En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Andreas Ahlqvist

Andreas Ahlqvist (plats 8)

Presentera dig själv

Som person så har jag en bred arbetslivserfarenhet som spänner från industrin till försäljning, egenföretagande inom säkerhetsbranschen och ledarskap. Detta är såklart något som gynnar mig då jag haft många erfarenheter innan jag klev in i politiken. En fråga som särskilt engagerar mig på EU-nivå är europeisk konkurrenskraft i en värld där Europa riskerar hamna på efterkälken.

Vilket år är du född?

1973

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Halmstads kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska, något nederländska.

Vad har du för yrke?

Kommunråd, företagare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett EU som fokuserar på den inre marknaden, på yttre gränsskydd och som på allvar hedrar subsidiaritetsprincipen. Det är av yttersta vikt att mer makt flyttar hem till de nationella parlamenten.

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill för hans fantastiska ledarskap i svåra tider samt Jimmie Åkesson för hans outtröttliga engagemang.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Egentligen inte. I korthet, samarbete är bra men överstatlighet är dåligt.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Allt inom jazz & Sabaton

Vilken är din favoritbok?

Röde Orm av Frans G Bengtsson

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Star Wars, originalfilmerna

Vilken är din favorithobby?

Skytte & vandring

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Österrike för naturens skull.

Svar i valkompassen:

Andreas Ahlqvist

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Extra viktig Nuvarande uppsatta mål är orealistiska och kommer på ett orimligt sätt att drabba medlemsländerna.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Andreas Ahlqvist
  Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Extra viktig Ett effektivt yttre gränsskydd är en absolut förutsättning för den fria rörligheten inom unionen.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Andreas Ahlqvist
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: En utvidgning måste föregås av en lång process där kandidatländer anpassar sig till övriga länder och uppfyller de krav som finns.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Andreas Ahlqvist
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Aborträtten är mycket viktig. Men den är en fråga för de nationella parlamenten och inget som skall beslutas på EU-nivå.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Andreas Ahlqvist
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: På sikt kan detta bli aktuellt om inte maktöverföringen till EU bromsas.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Integriteten är för viktig. Dock kan det såklart vara aktuellt vid misstanke om brottslighet samt misstanke om medlemskap i kriminella gäng.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Andreas Ahlqvist
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: I Sverige skall svenska regler gälla. Det är en modell som gynnat oss väl och som skall beslutas i Sverige och inte i EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta är en fråga för riksdagen och inte för EU. Det vore olyckligt om EU fick makt över den svenska narkotikalagstiftningen.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta är en fråga för riksdagen och inte för EU. Detta finns inte i fördragen och vi måste hålla emot när EU på omvägar försöker tillskansa sig makt här.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta är en fråga för riksdagen och inte för EU.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta är en fråga för riksdagen och inte för EU. Jag står fullt bakom att våra ungdomar skall kunna ha ett motorintresse samt kunna transportera sig på ett rimligt sätt.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Andreas Ahlqvist
  Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Det är såklart positivt men frågan skall i grunden hanteras i riksdagen och inte i EU.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Andreas Ahlqvist
  Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Extra viktig Det är helt väsentligt att denna fråga styrs upp och migrationstrycket mot EU minskar.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Det finns stora behov på hemmaplan och det kan med fog ifrågasättas huruvida biståndsprojekt verkligen gör skillnad i långa loppet.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Andreas Ahlqvist
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Det skall i sin helhet styras av de behov som finns inom respektive medlemsland.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Andreas Ahlqvist
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta kan vara bra. Inskränkningen i den personliga integriteten måste dock värnas och tydliga regleringar måste finnas på plats. Dessa beslut måste fattas av de nationella parlamenten.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Andreas Ahlqvist
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: I princip så bör svensken behandlas som en vuxen människa och få köpa sitt vin eller sin öl samtidigt som man veckohandlar.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Kronan tjänar oss väl och vi bör kvarstå vid den. Vi bör dessutom inte lämna ifrån oss makten över vår egen penningpolitik.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta kommer bli ett första steg i strävan att införa EU-skatter och det är något som verkligen inte är önskvärt. Ökat stöd bör däremot ges. Dock inom de ramar som finns.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Nato finns som mellanstatligt samarbete och det räcker gott. Sverige och övriga medlemsländer bör dock såklart öka sin militära förmåga och därefter vidmakthålla den på hög nivå. Utöver detta så bör vi såklart se till att vår mycket kompetenta försvarsindustri ges de bästa möjligheter att utvecklas ytterligare.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Under rådande omständigheter borde inte heller Sverige göra det.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Andreas Ahlqvist
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Generellt sett så bör man vara försiktig med förbud. Sett till Tiktoks koppling till Kina så kan det dock vara rimligt. Beslutet bör i så fall fattas på nationell nivå. Givet den teknologiska utvecklingen går det ju dock ofta snabbt att hitta ett sätt att komma runt en blockering varför ett förbud sannolikt skulle bli helt tandlöst.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Andreas Ahlqvist
  Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Generellt en fråga för de nationella parlamenten men i detta fallet bra.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Mer mark kommer bli tvunget att användas för att säkerställa livsmedelsproduktionen i en tid då denna behöver öka.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Andreas Ahlqvist
  Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Orimligt att anta att det går att genomföra utan stora negativa konsekvenser.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Andreas Ahlqvist
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta är en fråga för riksdagen och inte för EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Andreas Ahlqvist
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Ahlqvist: Detta bör begränsas så mycket bara går. Helst en nollvision.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. Andreas Ahlqvist
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Ahlqvist: De mål man satt upp kommer utan tvivel att misslyckas. Skulle man likväl driva igenom dem så kommer de ekonomiska konsekvenserna bli omfattande i medlemsländerna.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Andreas Ahlqvist
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Ahlqvist: Extra viktig Nuvarande system kommer falla om inte "rika" länder känner att det finns rimlighet i hur kostnader bärs.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Andreas Ahlqvist
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Ahlqvist: Extra viktig I en ideal värld så flyttas den mesta makten hem till medlemsländerna.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Andreas Ahlqvists val:

 • Energi
 • Lag och ordning
 • Migration