Val 2022 Valkompass
kommun

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

Om frågan
För att kameraövervaka platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Kommunen måste kunna visa att problemen med brottslighet på platsen är så stora att de väger tyngre än den personliga integriteten.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Vänersborg

Vissa platser kan ha övervakning (tex stationer), men det finns bättre sätt att öka tryggheten än kameraövervakning

V
Vänsterpartiet Vänersborg

Vänsterpartiet värnar demokratiska grundvärden som rättsäkerhet och personlig intigritet. Vi ser med stor oro på en utveckling av ett övervakningssamhälle, där mänskliga rättigheter och personal integritet hotas. Vi vill satsa mer på andra trygghetsskapande åtgärder. Självklart ska brott bekämpas och hjälp kan tas av kameraövervakning reglerat utifrån gällande lagstiftning.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Vänersborg

Vi har sett resultat att det har blivit lugnare och skapat en större trygghet där vi redan i dag har kameror tillexempel i skolmiljöer.

S
Socialdemokraterna Vänersborg

I det fall det är motiverat utifrån exempelvis säkerhetssynpunkt eller brottsförebyggande.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Vänersborg

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Vänersborg

Tyvärr behövs det även här i Vänersborg. Vi är inte förskonade från bråk och våld i vår stad heller.

Mbp
Medborgarpartiet Vänersborg

Vi anser att övervakningskameror ger ökad trygghet och stävjar brottslighet.

M
Moderaterna Vänersborg

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Vänersborg

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering