En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Arba Kokalari

Arba Kokalari (plats 4)

Presentera dig själv

Jag är Europaparlamentariker sedan 2019, småbarnsmamma och brinner för frihet, demokrati och ett enat Europa. Jag vill ta frihetskampen för Europa och göra Sverige säkrare. Stödet till Ukraina behöver öka och sanktioner mot Putintrogna skärpas. Vi måste skydda våra fri- och rättigheter genom att stoppa desinformation online, öka säkerheten online och grundlagsskydda aborträtten i EU.

Vilket år är du född?

1986

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Nacka kommun

I vilket land är du född?

Albanien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, albanska och lite franska.

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill att Sveriges framtid ska vara i ett Europa där vi har fred, frihet och säkerhet. Att vi tillsammans har minskat klimatutsläppen, bekämpat Putin och Ukraina är med i EU, aborträtten har grundlagsskyddats i EU och våldet mot kvinnor är ett minne blott. Europa har blivit världens motor för grön tillväxt, digitalisering och AI.

Vem är din politiska förebild?

USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej. Däremot har jag stärkts i min uppfattning om att vi behöver stärka EU:s samarbete inom försvar och säkerhet och öka vår gemensamma beredskap och digitala säkerhet mot cyberhot och hacking.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

ABBA och Coldplay

Vilken är din favoritbok?

Jag har inte hittat min favorit än.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

The Dark Knight Rises (Batman)

Vilken är din favorithobby?

Sjunga i kör och spela piano.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag gillar sol och bad. Spanien och EU-kandidatlandet Albanien är två favoriter.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: Genom sin Eurovisionvinst satte ABBA Sverige på världskartan som ledande musiknation och banade vägen för det svenska musikundret. Det var också ABBA som väckte mitt musikintresse som barn och att jag sedan gick i musikskola under hela min uppväxt.

Svar i valkompassen:

Arba Kokalari

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Om länder bryter mot EUs lagar och regler kommer EU-kommissionen och EU-domstolen att agera.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Arba Kokalari
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: En stark kontroll vid yttre gräns är avgörande för mer ordning och reda i migrationen och för EUs inre säkerhet. Därför tycker vi att satsningar på fysisk gränsinfrastruktur är en viktig del i att öka kapaciteten i EUs gränskontroll.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Om inte EU finns i närområdet kommer andra aktörer, som Ryssland och Kina, flytta fram sina positioner. Därför är EUs utvidgningspolitik viktig för att säkra fred och välstånd på vår kontinent. Samtidigt är det viktigt att alla kandidatländer uppfyller de höga medlemskraven. På sikt har Ukraina och länderna på västra Balkan en självklar plats i Europasamarbetet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Extra viktig För mig och Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar. Kvinnors rätt till sin kropp och liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför vill vi att rätten till abort hör hemma i EUs motsvarighet till grundlag. Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer. Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Arba Kokalari
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: EU-medlemskapet gör Sverige till ett starkare, friare och säkrare land. EUs inre marknad är grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags överlevnad. Att lämna EU vore förödande för vår ekonomi samt för svenska jobb. EU en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Polisen ska med kraft kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Hederliga människor ska ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster. Därför var jag med och stoppade lagförslaget "Chat control".

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Jag värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen med självständiga parter och tycker inte det här är en fråga för EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Arba Kokalari
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Jag står bakom den svenska lagstiftningen och är emot att legalisera cannabis. Varje medlemsland väljer om man vill straffbelägga eget bruk av cannabis eller inte.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Arba Kokalari
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Den svenska skogen är ett av våra främsta verktyg i klimatarbetet. Det gäller även det aktiva skogsbrukets roll i att binda koldioxid och ersätta fossila produkter med biobaserade. Att dramatiskt öka kraven på kolsänkan i skog och mark riskerar att hämma skogsbrukets viktiga roll i klimatarbetet och oproportionerligt drabba Sverige som skogsnation.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Sverige har en stark historia av gruvbrytning och flera av världens främsta gruvbolag finns här. Tack vare upptäckten av betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kiruna finns goda möjligheter att utveckla utvinningen av de metaller som klimatomställningen och elektrifieringen kräver.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Arba Kokalari
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Jag vill värna ungas möjlighet att köra EPA-traktor, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Jag och Moderaterna har från början arbetat hårt i EU-parlamentet för att stoppa höjningen och bevara nuvarande åldersgräns.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Vi moderater har varit med och lyckats få till stånd en ny linje där EU-parlamentet nu efterfrågar en ändring av vargens skyddsstatus till förmån för hållbar jakt- och viltförvaltning. Det arbetet kommer vi fortsätta, för att se till att vi nu går från ord till handling. Artskyddet ska bygga på vetenskaplig grund och vara uppdaterat. När ett bestånd ökar, behöver skyddsstatusen omvärderas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Arba Kokalari
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Majoriteten av de som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Till stor del drivs också migrationen till EU av hänsynslösa smugglare. Detta måste förändras. Vi vill därför utöka samarbetena med länder i EUs närområde. Center utanför Europa kan vara en del i en sådan politik, även om flera detaljer måste klargöras.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare. Det är bra och EU ska fortsatt vara ambitiös. Samtidigt måste fler aktörer bidra. Moderaterna vill därför att EU ska verka för en breddad givarbas och se till att involvera den privata sektorn mer i det internationella biståndsarbetet.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Kompetensbrist är ett hinder för tillväxt och växande företag. Därför behöver det finnas goda möjligheter att rekrytera experter och högkvalificerad arbetskraft till Europa. Samtidigt måste det vara upp till varje medlemsland att själv avgöra storleken på eventuell arbetskraftsinvandring.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Arba Kokalari
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Extra viktig Jag och moderaterna kämpade framgångsrikt för att EUs nya AI-regler ska tillåta polisen få använda AI för att stoppa ett pågående terrorbrott och gängbrott. Polisen behöver rätt verktyg och den nya tekniken för att bekämpa den systemhotande kriminaliteten. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet, det handlar inte om massövervakning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Extra viktig Jag vill avskaffa det förlegade alkoholmonopolet. På kort sikt vill jag se utökade öppettider på Systembolaget och att gårdsförsäljning blir tillåtet.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Arba Kokalari
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Att införa euron är för närvarande inte aktuellt. Eurosamarbetet måste bli mer stabilt och länderna som redan är medlemmar måste följa regelverket samt bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi moderater är beredda att ompröva vår hållning om euron på allvar skulle stärka svensk ekonomi och inte riskera att belasta svenska skattebetalare, samt om det finns ett brett folkligt stöd för det.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Arba Kokalari
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: EU ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Inte minst med omfattande ekonomiskt stöd. Däremot bör det inte ske främst med belåning, då det riskerar att EU utvecklas till en skuldunion. Det är varken bra för europasamarbetet eller Ukrainas framtid.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Extra viktig EU är inte och bör inte bli en militär allians. Däremot kan EU utgöra ett viktigt komplement till Nato genom att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete för att bättre stödja medlemsländernas motståndskraft i allt från hybridkrigföring, cyberförsvar och militär rörlighet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: EUs arbete ska riktas mot att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida, i samverkan med bland annat FN och regionala aktörer.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Jag har som EU-parlamentets förhandlare tagit fram nya digitallagen (DSA), som ställer hårda krav på sociala mediejättar som Tiktok att ta ned olagligt innehåll och desinformation. Moderaterna har just nu inte något förslag om att förbjuda Tiktok i EU. Ska företag stängas ner måste det ske rättssäkert och på en rättslig grund. Däremot bör alla användare ta sin egen informationssäkerhet på allvar.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Arba Kokalari
  Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Extra viktig Varje land bestämmer sin energimix. Samtidigt är kärnkraft tillsammans med det förnybara avgörande för att fasa ut smutsig kolkraft, klara klimatomställningen, elektrifieringen och tillväxten. På sikt kan mer kärnkraft leda till lägre elpriser. Vi moderater har arbetat hårt för att kärnkraften ska klassas som hållbar och strategiskt viktig i EU. Det öppnar upp för investeringar i kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Arba Kokalari
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Konsumenter som vill välja ekologiskt och jordbrukare som vill odla ekologiskt bör få bättre förutsättningar att göra det. Däremot ska EU inte påtvinga jordbrukare ekologisk odling. Det viktigaste är att Europa har ett levande lantbruk och stabil livsmedelsförsörjning.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Arba Kokalari
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Utfasningen av bilar med förbränningsmotorer som en mycket viktig del i omställningen av fordonsflottan, där många svenska företag ligger i framkant, och står bakom beslutet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Arba Kokalari
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arba Kokalari: Minskade löneskillnader mellan könen är en mycket viktig målsättning för ett jämställt samhälle. Däremot tycker jag inte att frågor om svenska löner ska beslutas av EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Arba Kokalari
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arba Kokalari: Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Moderaterna har därför arbetat hårt för att EU ska få kontroll på invandringen. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och samarbeta mer med länderna i EUs närområde för en lägre invandring till Sverige och Europa.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Arba Kokalari
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arba Kokalari: Med EUs nya klimatlag har vi tagit det historiska beslutet att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 och EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det står Moderaterna bakom. Det viktiga nu är att diskutera hur klimatmålen ska uppnås. I det arbetet måste vi säkerställa svenska intressen och villkor kring kärnkraften, vår skog och industri.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Arba Kokalari
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arba Kokalari: Europasamarbetet är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Jag vill styra om de stora ekonomiska transfereringarna i EU-budgeten, de så kallade regionalstöden, till områden som brottsbekämpning och säkerhet, forskning, AI-utveckling och klimatomställning.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Arba Kokalari
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arba Kokalari: EUs fokus ska ligga på att lösa gemensamma frågor som Sverige och övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet. EU ska däremot inte detaljstyra sådant som vi i Sverige sköter bättre själva.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Arba Kokalaris val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Lag och ordning

Så svarar Arba Kokalari: EU:s viktigaste uppgift är att stoppa Rysslands krig i Ukraina, stärka Europas säkerhet för att skydda vår fred och frihet. Jag vill att EU skickar mer stöd till Ukraina, stryper Putins krigskassa genom sanktioner, bygger ut kärnkraften och minskar krångel för grön teknik. För att garantera våra demokratiska fri- och rättigheter vill jag jobba för att grundlagsskydda aborträtten i EU.