En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Adnan Dibrani

Adnan Dibrani (plats 4)

Presentera dig själv

Adnan Dibrani, är 39 år gammal, har tre barn och är socialdemokrat från Varberg. Min bakgrund och erfarenheter från Balkan och andra postkonfliktländer samt arbete inom bank med både privat och företagskunder, har format min syn på världen, ekonomin och politiken. Mest känd som ledamoten som räddade en bebis ur en flod i Montenegro. Vilket uppmärksammades i media både hemma och internationellt.

Vilket år är du född?

1985

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Varbergs kommun

I vilket land är du född?

Kosovo

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, albanska bas, tyska bas, kroatiska/bosniska/serbiska.

Vad har du för yrke?

Banktjänsteman

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU är för mig hopp, fred, frihet och sammanhållning! Jag ställer upp för att jag är övertygad om att EU:s roll som en fredsskapande och demokratiförstärkande kraft är viktigare än någonsin. I en tid då vår världsdel konfronteras med krig i våra närområden och en alltmer expansiv rysk utrikespolitik, är det avgörande att vi inte bara upprätthåller, utan också stärker vår samarbetet.

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favorithobby?

Fotboll/handboll

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Kroatien för havet

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1974 - Sverige - "Waterloo" - ABBA

Motivering: Enda låten jag vet om :)

Svar i valkompassen:

Adnan Dibrani

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Adnan Dibrani
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Adnan Dibrani
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adnan Dibrani: Man ska inte tvinga någon att bygga murar men av säkerhetsskäl så förstår jag att man kan tvingas bygga en mot tex Ryssland.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Adnan Dibrani
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Adnan Dibrani
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Adnan Dibrani
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Adnan Dibrani
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Adnan Dibrani
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Adnan Dibrani
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Adnan Dibrani
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Adnan Dibrani
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Adnan Dibrani
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Adnan Dibrani
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Adnan Dibrani
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Adnan Dibrani
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Adnan Dibrani har hoppat över denna fråga

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Adnan Dibrani
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Adnan Dibrani
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Adnan Dibrani
  Mycket bra förslag

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. Adnan Dibrani
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Adnan Dibrani
  4
 5. 5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Adnan Dibrani
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Adnan Dibrani
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Adnan Dibranis val:

 • Demokrati
 • Ekonomi
 • Klimat