Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Vilhelmina

Vi behöver mer energi för att bidra till den gröna omställningen

S
Socialdemokraterna Vilhelmina

Vi motsätter oss inte vindkraftsetableringar innan vi vet förutsättningarna.

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Vilhelmina

Vi har plats för nya vindkraftverk. Får inte bli för många som inkräktar på vår fina natur och naturupplevelser. Kommunen måste ha rätt att stoppa vindkraftverk. Ersättning måste utgå till kommunen.

PA
Politiskt Alternativ Vilhelmina

Extra viktig fråga

Sveriges vattenkraftkommuner skadades och förändrades genom utbyggnaden historiskt, kommunerna får inget tillbaka, bara smulor. Skogen, malmen och vattenkraften, borde ge all kommuner goda förutsättningar att överleva, istället ska vi spara ihjäl oss och avfolka vår egen kommun. Ett kort bygguppsving leder inte till lokal hållbarhet, socialt, ekologiskt eller ekonomiskt.

Ganska bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Vilhelmina

Sverigedemokraterna ser negativt på vindkraftsetableringar. Det är ett stort ingrepp på naturen, djurliv och närliggande boende.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Vilhelmina

Extra viktig fråga

Nationellt har vi ett överskott på instabil och intermittent vindkraft som gör elsystemet instabilt och leder till kraftiga prissvängningar. Nu krävs utbyggnad av stabilt och planerbar baskraft. Vidare så har Norrland historiskt erhållit endast brödsmulor för den energiproduktion som drabbat landsändan, allt medan storstäderna och dom expansiva regionerna politiskt gagnats.