En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Abir Al-sahlani

Abir Al-sahlani (plats 2)

Presentera dig själv

Jag är dotter till två frihetskämpar som kom som ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Jag brukar beskriva mig själv som tuff, liberal, multikulti småbarnsmorsa. Så länge jag minns har jag på olika sätt engagerat mig för alla människors frihet och mot förtryck, rasism, och tyranni. Jag klarar inte av att se orättvisa utan att ta ordet och kavla upp ärmarna.

Vilket år är du född?

1976

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Stockholms stad

I vilket land är du född?

Irak

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, bulgariska, franska

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU måste göra allt vi kan för att hjälpa Ukraina vinna kriget mot Ryssland. Det är en existentiell kamp för Europas framtid, som kräver krafttag på många olika sätt. Samtidigt står en rad nya länder på kö för att gå med i EU, och det blir viktigt att vi hjälper dem med demokratiska reformer, och att vi förbereder EU på att bli större och samtidigt klara att försvara våra värderingar.

Vem är din politiska förebild?

Jag har många förebilder, men nyligen fick jag träffa Ukrainas president Zelenskyj - och han lämnade ett väldigt starkt avtryck av modigt och ödestungt ledarskap.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Just nu lyssnar jag mycket på Can´t tame her av Zara Larsson

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

The West Wing

Vilken är din favorithobby?

Jag älskar att måla akvarell.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Ärligt talat fördrar jag Sverige, men jag har också förälskat mig i Bryssel.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

Motivering: Jag vågar knappt säga det, men jag följer inte Eurovision ;)

Svar i valkompassen:

Abir Al-sahlani

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Fri rörlighet och frihandel har byggt Europa starkt både demokratiskt och ekonomiskt. Den öppenheten måste vi vara rädda om.

EU ska utvidgas med fler länder

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Ja, principen om abort är en viktig mänskligt rättighet som vi måste kämpa för att ge alla Europas kvinnor.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: EU är viktigt för freden, friheten och klimatet - men behövs även för ekonomin, jobben och handeln. Sverige tjänar otroligt mycket på EU-samarbetet och unionen ger många fördelar. Dessutom är EU vårt viktigaste klimatverktyg, enbart genom samarbete kan vi sänka utsläppen globalt!

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Abir Al-sahlani
    Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer som fortsatt bör värnas både i Sverige och i EU. Regler för arbetsmarknaden bör skötas primärt av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Abir Al-sahlani
    Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas om på nationell nivå och inte i EU. Vi vill värna äganderätten i skogen och kämpa för det hållbara svenska skogsbruket som är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och bra arbetsvillkor i Sverige och Europa.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Åldersgräns om 15 år bör fortsatt gälla.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: EU måste ha betydligt flexiblare regler för jakt och skyddsjakt på varg och andra vilda djur som har varit hotade, men som inte längre är i behov av skydd (såsom säl och skarv).

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Det är viktigt att asylrätten respekteras och att varje människa har rätt till en rättssäker process och asylprövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former inom EU.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag
OBS
Abir Al-sahlani har hoppat över denna fråga

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Abir Al-sahlani
    Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Socialpolitik såsom alkoholpolitiken bör fortsatt lagstiftas om på nationell nivå och inte inom EU.

Sverige bör införa euro som valuta

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Vi i Centerpartiet har tidigare varit kritiska till att överföra mer av valuta- och finanspolitik till EU-nivå, samtidigt var det över 20 år sedan folkomröstningen gjordes och många av argumenten i omröstningen har förändrats. Själv är jag numera positivt inställd till att införa euron.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Abir Al-sahlani
    Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Vi vill öka stödet till Ukraina och det kommer behöva ske på en rad olika sätt, kanske också genom gemensamma lån - om det krävs.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Abir Al-sahlani
    Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Det är viktigt att EU samarbetar mer i frågor som rör säkerhet och försvarsindustri, men detta bör ske som ett komplement till Nato som är vårat huvudsakliga militära samarbete.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Abir Al-sahlani
    Mycket bra förslag

EU bör förbjuda Tiktok

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Det är bra att vara restriktiv mot plattformar som ägs och kontrolleras av auktoritära stater. EU har tagit viktiga steg för att tydliggöra plattformarnas ansvar, sätta regler och motverka desinformation. Denna typ av åtgärder är mer effektiva och demokratiska än införandet av förbud och censur.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Abir Al-sahlani
    Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: EU har begränsat inflytande över varje lands val av energi- och kraftslag. Att arbeta med standarder och harmoniseringar som kan möjliggöra ny teknik är dock alltid positivt.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Abir Al-sahlani
    Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Svenska bönder är bäst i klassen. Europas lantbruk behöver bli mer hållbart och minska sina utsläpp. Samtidigt behöver vi öka lönsamheten i jordbruket och producera tillräckligt med livsmedel. Vi i Centerpartiet tycker därför att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart, snarare än att sätta siffersatta mål för hur mycket som ska vara ekologiskt.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

  1. Abir Al-sahlani
    Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Abir Al-sahlani
    Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Abir Al-sahlani: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

  1. 1
  2. 2
  3. Abir Al-sahlani
    3
  4. 4
  5. 5

Så svarar Abir Al-sahlani: Asylrätten är en viktig princip och en grundsten i internationell rätt som måste respekteras och skyddas.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. Abir Al-sahlani
    5

Så svarar Abir Al-sahlani: EU är vårt viktigaste klimatverktyg. Utsläppen känner inga nationsgränser. Centerpartiet vill ta ansvar för klimatpolitiken och se nya ambitiösa klimatmål på global nivå. För att göra detta krävs ledarskap och höga ambitioner på hemmaplan. Vi vill bland annat se ett nytt klimatmål till år 2040 samt införa nya klimatmål för negativa utsläpp.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

  1. 1
  2. Abir Al-sahlani
    2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. Abir Al-sahlani
    4
  5. 5

Så svarar Abir Al-sahlani: EU-samarbetet är otroligt viktigt för freden, friheten och klimatet. För att behålla förtroendet och legitimitet i politiken är det dock viktigt att rätt beslut fattas på rätt plats. Centerpartiet för en decentralistisk politik och vill att fler beslut ska fattas så nära människor som möjligt.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Abir Al-sahlanis val:

  • Demokrati
  • Jämställdhet/hbtqi
  • Lag och ordning

Så svarar Abir Al-sahlani: EU är byggt på grundläggande demokratiska principer, och utan dem så faller hela samarbetet samman. För att kunna göra viktiga saker för klimatet, friheterna och freden så måste vi värna demokratin och rättigheterna.