En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Alice Bah Kuhnke

Alice Bah Kuhnke (plats 1)

Presentera dig själv

Jag arbetar som EU-parlamentariker och var innan dess kultur-och demokratiminister och riksdagsledamot. Jag pluggade statsvetenskap och efter att ha jobbat i flera år inom både det privata näringslivet och civilsamhället valde jag att gå in i politiken för att ta ansvar och omvandla mina värderingar till politik.

Vilket år är du född?

1971

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och jag förstår en del franska.

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett Europa som är jämställt, rättvist och hållbart. Ett EU där vi lyckats att ställa om samhället och mött klimatutmaningen, skyddat naturen och räddat demokratin. Ett Europa där de fattigaste får mest stöd och hjälp i klimatomställningen och där vi utjämnat inkomstklyftorna - helt enkelt ett Europa där alla människor ges förutsättningar att leva goda och fria liv.

Vem är din politiska förebild?

Alla som vågar tro på att en annan värld är möjlig, som inte köper de högerextremas förenklade världsbild, som lyssnar till vetenskapen, som inte vänder kappan efter vinden och kämpar!

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, jag har till viss del ändrat min syn på vapenexporten. Efter Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina blev det uppenbart att vi på alla sätt måste stötta Ukrainas rätt till självförsvar.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Det är omöjligt att välja en låt bland all den fantastiska musik som finns!

Vilken är din favoritbok?

Aniara av Harry Martinson

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

West Wing (Vita Huset) och Hotell Romantik

Vilken är din favorithobby?

Att lägga pussel.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Italien, för maten, maten, maten!

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: Få låtar får mig på bättre humör och stoltheten när Loreen vann visste inga gränser!

Svar i valkompassen:

Alice Bah Kuhnke

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Extra viktig Ja, och straffen ska verka motiverande för länderna att anstränga sig ytterligare för att nå klimatmålen. Samtidigt får inte de ekonomiska påföljderna slå fel, ofta är det EU:s fattigaste länder som har svårast att ställa om. Varje EU-land som missar klimatmålen är ett misslyckande för hela EU, och därför måste EU se till att satta mål är tuffa för respektive land, men möjliga att uppnå.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: EU:s pengar ska inte läggas på att bygga gränsstängsel eller murar. Pengarna behövs till annat! Att diskutera om EU ska bygga stängsel och vem som ska finansiera det är dessutom att flytta fokuset från de verkliga utmaningar som EU står inför. Istället ska vi se till att alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för migrationen, och att EU bidrar till en värld där färre tvingas på flykt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Alice Bah Kuhnke
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Utvidgningspolitiken är ett av EU:s starkaste verktyg för att säkra fred, välstånd och grundläggande rättigheter och värderingar på den europeiska kontinenten. Vi ska samtidigt inte tumma på de krav vi ställer på nya medlemsländer, dvs de så kallade Köpenhamnskriterierna som måste uppfyllas. De är av största betydelse för att EU ska fungera.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Extra viktig Vi måste garantera rätten till abort i hela EU. Idag är aborträtten hotad eller begränsad i flera medlemsländer. Ingen i EU ska nekas valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet. För mig är aborträtten en grundläggande rättighet som måste grundlagsskyddas på EU-nivå.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Nej, Europa står inför stora utmaningar, inte minst Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den eskalerande klimatkrisen. Vi har många gemensamma problem som löses bäst gemensamt. Vi måste samarbeta mer, inte vara 27 stater som drar i 27 olika riktningar. Folkomröstning är ett bra verktyg för den här typen av frågor, dock har Sverige redan haft en sådan.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: EU ska inte ägna sig åt massövervakning av oskyldiga medborgares privata kommunikation. Jag är emot massövervakning av privat kommunikation utan brottsmisstanke och domstolsbeslut i det enskilda fallet. EU-medborgare har rätt till integritet och det vore dessutom ineffektivt att övervaka all kommunikation. Det bidrar inte till att fler brott klaras upp, vilket också är en prioritet för mig.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Respekten för fackliga rättigheter ska skärpas i EU. Arbetare på samma arbetsplats ska ha rätt till lika lön oavsett vilket EU-land arbetarna kommer ifrån och det ska gälla jämlika villkor för svenska och utländska företag på den inre marknaden.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Miljöpartiet vill inte legalisera cannabis, då vi bedömer att det skulle öka tillgängligheten till cannabis i samhället. För att minska missbruket och beroendet av cannabis och andra droger så är det viktigt med förebyggande sociala insatser liksom att hjälpa människor ut ur missbruk.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Extra viktig EU måste arbeta gemensamt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och öka naturens klimatnytta. Vi vill göra det globalt antagna målet att skydda minst 30 procent av landytan till 2030 till EU-lag. Varje EU-land ska utifrån nationella förutsättningar välja vilka områden som skyddas och hur stödsystemen utformas. Politiken måste göra det mer lönsamt för skogsägare att bidra med klimatnytta.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Miljöpartiet anser att öppnandet av nya gruvor endast bör ske efter gedigen undersökning av miljöpåverkan, med full respekt för principen om lokalbefolkningens fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden och med full respekt för urfolket samernas rättigheter. Gruvor behövs, men den potentiella nyttan av nya gruvor måste vägas mot påverkan på natur och människor och ska inte beslutas lättvindigt.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Miljöpartiet tycker att åldersgränsen för att ta EPA-körkort fortsatt bör vara 15 år.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi vill att vargen och andra vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar. Den svenska vargstammen lider av inavel, den är isolerad, och med några hundra individer är den långt ifrån långsiktigt livskraftig. Vi vill därför inte att EU ska ändra skyddet av vargen och öppna upp för ökad jakt.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Asylcenter i tredjeland är inhumant, dyrt och ineffektivt. Vi förespråkar inte ett system som inte kommer att fungera och som dessutom syftar till att EU-länderna ska ta så lite ansvar som möjligt för människor på flykt. Förslag om asylcenter i tredjeland är oförenliga med både flyktingkonventionen och EU-rätten. Asylrätten ska värnas.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi vill att minst 1 procent av EU:s BNI går till globalt bistånd, som utgår ifrån feministisk utrikespolitik och grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Biståndet ska utgå från behovet hos mottagarna, inte baseras på egna intressen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Kompetensförsörjningen är avgörande för vår näringslivsutveckling och konkurrenskraft och för att upprätthålla en god välfärd och samhällsservice. Idag råder kompetensbrist och arbetskraftsbrist i delar av Sverige. Att EU kan attrahera arbetskraft från länder utanför EU är avgörande för en stark samhällsutveckling inom EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi ska självklart ha verktyg för att bekämpa allvarlig brottslighet, men att tillåta att AI används för massövervakning är inte vägen att gå. Vi är positiva till att EU nu har en AI-lag som innehåller ett generellt förbud mot ansiktsigenkänning i realtid, med ett fåtal begränsade undantag.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: De skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi vill därför ha kvar Systembolagets alkoholmonopol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Sverige bör inte införa euron som valuta. Miljöpartiet respekterar folkomröstningsresultatet som blev ett nej. Sverige tjänar på att kunna bedriva en självständig penningpolitik anpassad efter Sveriges ekonomiska förhållanden.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Alice Bah Kuhnke
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Så länge det behövs ska EU stötta Ukraina humanitärt, ekonomiskt och militärt i kampen mot Ryssland. I första hand med befintliga medel och det som medlemsstaterna bidrar med finansiera stödet, men om det krävs kommer vi överväga lån. Det är också viktigt att stoppa pengaflödet till Putins krigsmaskineri genom importen av gas, olja och uran från Ryssland till EU länder. Att det fortgår är en skam.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: I nuläget behöver EU:s medlemsländer stärka sin försvarskapacitet på grund av det säkerhetspolitiska läget och detta bör EU bidra till. Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla det militära samarbetet på mellanstatlig nivå med andra medlemsstater inom EU. Vi står bakom den nuvarande gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, inklusive EU:s fredsinsatser och internationell krishantering.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser. Vi verkar för en rättvis fred och för ett självständigt och demokratiskt Palestina. Ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel. Vi förordar en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Alice Bah Kuhnke
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Miljöpartiet har inget förslag om ett förbud, men vi anser att det är mycket viktigt att följa hur användares data hanteras, särskilt med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i världen. Känsliga uppgifter ska aldrig hamna i fel händer och vi ska värna människors integritet. Men som utgångspunkt ska människor ha fri tillgång till internet, så om det ska begränsas måste det göras väl genomtänkt.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Beslut om ett land ska bygga ut kärnkraft eller inte är nationell kompetens och inte EU-politik. Miljöpartiet tycker att det är av största vikt att EU inte skapar oförtjänta fördelar för kärnkraft gentemot förnybar energi. Det riskerar snedvrida konkurrensen och försena klimatomställningen. Kärnkraften är dyr, tar decennier att bygga och kan aldrig göras hållbar och cirkulär.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Extra viktig EU:s jordbrukspolitik måste göras om i grunden. Småskaligt och ekologiskt jordbruk ska gynnas, inte storskaligt och industriellt. EU:s pengar ska riktas mot de lantbrukare som ligger i framkant på miljöområdet och bidrar till klimatmål, biologisk mångfald och hög djurvälfärd. För att uppnå våra klimat- och miljömål måste EU:s bönder få det stöd som är nödvändigt för den gröna omställningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Alice Bah Kuhnke
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Att riva upp denna klubbade EU-lag skulle vara en katastrof för klimatet. Investeringssäkerhet är avgörande för industrin, och att riva upp beslutet skulle därför skada svensk industri som redan tagit steg för att nå målen, skada EUs konkurrenskraft jämte länder som USA och Kina som satsar på elbilar, och omöjliggöra att vi når våra klimatmål.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Alice Bah Kuhnke
  Mycket bra förslag

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Det krävs insatser både från medlemsländerna nationellt och från EU för att minska löneskillnaderna. Lönegapet mellan kvinnor och män i EU har legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren. Utvecklingen måste börja gå åt rätt håll och vi anser att EU kan göra mer för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. EU bör anta tydliga mål för hur lönegapet ska minska under de kommande fem åren.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Alice Bah Kuhnke
  5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Vi står för en reglerad invandring, där människor som kommer till EU och är i behov av skydd från krig och förföljelse också får det. Om alla EU-länder tog ett gemensamt ansvar för migrationen skulle vi klara av att erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget medlemsland ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Alice Bah Kuhnke
  5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Extra viktig Klimatpolitik handlar om att skydda människor, natur och samhällen från farliga extremväder. EU:s klimatpolitik måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet och vetenskapen. EU har tack vare gröna politiker tagit viktiga steg framåt, men vi måste öka takten. Miljöpartiet vill se att EU har ett netto-positivt mål till 2040, där vi släpper ut mindre koldioxid än vi binder i skog och mark.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Alice Bah Kuhnke
  4
 5. 5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Befintliga medel ska justeras för att i ökad utsträckning stötta resurssvaga EU-länder, men det ska i första hand inte ske genom att ekonomiskt starka länder betalar en högre avgift. Vi anser istället att de gemensamma fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Alice Bah Kuhnke
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Bah Kuhnke: Miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter är gemensamma angelägenheter som kräver gemensamma svar.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Alice Bah Kuhnkes val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Miljö och natur

Så svarar Alice Bah Kuhnke: EU står inför flera stora utmaningar, inte minst Rysslands invasionskrig mot Ukraina och klimatomställningen, som hela tiden blir mer och mer brådskande. Därför bör EU prioritera frågor som hjälper oss att gemensamt lösa de här två utmaningarna.