En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Anna Maria Corazza Bildt

Anna Maria Corazza Bildt (plats 2)

Presentera dig själv

Jag är europé i ordets alla bemärkelser. Sverige är mitt älskade hemland sedan 25 år. Jag är en brobyggare mellan norra och södra Europa och är en orädd liberal. Jag har sett krig på väldigt nära håll på nittiotalet i det belägrade Sarajevo. Jag har varit Europaparlamentariker för tio år. Jag är stolt att vara svartlistad av Putin sedan många år. Jag står upp när det blåser för Sverige i Europa.

Vilket år är du född?

1963

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Italien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Franska, italienska, engelska, spanska, tyska.

Vad har du för yrke?

Företagare och barnrättsaktivist

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett fritt och enat EU där Ukraina är medlem.2034 har vi en gemensam säkerhetspolitik för att främja fred, vi har ställt om till grön tillväxt, satsar mer på konkurrens och frihandel och hänger med USA och Kina i digitalisering. Alla EU-länder respekterar rättsstaten, aborträtten, HBTQI-rättigheter och skyddar barn på nätet. Sverige har infört euron och EU har en gemensam polisstyrka.

Vem är din politiska förebild?

Juliia Navalnaja. En stark och karismatisk kvinna som med mod och kraft, kunskap och erfarenhet har stått upp mot Putins korrupta regim och offrat sitt livs kärlek för frihet och demokrati.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har alltid drivit en liberal politik i Europaparlamentet och har inte ändrat mina åsikter.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Eddie Oliva

Vilken är din favoritbok?

Siddhartha: en indisk berättelse från Hermann Hesse

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Krig och Fred av Sergei Bondarchuk. Om Napoleonz krig i Ryssland, baserad på Leo Tolstoy boken.

Vilken är din favorithobby?

Laga italiensk mat

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: Det är konst och hantverk i sång och musik. Förmedlar både energi, hopp, positivitet och gemenskap.

Svar i valkompassen:

Anna Maria Corazza Bildt

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Anna Maria Corazza Bildt
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Anna Maria Corazza Bildt
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Anna Maria Corazza Bildt
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Anna Maria Corazza Bildt
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Anna Maria Corazza Bildt
  5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Anna Maria Corazza Bildts val:

 • Demokrati
 • Ekonomi
 • Lag och ordning