försämrar den lagstiftning vi har i Sverige idag.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Att folkomrösta om att lämna EU kan bli ett alternativ om det inte längre finns en folklig acceptans för svenskt medlemskap. Vi vill ta bort skrivningarna om EU-medlemskap ur grundlagen, det är viktigt ur en förhandlingssynpunkt att Sverige inte är fastlåsta till ett medlemskap om det inte längre gynnar Svenska intressen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Övervakning ska inte ske på EU-nivå, däremot ska respektive nationalstat själva besluta om regler för övervakning av digital kommunikation vid misstanke om brott. Vi är för ett samarbete mellan olika länder för att effektivt bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Beatrice Timgren
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Nej, vi vill inte att EU ska in och reglera kring detta, det riskerar att underminera den svenska modellen vilken fungerar mycket bra i Sverige.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Respektive land ska få avgöra i vilken utsträckning cannabis ska tillåtas.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Extra viktig Nej, svensk skog är en svensk angelägenhet. vi vill värna äganderätten hos de 300 000 svenskar som äger skog. vi har ett välfungerande skogsbruk med hög miljöhänsyn och skogsråvaran är viktig för att EU ska klara omställningen till fossilfria material.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Vi vill att det ska bli enklare att öppna gruvor i Sverige, idag är tillståndsprocesserna alldeles för långa och komplicerade. Däremot vill vi inte att EU ska reglera detta utan utvinning av våra naturresurser är en nationell angelägenhet.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: EU ska inte reglera åldersgränsen för EPA-körkort, Sverige är ett glesbefolkat land med stora avstånd och för de som bor på landsbygden är möjligheten för unga att ta sig fram på egen hand med EPA ibland en förutsättning för att lösa familjens logistik. Dessutom tar ingen EPA'n ner till övriga Europa så det är ingen fråga för Bryssel.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Beatrice Timgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Vi är för att öka avskjutningen på varg men det är en fråga som EU inte ska reglera utan frågor som rör jakt och förvaltning av vilket är en nationell fråga och inget som EU ska besluta om.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Beatrice Timgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Extra viktig Ja detta är ett förslag som vi står bakom. Det kommer att minska incitamenten för människosmuggling och underlättar utvisning av de individer som inte har rätt skäl att vistas inom EU.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Nej, EU ska inte lägga mer pengar på bistånd, det är svårt att kontrollera och följa upp att biståndspengarna verkligen går till syften och organisationer vars verksamhet vi vill stödja.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Det ska vara möjligt att rekrytera kvalificerad arbetskraft från tredje land men det ska användas när företag är i behov av spetskompetens som inte går att rekrytera inom EU. Inte som idag, ofta förtäckt människosmuggling eller ett sätt för människor utan asylskäl att komma till EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Beatrice Timgren
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Det ska vara tillåtet men AI ska inte regleras på EU-nivå då en unionsövergripande reglering riskerar att kränka nationalstatens suveränitet och hindra teknikutveckling och innovation.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Vi vill tillåta gårdsförsäljning men ser i övrigt att Systembolaget och det upplägg kring alkoholförsäljning vi har idag fungerar väl och har ett starkt stöd i samhället.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Den svenska kronan och vår nationella finanspolitik har tjänat oss väl. Att gå med i euro-samarbetet ser vi riskera att svenska skattebetalare i än högre grad får betala för andra medlemsländers misskötta finanspolitik.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Nej, EU ska inte ta fler lån, vi är starkt emot en ökad skuldsättning utan vill att EU ska ha ett starkt stöd till Ukraina men inom ramen för EU:s befintliga budget, som alltså får omfördelas för att EU:s stöd till Ukraina ska kunna finansieras.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: EU ska inte ägna sig åt försvarspolitik, där har vi nu gått med i Nato för att stärka vår försvarsförmåga.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Nej, vi ser att man bör överväga att dra tillbaka Sveriges erkännande av Palestina. En palestinsk stat riskerar att styras som en islamistisk stat vilket skulle försvåra säkerhetsläget i området ytterligare.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Generellt är vi emot fler EU-förbud, sen är frågan om europeiska säkerhetsintressen relevant och behöver beaktas och frågan behöver utredas vidare. I dessa fall är det viktigt att följa säkerhetspolisens rekommendationer.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Beatrice Timgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Ja, tillgången på planerbar fossilfri energi är en absolut förutsättning för att EU ska kunna minska utsläppen och lyckas med de omfattande elektrifieringsprojekt av samhället som pågår. För att värna europeisk konkurrenskraft behöver vi också säkra tillgången på billig el.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Beatrice Timgren
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Extra viktig EU ska inte reglera hur stor del av jordbruket som ska vara ekologisk produktion, det kommer marknaden att reglera på egen hand. Vårt omvärldsläge gör det viktigt att värna primärproduktionen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Beatrice Timgren
  Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: Ja det är ett bra förslag, EU ska inte besluta om vilken teknik som får användas. Dessutom tror vi att det är svårt att få till den utbyggnad av elnät, laddinfrastruktur och inte minst den tillgång till el som krävs för att så snabbt öka andelen elbilar i fordonsflottan.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Beatrice Timgren
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Beatrice Timgren: För oss är det självklart att män och kvinnor ska ha samma lön för lika arbete, men det är inte en fråga för EU att hantera.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Beatrice Timgren
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Beatrice Timgren: Stora delar av EU har idag omfattande problem orsakade av en ansvarslös migrationspolitik och det är av yttersta vikt att EU nu för en restriktiv asylpolitik. Människosmugglare har haft goda tider och många människoliv har gått till spillo. EU behöver styra upp detta, här ser vi att transitcenter utanför EU:s gränser är ett effektivt verktyg för att komma till rätta med de utmaningar som finns.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Beatrice Timgren
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Beatrice Timgren: EU ska ha en klimatpolitik som främjar europeisk konkurrenskraft och skapar tillväxt hos europeiska företag. Välmående företag kommer att ha kvar verksamhet och produktion inom unionens gränser vilket är bra för klimatet. Dessutom har lönsamma företag kapital att satsa på utveckling och innovation vilket är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Beatrice Timgren
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Beatrice Timgren: Vi vill se en minskad EU-budget, kortsiktiga stöd ökar inte välstånd och tillväxt. Alla medlemsländer behöver ta ansvar för att skapa förutsättningar som gynnar landet och inte förlita sig på bidrag. Bidragsystem göder ineffektivitet och korruption vilket såklart inte ger några positiva effekter på varken kort eller lång sikt.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Beatrice Timgren
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Beatrice Timgren: Extra viktig EU ska ha mindre inflytande än idag då EU tenderar att öka sitt inflytande på alla tänkbara sätt och nu ägna sig åt frågor som inte alls var på dagordningen när Sverige anslöt sig till unionen. När EU tar makten över allt fler områden flyttas makten långt från folket vilket underminerar demokratin.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Beatrice Timgrens val:

 • Demokrati
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Beatrice Timgren: EU har idag stora utmaningar med gränsöverskridande organiserad brottslighet och det är ett problem som måste lösas av unionens medlemsländer tillsammans. När det är löst hoppas vi att EU ska kunna fokusera mer på att få till stånd en konkurrenskraftig inre marknad och att demokratin stärks av att mer makt kan flyttas tillbaka till nationalstaterna.